Акушерство, гінекологія та планування сім’ї(ф3)

Робоча програма

Теми лекційних занять

№ з/пТемиКількість годин
1Вступ. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні. Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах. Жіночий таз2
2Фізіологія вагітності. Діагностика вагітності2
3Пологи, перебіг та ведення2
4Фізіологічний післяпологовий період. Післяпологові септичні захворювання2
5Невиношування та переношування вагітності Аномалії пологової діяльності. Акушерські кровотечі.2
6Вузький таз. Неправильні положення плода. Пологові травми2
7Тазові передлежання плода. Розгинальні вставлення голівки плода2
8Гестози вагітних. Екстрагенітальна патологія і вагітність.2

Теми практичних занять

№ з/пТемиКількість годин
1Організація акушерсько-гінекологічної  допомоги в Україні. Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах.2
2Жіночий таз.2
3Фізіологія вагітності2
4Діагностика вагітності2
5Фізіологія пологів.  Готовність організму до пологів. Пологові сили.2
6Ведення та перебіг І та ІІ періодів пологів.2
7Перший туалет новонародженого. Ведення та перебіг  ІІІ періоду пологів.2
8Фізіологічний післяпологовий період.2
9Післяпологові септичні захворювання.2
10Невиношування та переношування вагітності.2
11Аномалії пологової діяльності. Неправильні положення плода.2
12Кровотечі під час вагітності, в пологах та в ранньому післяпологовому періодах.2
13Пологові травми:розрив шийки матки, піхви та промежини, розрив матки.2
14Вузький таз.2
15Тазові передлежання плода. Діагностика, перебіг та ведення вагітності.2
16Біомеханізм пологів при тазових передлежаннях плода. Ведення пологів при тазових передлежаннях плода.2
17Розгинальнівставлення голівки плода2
18Гестози вагітних.2
19Екстрагенітальна патологія і вагітність.2
20Багатоплідна вагітність2
21Акушерські операції.2
22Методика обстеження гінекологічних хворих. Основні методи обстеження гінекологічних хворих .2
23Методика обстеження гінекологічних хворих. Лабораторні методи обстеження гінекологічних хворих .2
24Методика обстеження гінекологічних хворих. Апаратні методи обстеження гінекологічних хворих.2
25Методика обстеження гінекологічних хворих.   Інструментальні методи дослідження гінекологічних хворих.2
26Менструальний цикл.2