Безпека життєдіяльності (сто2)

Робоча програма

Теми лекційних занять

№ з/пНазва темиК-сть годин
1Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек2
2Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах2
3Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС2
4Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС2
Всього8

Теми практичних занять

№ з/пНазва темиК-сть год
1Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек2
2Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки2
3Пожежна безпека2
4Радіаційна безпека2
5Хімічна безпека2
6Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС2
7Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС2
8Менеджмент безпеки, правове забезпечення  Організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС2
9Управління силами та засобами ОГ під час НС1
Всього17