ЦК гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Чикита Марія Володимирівна

Голова циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Викладач І категорії.

Педагогічна майстерність, постійний пошук, активна громадянська позиція – характерні риси кожного члена циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін.

Мета роботи циклової комісії – координувати та контролювати навчально-методичну роботу викладачів, сприяти покращенню якості викладання. Основними завданнями циклової комісії є оптимізація викладання відповідно до нових навчальних планів та сучасних вимог навчання з широким використання новітніх педагогічних технологій, формування розвиненої, соціально-активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей, досягнень світової культури.

 З метою реалізації та виконання поставлених перед цикловою комісією завдань проводяться організаційно-педагогічні та тематичні засідання циклової комісії, бесіди, індивідуальна робота з викладачами, педагогічні читання тощо. Головою комісії проводиться значна робота стосовно згуртування членів комісії на виконання важливих педагогічних завдань.

В  процесі роботи викладачі здійснюють пошук інноваційних форм навчання та виховання студентів, методів, які активізують розумову діяльність і творчу активність студентів, дають змогу на основі використання міждисциплінарної інтеграції систематизувати знання та забезпечити навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій.

В центрі уваги циклової комісії – проблема духовно-креативного розвитку викладача, збагачення його технологічного потенціалу. Є чимало форм і напрямів її вирішення: відкриті заняття, майстер класи, методичні проекти.

Дисципліни, які забезпечуються цикловою комісією:

 • Біологія.
 • Біологія та екологія.
 • Всесвітня історія.
 • Географія.
 • Громадянська освіта.
 • Зарубіжна література.
 • Іноземна  мова  (за професійним спрямуванням).
 • Іноземна мова.
 • Інформатика. Основи медичної інформатики.
 • Історія України.
 • Історія та культура України.
 • Культурологія.
 • Латинська мова.
 • Математика.
 • Основи економічної теорії.
 • Основи латинської мови з медичною термінологією.
 • Основи філософських знань.
 • Політологія.
 • Правознавство.
 • Українська література.
 • Українська мова (за професійним спрямуванням).
 • Українська мова.
 • Фізика та астрономія.
 • Фізична культура.
 • Фізичне виховання.

Основними напрямками роботи комісії є:
– впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
– розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
– формування мотивації професійних компетенцій при викладанні предметів;
– робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
– індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей психологічних особливостей студентів;

– підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

 Підвищення педагогічної майстерності викладачів та обмін педагогічним досвідом здійснюється шляхом проведення відкритих занять, майстер – класів, проведенням тижня циклової комісії, олімпіад, у ході яких викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, літературні читання, творчі конкурси, круглі столи, конференції.

Викладачі циклової комісії – професійно кваліфіковані спеціалісти, творчі натури, які переймаються проблемами викладання, завжди шукають нестандартні шляхи вирішення педагогіко-методичних проблем, застосовують на практиці форми активного навчання. Ось так, натхненно, з інтересом викладачі разом із студентами коледжу плекають життєдайне джерело невичерпної криниці нашої духовності.

Викладачі циклової комісії

“Гуманітарних та соціально-економічних дисциплін” :

У цикловій комісії працює 16 викладачів.

З них:

1 – кандидат педагогічних наук (Кривоніс С.В.);

1 – кандидат географічних наук (Кріль О.В.);

2 – викладачі- методисти (Шевчук О.М., Федорків Г.Я., Кріль О.В., Кривоніс С.В.);

3 – викладачів мають вищу категорію (Кінасевич І.З., Магера Р.П., Шаланкевич І.М.);

6 – викладачів – першу категорію (Демчук А.М., Чикита М.В., Іваськів І.М., Капеняк І.Б., Перешлюга М.М., Химчук Л.Л.);  

1 –викладач – другу категорію (Кір’якіді Л.Г.).

1 –викладач – спеціаліст (Кохан Г.В.).

Демчук Алла Михайлівна –
викладач І категорії, у 2002 році
закінчила  Тернопільський
державний педагогічний
університет ім. В. Гнатюка.
Спеціальність – педагогіка і
методика середньої освіти.
Біологія і хімія. Викладає біологію,
біологію та екологію.

