Публічна інформація

Положення про студентське самоврядування ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про порядок та умови вибору студентами ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ” вибіркових дисциплін

Положення про відпрацювання пропущених занять студентами ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про організацію виховної роботи

Положення про журнали обліку роботи академічних груп та викладачів

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій учасників освітнього процесу

Положення про організацію освітньо-виховного процесу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності (систему внутрішнього забезпечення якості освіти) ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про організацію та проведення директорських контрольних робіт

Положення про самостійну роботу студентів ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання навчальної діяльності студентів

Положення про предметну циклову комісію ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про психологічну службу у системі освіти ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про дистанційне навчання у ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про організацію інклюзивного навчання у ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про педагогічну раду ПФНЗ “Медичний коледж”

Положення про проведення практики студентів ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Ліцензія та сертифікати

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Ліцензія на надання освітніх послуг

Сертифікати про акредитацію