ЦК клінічних та профільних дисциплін з сестринською справою

Циклова комісія клінічних та профільних дисциплін з сестринською справою

Дуда-Ванджула Ірина Романівна

Голова циклової комісії “Клінічних та профільних дисциплін з сестринською справою”.

Головною метою циклової комісії клінічних та профільних дисциплін з сестринською справою є підготовка молодшого спеціаліста відповідно до державних стандартів освіти та конкурентоспроможних  у сучасних умовах ринку праці. 

Основні завдання, над якими працює циклова комісія:

 • формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста та бакалавра;
 • впроваджування новітніх технологій навчання при вивченні терапевтичних дисциплін;
 • підвищення якості практичних вмінь та навичок за рахунок  урізноманітнення педагогічних технологій та методів;
 • організація уніфікованої системи тестового контролю результатів навчальної діяльності студентів;
 • створення умов доступу студентів до інформаційних технологій для  забезпечення самостійної пізнавальної діяльності;
 • виконання концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в молоді;
 • методика організації та удосконалення проведення самостійної поза аудиторної роботи студентів;
 • самоосвіта викладачів – запорука високої професійної підготовки.

Заняття з клінічних та профільних  дисциплін проводяться на високому фаховому та методичному рівнях; навчальний матеріал викладається з використанням різноманітних форм і методів навчання, вибір яких обумовлено основними дидактичними завданнями, що вирішуються на конкретному етапі навчання,  забезпечуючи оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів.

Робота циклової комісії клінічних та профільних дисциплін з сестринською справою спрямована на виконання програми підготовки фахівців та є випускаючою для спеціальності 223 Медсестринство:

 • «Сестринська справа»
 • «Лікувальна справа»
 • «Акушерська справа»

Викладачі ЦК постійно вдосконалюють свою фахову майстерність, шукаючи нові альтернативні технології викладання і навчання студентів. Перебувають у постійному пошуку нетрадиційних шляхів оптимізації навчально-виховного процесу, беруть участь в організації виховної роботи в коледжі. 

Щорічно відбуваються тижні терапевтичних  профільних дисциплін та сестринської справи. 

З метою формумання професійної майстерності до відпрацювання практичних навичок викладачі циклової комісії спільно проводять підготовку до конкурсу «Кращий за фахом» серед студентів відділення лікувальної, акушерської та сестринської справи.

Викладачі циклової комісії розуміють, що лише постійно працюючи, вдосконалюючись можна підготувати висококваліфікованого медичного працівника.

Викладачі циклової комісії клінічних та профільних дисциплін з сестринською справою

викладачі – магістри сестринської справи, наукові співробітники: Олійник У.М., Климчук Н.В., КовальчукД.О.;

викладачі – методисти: Панасюк Г.П., Опацька Г.М.;

викладачі вищої категорії: Ємяшева С.А., Панасюк Г.П., Штанюк Л.М., Опацька Г.М.;

викладачі першої категорії: Старичкова О.С., Климчук Н.В.;  

викладачі другої категорії: Дуда-Ванжула І.Р., Олійник У.М., Шерстюк І.В., Ковальчук Д.О.;

викладачі спеціалісти: Юрик А.С., Зварич Н.Є., Гірчиця Н. С.

Ємяшева Сусанна Анатоліївна

В. о. директора ПФНЗ “Медичний коледж”

викладач вищої категорії, лікар вищої категорії.

Освіта:

 • 1993р. – закінчила Тернопільський державний медичний інститут  ім. І.Я.Горбачевського.
 • 1996р. – закінчила навчання в інтернатурі за спеціальністю «Акушерство та гінекологія».

Викладає такі дисципліни: «Акушерство», « Медсестринство в акушерстві та гінекології, планування сім’ї», «Акушерство, гінекологія та планування сім’ї».

Ємяшева С. А. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 2010 н.р.

Гірчиця Наталія Сергіївна

медичний директор

викладач спеціаліст, лікар вищої категорії.

Освіта:

 • 1994р. – закінчила Тернопільський державний медичний інститут  ім. І.Я.Горбачевського.
 • 1997р. – закінчила навчання в інтернатурі за спеціальністю «Отоларингологія».

Викладає такі дисципліни: «Психіатрія»

Гірчиця Н. С. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 2020 н.р.

Олійник Уляна Михайлівна

Завідувач відділення лікувальної , акушерської справи та фармації.

Викладач другої категорії, магістр сестринської справи, науковий співробітник.

Освіта:

 • 2006-2009 р. ПВНЗ «Медичний коледж» спеціальність «Сестринська справа», молодший спеціаліст.
 • 2009-2010 р. ПВНЗ «Медичний коледж» спеціальність «Сестринська справа», бакалавр.
 • 2010-2012 р. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського спеціальність «Магістр сестринської справи».

Викладає такі дисципліни: «Технології», «Основи охорони праці та охорона праці в галузі», «Перша медична допомога».

Олійник У.М. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09.2011 року.

Життєвий девіз: «Бути вимогливою не тільки до студентів, але й до себе. Не зупинятися на досягнутому і постійно вдосконалюватися».

Старичкова Оксана Степанівна

Завідувач відділення сестринської справи та стоматології

Викладач першої категорії, лікар першої категорії

Освіта:

 • 2003р. – закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я.Горбачевського.

Викладає такі дисципліни: «Медсестринство в педіатрії», «Технології».

Старичкова О. С. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09.2005р.

Дуда-Ванжула Ірина Романівна

Викладач другої категорії,голова циклової комісії клінічних та профільних дисциплін з сестринською справою. Практичний психолог коледжу.