Шевчук Оксана Миронівна –
викладач вищої категорії,
викладач-методист, у 2002 році
закінчила Тернопільський
державний технічний університет.
Спеціальність – інформаційні
управління системи та технології.
Викладаєінформатику,
основи медичної інформатики.
Іваськів Ірина Михайлівна –
викладач І  категорії, у 2002 році
закінчила Тернопільський
експериментальний інститут
педагогічної освіти.
Спеціальність – мова і література
(англійська і німецька).
Викладає іноземну мову за
професійним спрямуванням,
іноземну мову.
Капеняк Іван Богданович –
викладач І  категорії, у 2006 році закінчив
Тернопільський національний
педагогічний університет ім. В. Гнатюка.
Спеціальність-педагогіка і методика
середньої освіти. Математика і
основи інформатики.
Викладає математику, фізику
та астрономію
Кінасевич Ірина Зіновіївна –
викладач вищої категорії, у 2003 році
закінчила Тернопільський
експериментальний інститут
педагогічної освіти.
Спеціальність – мова і література
(французька).
Викладає латинську мову,
основи латинської
мови з медичною термінологією.
Кір’якіді Людмила Георгіївна –
викладач ІI  категорії, з у 2006 році
закінчила Львівський державний
інститут фізичної культури.
Спеціальність – фізичне виховання.
Викладає фізичну культуру,
фізичне виховання.
Кохан Галина Василівна –
викладач-спеціаліст, у 2003 році
закінчила Тернопільський державний
педагогічний університет ім. В. Гнатюка.
Викладає іноземну мову, іноземну мову
за професійним спрямуванням.
Кривоніс Світлана Василівна –
викладач вищої категорії, кандидат
педагогічних наук,
викладач-методист,
у 1997 році закінчила
Миколаївський державний
педагогічний інститут.
Спеціальність – українська мова і
література.
Викладає українську мову,
українську літературу, українську мову
за професійним спрямуванням.
Кріль Олена Володимирівна –
викладач вищої категорії,
кандидат географічних наук,
викладач-методист,  
у 2004 році закінчила Тернопільський
державний педагогічний
університет ім. В. Гнатюка.
Спеціальність –педагогіка і
методика середньої освіти. Географія.
Викладає географію, культурологію,
основи економічної теорії,
основи філософських знань.
Перешлюга Марія Михайлівна –
викладач І  категорії, у 2002 році
закінчила Тернопільський державний
педагогічний університет ім. В. Гнатюка.
Спеціальність- історія. У 2018 році
отримала диплом магістра за
спеціальністю “Економіка”.
Працює у ПВНЗ “Медичний коледж”
з 2006 року.
Викладає громадянську освіту,
історію та культуру України.
Федорків Ганна Ярославівна –
викладач вищої категорії,
викладач-методист,
в 1999 році закінчила Тернопільський
державний педагогічний університет
ім. В. Гнатюка. Спеціальність – педагогіка
і методика середньої освіти.
Англійська мова і література.
Викладає іноземну мову,
іноземну  мову за професійним
спрямуванням
Химчук Любов Львівна –
викладач І  категорії, закінчила
Тернопільський національний
педагогічний університет ім. В. Гнатюка.
Спеціальність – педагогіка і
методика середньої освіти.
Українська мова і література.
Викладає українську мову,
українську літературу, українську мову
за професійним спрямуванням.
Шаланкевич Ірина Мирославівна –
викладач вищої категорії, у 2004 році
закінчила Тернопільський
державний педагогічний університет
ім. В. Гнатюка. Спеціальність-педагогіка
і методика середньої освіти.
Мова і література (німецька).
Викладає іноземну  мову  за
професійним спрямуванням,
іноземну мову,
зарубіжну літературу.
Дереш Любов Іванівна –
закінчила Тернопільський національний
педагогічний університет ім. В. Гнатюка.
у 2012році. Спеціальність – фізичне
виховання, кваліфікація – вчитель
фізичної культури та основ здоров’я.