ЦК акушерства, гінекології та педіатрії

Циклова комісія акушерства, гінекології та педіатрії

Василенька-Соловій Ольга Володимирівна

Голова циклової комісії “Акушерства, гінекології та педіатрії”.
Спеціаліст першої категорії

Циклова комісія “Акушерства, гінекології і педіатрії” випускаюча для спеціальності 223 Медсестринство (Акушерська справа).
Забезпечує клінічні дисципліни – Акушерство; Гінекологія та планування сім’ї; Педіатрія; Медсестринство в акушерстві та гінекології,  планування сім’ї; Медсестринство в педіатрії, ріст і розвиток людини; Клінічне медсестринство в педіатрії.
Викладачами розроблені робочі програми, тематичні плани, лекції, методичні вказівки для студентів та викладачів, тестові завдання, ситуаційні задачі, алгоритми виконання практичних навичок з дисциплін:
1.«Акушерство» для студентів спеціальності 223 Медсестринство (Акушерська справа);
2.«Гінекологія та планування сім’ї» для студентів спеціальності 223 Медсестринство (Акушерська справа);
3.«Педіатрія» для студентів спеціальності 223 Медсестринство (Акушерська справа);
4.«Акушерство, гінекологія та планування сім’ї» для студентів спеціальності 223 Медсестринство (Лікувальна справа);
5.«Педіатрія» для студентів спеціальності 223 Медсестринство (Лікувальна справа);
6.«Медсестринство в акушерстві та гінекології, планування сім’ї» для студентів спеціальності 223 Медсестринство (Сестринська справа);
7.«Медсестринство в педіатрії, ріст і розвиток людини» для студентів спеціальності 223 Медсестринство (Сестринська справа);
8.«Клінічне медсестринство в педіатрії» для студентів  спеціальності  223 Медсестринство (Сестринська справа – бакалавр).

Педагогiчний склад циклової комісії розробляє i впроваджує новiтні технології у навчальний процес, створює методичні комплекси практичних занять, розробляє нормативну документацію, удосконалює форми та методи поточного та модульного контролю, бере участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, виготовляє навчальні таблиці та стенди.

Навчальна база циклової комісії акушерства,
гінекології та педіатрії

Практичні заняття з дисциплін, що входять до складу циклової комісії, проводяться в кабінетах:
«Акушерства та гінекології. Доклінічної практики з акушерства та гінекології.», «Репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.», «Педіатрії. Доклінічної практики з педіатрії».

Кабінети комп’ютеризовані, оснащені необхідним інструментарієм, тренажерами, фантомами, муляжами, зразками первинної медичної документації та наочним матеріалом. Лекції проводяться з використанням комп’ютерних технологій у сучасних, великих лекційних аудиторіях. Навчальна база дозволяє проводити навчання студентів на найсучаснішому рівні.

Викладачі циклової комісії акушерства, гінекології та педіатрії.

Алексеєнко Людмила Іванівна

Доцент, кандидат медичних наук, викладач вищої категорії.

Закінчила Тернопільський державний медичний інститут в 1972р. Захистила кандидатську дисертацію на тему : «Гідроліз і всмоктування вуглеводів у здорових дітей різних вікових груп». Працює у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» з 01.09.2005р. Має більше п’ятдесяти друкованих статей в фахових виданнях. Викладає такі дисципліни: «Медсестринство в педіатрії, ріст і розвиток людини», “Педіатрія”, Клінічне медсестринство в педіатрії».

Панасюк Галина Павлівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист,
лікар другої категорії

Закінчила Тернопільський медичний інститут в 1983 р. Працює у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» з 01.09.2003р. «Одне з найбільших див світу – діти. Це наше світле майбутнє, наша надія. Народити дитину – це дар божий.»
Панасюк Галина Павлівна – педіатр за фахом. Втілює в свою роботу інноваційні педагогічні технології, елементи модульно-рейтингового навчання, прийоми особистнісно орієнтовної педагогіки. Працює творчо, досить цікаво з актуальної для нашого сьогодення проблемою: «Здоров’я дитячого населення». Викладає такі дисципліни: «Медсестринство в педіатрії, ріст і розвиток людини», “Педіатрія”.

Ємяшева Сусанна Анатоліївна

Завідувач відділення “Акушерської та лікувальної справи”, викладач вищої категорії, лікар І категорії.

Закінчила Тернопільський державний медичний інститут  ім. І.Я.Горбачевського в 1993р. В 1996р. закінчила навчання в інтернатурі за спеціальністю «Акушерство та гінекологія». Працює у ПВНЗ «Медичний коледж» з 2010 н.р. Викладає такі дисципліни: «Акушерство», « Медсестринство в акушерстві та гінекології, планування сім’ї», «Акушерство, гінекологія та планування сім’ї».

Василенька-Соловій Ольга Володимирівна

Голова циклової комісії “Акушерства, гінекології та педіатрії”, спеціаліст першої категорії

Закінчила Тернопільську державну медичну академію у 2004 р. за спеціальністю лікувальна справа. В 2006р. закінчила навчання в інтернатурі за спеціальністю «Акушерство та гінекологія». Василенька-Соловій О.В. працює у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» з 1.09.2005 року. Викладає такі дисципліни: «Акушерство», « Медсестринство в акушерстві та гінекології, планування сім’ї», «Акушерство, гінекологія та планування сім’ї».

Зюбрицька Лариса Михайлівна

Викладач другої категорії, лікар першої категорії.

Закінчила Тернопільський  державний  медичний інститут  у 1981 р. за спеціальністю “Лікувальна справа”. Працює у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» з вересня 2015 року. Викладає такі дисципліни: «Гінекологія та планування сім’ї», «Акушерство, гінекологія та планування сім’ї».

Старичкова Оксана Степанівна

Викладач першої категорії, лікар другої категорії

Закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я.Горбачевського в 2003р. Працює у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» з 01.09.2005р. Викладає дисципліну «Медсестринство в педіатрії».