Цикл професійної та практичної підготовки

Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка               Н. М .Касевич

Невідкладні стани в терапії Т.О Антропова

Невідкладні стани у внутрішні медицині С. В Баран

Внутрішня медицина Н. М. Середюк

Медсестринство в терапії М. І Швед

Медсестринство у внутрішні медицині В. В Стасюк

30 невідкладних станів у терапії Ю . М. Мостовий

Клінічний медестринський діагноз

Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими А.В Єпішкін

Професійні хвороби І. Ф. Костюк

Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів . Невідкладні стани в терапії Ю. М . Мостовий

Рекомендаціїщодо надання долікарняної допомогипацієнтам терапевтичного профілюдля студентів спеціальності 223 Медсестринство

Медсестринство в онкології В. І Дрижак

Електронний посібник лекцій з предмету «Медсестринство в онкології» для студентів четвертого курсу М.М. Мельник

Медсестринство в хірургії О. М. Кіт

Хірургія О. Ю . Усенко

Акушерство і гінекологія том 1 В. М . Запорожан

Акушерство і гінекологія том 2 В. М . Запорожан

Акушерство С.Хміль

Гінекологія С. Хміль

Медсестринство при інфекційних хворобах М.А Андрейчин

Анестезіологія , реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів  Л.Я Ковальчук

Електронний посібник лекцій з предмету “Медсестринство в анестезіології та реаніматології”

Медсестринство в оториноларингології І. А. Яшан

Практична офтальмологія С. Е Лекішвілі

Курс лекцій з «Медсестринства в офтальмології»

Офтальмологія І. М. Безкоровайна

Медсестринство в психіатрії О. С. Чабан

Військово-медична підготовка Т. М. Гут

Медицина катастроф Г. О Черняков

Основи охорони праці В. Г Жидецький

Електронний посібник лекцій з предмету «Медсестринство в сімейні медицині» Г. М Харланчук

Електронний посібник лекцій з предмету «громадське здоров’я та громадське медсестринство » Л. М. Грицай

Електронний посібник лекцій з предмету «Медсестринство в геронтології геріатрії та паліативній медицині » О. М. Перемякова

Електронний посібник лекцій з предмету «Медсестринство в геронтології геріатрії та паліативній медицині »

Аналітична хімія В. В. Болотов

Техніка лабораторних робіт Г. Ю . Юзик

Фармакогнозія з основами біохімії рослин В. М. Ковальов

Сіалози . Системні захворювання з ураженням слинних залоз. Слинокам’яна хвороба.

Інструментарій для типового видалення зуба.

Актиномікоз ЩЛД. Специфічні запальні захворювання ЩЛД.

Артрити скронево-нижньощелепового суглоба.

Гострий одонтогенний остеомієліт щелеп.

Затримані та напівзатриманізуби.

Медикаментозна седативна підготовка хворих.

Нориці слизових залоз , механізм та причини утворення , клініка , діагностика , лікування.

Одонтогенний періостит щелеп (гострий , хронічний)

Сучасні методи лікування запальних процесів.

Ускладнення запальних процесів.

Утруднення прорізування нижніх зубів мудрості.

Флегмона крилопіднебінної ямки підскроневої ділянки

Флегмона підборвдкової ділянки . Абсцес підязикового валика.

Шляхи розповсюдження одонтогенної інфекції.

Доброякісні пухлини щелепно – лицевої ділянки

Етіологія , запальні процеси щелепно – лицевої ділянки.

Видалення зубів під аплікаційним та інфільтраційним знеболенням .

Гострі перідонтити

Організація і документація амбулаторного стоматологічного кабінету.

Самостійна робота студентів під керівництвом викладача

Взаємозв’язок  і взаємообумовленість форми і функції зуба.

Гострий і хронічний глибокий карієс

Гострий і хронічний поверхневий карієс. Гострий і хронічний середній карієс.

Девіталізація пульпи . Показання , методика проведення.

Девітальна ампутація та екстирпація пульпи

Загострення хронічного періодонтиту . Методи лікування періодонтиту.

Знайомство з клінікою терапевтичної стоматології . методи обстеження хворого.

Знеболення при лікуванні карієсу , методи , засоби , показання до використання

Карієс зубів.

 Квітучий карієс. Вторинний карієс депульпованих і недепульпованих зубів.

Лікування гострого періодонтиту

Лікування хронічного періодонтиту

Метод збереження пульпи (біологічний)

Навчальна історія хвороби . Пульпіт. Гострий пульпіт.

Некаріозні ураження що виникають до та після прорізування зубів.

Періодонтит . Гострий періодонтит .Хронічний періодонтит.

Помилка та ускладнення при лікуванні карієсу.

 Хронічний пульпіт . Конкреоментозний пульпіт. Методи лікування.

Будова . Гістологія . Анатомія зуба.

Топографічна анатомія тимчасових та постійних зубів.

Препарування каріозних порожнин

Пломбувальні матеріали

Цементи . Амальгами .Композити

Цементи . Хімічний склад.

Композиційні пломбувальні матеріали

Композиційні матеріали світлового затвердіння.

Пломбування каріозних порожнин I, V класів за Блеком.

Ендодонтія

Інструментальна і медикаментозна обробка кореневих каналів

Пломбування кореневих каналів.

Додаткові діагностичні методи обстеження хворих

Клінічні методи обстеження

Функціональна анатомія жувального апарату людини в різні вікові періоди

Предмет і завдання стоматології

Вибір гігієнічних засобів в залежності від стоматологічного статусу. Профілактика захворювань пародонту.

Гігієнічне навчання та виховання в умовах дитячого садка та школи. Проведення уроків здоров’я.

Зубні щітки , їх види . механізми утворення . Структура.

Зубні щітки , їх види Методи чищення зубів.

Карієсогенна ситуація в порожнині рота. Зубні відкладення , склад , властивості . Зубні пасти , характеристика.

Методика обстеження стоматологічного хворого . Практичне засвоєння методики обстеження . Статистичні показники карієсу.

Оцінка гігієнічго стану і тканин пародонту . Карта ВООЗ.

Складання програм комплексної профілактики стоматологічних захворювань. Етапи впровадження , оцінка ефективності .

Методи отримання анатомічних відбитків , інструменти , матеріали.

Отримання відбитків термопластичними масами .

Отримання моделей щелеп.

Фіксація моделей в центральній оклюзії та загіпсування їх в оклюдатор або артикулятор.

Організаційні принципи роботи ортопедичного відділення

Виготовлення каркасів бюгельних процесів на вогнетривких моделях.

Методи фіксації часткових змін протезів.

Механізми і терміни адаптації до часткових знімних протезів .

Обстеження хворих дефектами зубних рядів

Постановка зубів в часткових змінних протезів . Перевірка конструкцій часткових знімних протезів .

Телескопічне кріплення . Магнітні фіксатори.

Зубопротезна техніка

Наочний посібник з металокераміки.

Виготовлення металокерамічних протезів з використанням нових технологій .

Клінічні та лабораторні етапи виготовлення металокерамічних незнімних конструкцій в стоматології.

Клініко – лабораторні етапи виготовлення метало-керамічних протезів

Виготовлення незнімних металокерамічних і безметалових ортопедичних конструкцій.

Зуботехнічне матеріалознавство

Виготовлення незнімних і безметалових ортопедичних конструкцій Доповідь

Бюгельне протезування професор Курляндський