Акушерство(ак3)

Робоча програма

Теми лекційних занять

№ з/пТемиКількість годин
1Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні. Охорона праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського стаціонару2
2Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах. Охорона праці в галузі2
3Фізіологічне акушерство Анатомія жіночих статевих органів2
4Жіночий таз і тазове дно2
5Менструальний цикл. Гігієна жінки в різні періоди життя2
6Фізіологія вагітності. Гігієна вагітної жінки2
7Плід як об’єкт пологів2
8Діагностика вагітності в різні терміни вагітності.2
9Методика обстеження вагітних.2
10Причини настання пологів, сучасний погляд. Перебіг та ведення І періоду пологів.2
11Перебіг та ведення II періоду пологів. Біомеханізм пологів при передньому і задньому видах потиличного передлежання.2
12Перебіг та ведення III періоду пологів.2
13Дистрес плода під час вагітності та пологів. Асфіксія новонародженого2
14Знеболювання пологів2
15Нормальний післяпологовий період2
16Патологічне акушерство Поперпечне та косе положення плода2
17Поняття про гестоз. Сучасні теорії етіопатогенезу гестозу вагіт­них. Клінічна класифікація. Гестоз першої половини вагітності (блювання, слинотеча).2
18Гестоз другої половини вагітності (пізній).2
19Уявлення про інтенсивну терапію при тяжких формах гестозу. Принципи комплексної інтенсивної терапії при пізніх гестозах вагітних.2
20Серцево-судинні захворювання і вагітність.2

Теми практичних занять

№ з/пТемиКількість годин
1Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні. Охорона праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського стаціонару2
2Жіноча консультація: структура, обладнання, принципи обслуговування населення, основні напрями лікувально- профілактичної роботи. Роль акушерки у виконанні завдань жіночої консультації.2
3Пологовий будинок: структура, принципи організації. Документація. Фельдшерсько-акушерський пункт: основні завдання, надання акушерської та гінекологічної допомоги.2
4Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах. Охорона праці в галузі2
5Функціональні обов’язки акушерки у відділеннях пологового будинку. Етика і деонтологія в акушерстві.2
6Жіночий таз. Площини малого тазу. Провідна вісь тазу. Додаткові розміри тазу. Тазове дно і його значення.2
7Плід як об’єкт пологів2
8Основні ознаки, за якими діагностується вагітність. Діагностика ранніх термінів вагітності.2
9Діагностика пізніх термінів вагітності.2
10Методи обстеження вагітної. Гігієна вагітних.2
11Сучасні методи діагностики стану плода.2
12Фізіологічні пологи: причини настання, передвісники, пологові сили.2
13Перебіг І періоду пологів.2
14Біомеханізм пологів при передньому виді потиличного передлежання.2
15Біомеханізм пологів при задньому виді потиличного передлежання.2
16Перебіг II періоду пологів.2
17Перебіг III періоду пологів.2
18Приймання та санітарна обробка роділлі. Ведення І періоду пологів.2
19Ведення II періоду пологів. Акушерська допомога.2
20Ведення III періоду пологів. Ручне відділення та видалення посліду.2
21Фізіологія раннього післяпологового періоду.2
22Фізіологія пізнього післяпологового періоду. Догляд за породіллею.2
23Причини, діагностика неправильних (поперечних та косих) положень плода.2
24Перебіг, ведення вагітності та пологів при неправильних положеннях плода, можливі ускладнення та їх профілактика. Запущене поперечне положення плода. Випадіння дрібних частин плода та пуповини.2
25Гестози вагітних. Поняття про гестоз. Сучасні теорії гестозу.2
26Ранні гестози: діагностика , лікування.2
27Прегестоз: діагностика, тактика акушерки.2
28Гестоз, форми якого трапляються рідко.2
29Пізні гестози: класифікація, клініка, діагностика, преекламсії.2
30Пізні гестози: екламсія. Хелп – синдром.2
31Інтенсивна терапія пізнього гестозу.2
32Ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду при пізніх гестозах. Покази до оперативного родорозрішення.2
33Профілактика гестозів. Група підвищеного ризику щодо виникнення гестозу.2
34Вагітність і серцево-судинні захворювання.2
35Гіпертензивні розлади під час вагітності.2
36Гіпотензія і вагітність.2
37Вагітність та ізосерологічна несумісність крові матері і плода за резус-належністю та группами крові.2
38Хвороби крові та вагітність.2
39Захворювання нирок у вагітних.2
40Захворювання ендокринної системи та вагітність.2
41Захворювання дихальної системи і вагітність.2
42Захворювання жіночих статевих органів і вагітність.2
43Тазові передлежання. Діагностика, перебіг та ведення вагітності.2
44Біомеханізм пологів при тазових передлежаннях.2
45Ведення пологів при тазових передлежаннях2
46Ведення пологів при чисто сідничному передлежанні.2
47Ведення пологів при ніжному передлежанні.2