Освіта:

 • 2000-2003р. навчання у Тернопільській державній медичній академії імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Акушерська справа» та здобула кваліфікацію акушерки.
 • 2005-2011р. навчалася у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря.
 • 3.08 2013 р. поступила на інтернатуру у Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю психіатрія .
 • 2015р. отримала звання лікаря психіатра .
 • 2019р. пройшла курси практичного психолога школа психології Larius м.Харків здобула сертифікат практичного психолога.

Викладає такі дисципліни: «Медсестринство в психіатрії та наркології», «Основи неврології психіатрії та наркології», «Психологія та між особове спілкування. Соціологія», «Основи психології та соціології».

Дуда-Ванжула І.Р. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09.2017 року.

Життєвий девіз: «Усі життєві негаразди можливо вирішити, якщо правильно до нихпідійти…Тому, що ти не один!!!»

Панасюк Галина Павлівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист,
лікар першої категорії

Освіта:

1983 р. -закінчила Тернопільський медичний інститут.

Викладає такі дисципліни: «Медсестринство в педіатрії, ріст і розвиток людини», “Педіатрія”.

Панасюк Г. П. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09.2003р.

Життєвий девіз: «Одне з найбільших див світу – діти. Це наше світле майбутнє, наша надія. Народити дитину – це дар божий.»

Штанюк Любомира Михайлівна

Викладач вищої  категорії.

Освіта:

 • 1980 р. Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського спеціальність “Лікувальна справа”.

Викладає такі дисципліни: «Інфектологія та епідеміологія», «Медсестринство в інфектології», «Епідеміологія».

Штанюк Л.М. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 16.01.2007 року.

Життєвий девіз: “Розкажи мені – і я забуду. Покажи мені – і я запам’ятаю. Дай попробувати зробити – і я навчусь”.

Опацька Галина Михайлівна

Викладач вищої категорії, викладач методист.

Освіта:

 • 1984 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського спеціальність ” Лікувальна справа”.

Викладає такі дисципліни: «Медична та соціальна реабілітація», «Основи охорони праці та охорона праці в галузі», «Фізіотерапія в стоматології», «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я».

 Опацька Г.М. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09.2004 року.

Життєвий девіз: “Через терни до зірок”.

Климчук Наталія Василівна

Викладач першої категорії, магістр сестринської справи, науковий співробітник. сестра медична анестезист медичного центру «Медівіт».

Освіта:

 • 2005 р. ПВНЗ «Медичний коледж» спеціальність «Сестринська справа», молодший спеціаліст.
 • 2007 р. ПВНЗ «Медичний коледж» спеціальність «Сестринська справа», бакалавр.
 • 2010-2012 р. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського спеціальність «Магістр сестринської справи».

Викладає такі дисципліни: «Основи медсестринства з курсом історії медицини та медичної етики», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»,

Климчук Н.В. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09.2007 року.

Життєвий девіз: «Завжди допомагати людям і бачити їх вдячні сяючі очі».

Ковальчук Дмитро Олександрович

Викладач другої категорії, магістр сестринської справи, науковий співробітник.

Освіта:

 • 2002 р. Кременецьке медучилище ім. А. Річинського.
 • 2008 р. ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського лабораторна діагностика (бакалавр).
 • 2012 р. ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського спеціальність «Магістр сестринської справи».

Викладає такі дисципліни: «Основи медсестринства з курсом історії медицини та медичної етики», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Фізичне виховання».

 Ковальчук Д.О. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09.2012 року.

Життєвий девіз: «Програє той хто здається».

Шерстюк Ірина Володимирівна

Викладач другої категорії, лікар дерматолог-косметолог у медичному центрі “Медівіт” та “Венера+Аполон”.

Освіта:

 • 2009 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського спеціальність “Лікувальна справа”.
 • 2011 р. інтернатура по дерматовенерології.

Викладає такі дисципліни: «Медсестринство в дерматології та венерології», «Дерматологія та венерологія», «Медсестринство в дерматовенерології», «Основи дерматології та венерології».

Шерстюк І.В. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09. 2015 року.

Юрик Алла Степанівна

Викладач – спеціаліст.

Освіта:

 • 2001-2007р. навчання у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря.
 • 2007-2009р. пройшла інтернатуру на базі Тернопільського державного медичного університеу  ім. І.Я.Горбачевського та Залозецької номерної районної лікарні за спеціальністю неврологія і отримала звання лікаря невропатолога .
 • 2009-2011р. пройшла підготовку в клінічній ординатурі на базі Тернопільської обласної клінічної комунальної психо-неврологічної лікарні.
 • 2017р. присвоєно першу кваліфікаційну категорію лікаря-невролога.

Викладає такі дисципліни: «Медсестринство в неврології».

Юрик А.С. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09.2020 року.

Життєвий девіз: «Замало мати гарний розум, головне – вміти його застосувати» Р.Декарт

Зварич Наталія Євгенівна

Викладач – спеціаліст.

Освіта:

 • З 2005р. по 2011р. навчалася у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського,де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря.
 • З 2011р. по 2014р. пройшла інтернатуру на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського та ТОКПЦ «Мати і дитина», присвоєно кваліфікацію лікаря спеціаліста за спеціальністю «Акушерство та гінекологія».

Викладає такі дисципліни:

«Акушерство, гінекологія та планування сім’ї», «Гінекологія та планування сім’ї».

Зварич Н.Є. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.10.2020року.