Публічна інформація

СТАТУТ ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ЛІЦЕНЗІЯ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

ЛІЦЕНЗІЯ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, ПОВЯЗАНИХ ІЗ ОДЕРЖАННЯМ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА БЕЗСТРОКОВУ

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Витяг з ліцензії ФПВО

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про реалізацію права на академічну мобільність

Положення про студентське самоврядування ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про порядок та умови вибору студентами ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ” вибіркових дисциплін

Положення про відпрацювання пропущених занять студентами ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про організацію виховної роботи

Положення про журнали обліку роботи академічних груп та викладачів

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій учасників освітнього процесу

Положення про організацію освітньо-виховного процесу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності (систему внутрішнього забезпечення якості освіти) ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про організацію та проведення директорських контрольних робіт

Положення про самостійну роботу студентів ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання навчальної діяльності студентів

Положення про предметну циклову комісію ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про психологічну службу у системі освіти ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про дистанційне навчання у ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про організацію інклюзивного навчання у ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про педагогічну раду ПФНЗ “Медичний коледж”

Положення про проведення практики студентів ПФНЗ “МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ПФНЗ “Медичний коледж” та укладання з ними трудових договорів

Положення про стейкхолдерів освітніх програм Приватного фахового навчального закладу “Медичний коледж”

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

223 Медсестринство “Лікувальна справа” 2023

223 Медсестринство “Сестринська справа” 2023

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму “Сестринська справа”

223 Медсестринство “Акушерська справа” 2023

226 Фармація, промислова фармація 2023

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму “Фармація, промислова фармація”

221 Стоматологія 2023

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму “Стоматологія”

221 Стоматологія “Стоматологія ортопедична” 2023

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму “Стоматологія ортопедична”