ЦК гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Шевчук Оксана Миронівна

Голова циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Викладач вищої категорії, викладач-методист.

Навчальна діяльність.

Навчальний процес у цикловій комісії здійснюється молодим колективом фахівців високого професійного рівня у складі 13 чоловік.

Мета циклової комісії – формування нової генерації високоосвічених фахівців, інтелектуально розвинутих та творчо мислячих професіоналів.

Викладачі мають достатньо високий науково-методичний потенціал, який реалізується в розробці нормативної документації, створенні навчально-методичних посібників, науково-методичного забезпечення предметів.

Основними напрямками роботи циклової комісії є:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.
 • Переосмислення традиційних методів і прийомів навчання, використання інноваційних технологій у формуванні професійно-ділових якостей спеціаліста – така основна проблема, над якою працюють викладачі загальноосвітнього циклу.

Дисципліни, що входять до складу циклової комісії:

 • Історія України;
 • Всесвітня історія;
 • Географія;
 • Громадянська освіта;
 • Безпека життєдіяльності;
 • Захист України;
 • Фізичне виховання;
 • Фізична культура;
 • Математика;
 • Фізика і астрономія;
 • Біологія і екологія;
 • Зарубіжна література;
 • Українська література;
 • Українська мова;
 • Українська мова (за професійним спрямуванням);
 • Іноземна мова;
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 • Основи латинської мови (за професійним спрямуванням);
 • Інформатика;
 • Основи медичної інформатики, біологічна фізика та медична апаратура;
 • Інформаційні технології у фармації;
 • Основи філософських знань;
 • Культурологія;
 • Соціологія;
 • Основи економічної теорії;
 • Основи правознавства.
 • Основи психології та міжособове спілкування

Викладачі циклової комісії

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін”:

У цикловій комісії працює 13 викладачів, з них:

 • кандидат психологічних наук, доцент: Кравець Н.Б.;
 • кандидати педагогічних наук: Кривоніс С.В.;
 • кандидати географічних наук: Кріль О.В.;
 • викладачі – методисти: Шевчук О.М., Федорків Г.Я., Кріль О.В., Кривоніс С.В., Бойко Н.З., Кравець Н.Б.
 • викладачі вищої категорії: Демчук А.М., Кінасевич І.З., Шаланкевич І.М., Химчук Л.Л., Капеняк І.Б., Балушевська О.Б., Данелюк О.Г.
 • викладач-спеціаліст: Бобровський Н. А.
Демчук Алла Михайлівна –
викладач вищої категорії, у 2002 році
закінчила  Тернопільський
державний педагогічний
університет ім. В. Гнатюка.
Спеціальність – педагогіка і
методика середньої освіти.
Біологія і хімія. Викладає біологію,
біологію та екологію.

Шевчук Оксана Миронівна –
викладач вищої категорії,
викладач-методист, у 2002 році
закінчила Тернопільський
державний технічний університет.
Спеціальність – інформаційні
управління системи та технології.
Викладає інформатику
основи медичної інформатики, біофізика
та медична апаратура.
Кінасевич Ірина Зіновіївна –
викладач вищої категорії, у 2003 році
закінчила Тернопільський
експериментальний інститут
педагогічної освіти.
Спеціальність – мова і література
(французька).
Викладає латинську мову,
основи латинської
мови з медичною термінологією.
Кривоніс Світлана Василівна –
викладач вищої категорії, кандидат
педагогічних наук,
викладач-методист,
у 1997 році закінчила
Миколаївський державний
педагогічний інститут.
Спеціальність – українська мова і
література.
Викладає українську мову,
українську літературу, українську мову
за професійним спрямуванням.
Кріль Олена Володимирівна –
викладач вищої категорії,
кандидат географічних наук,
викладач-методист,  
у 2004 році закінчила Тернопільський
державний педагогічний
університет ім. В. Гнатюка.
Спеціальність –педагогіка і
методика середньої освіти. Географія.
Викладає географію, культурологію,
основи економічної теорії,
основи філософських знань.
Федорків Ганна Ярославівна –
викладач вищої категорії,
викладач-методист,
в 1999 році закінчила Тернопільський
державний педагогічний університет
ім. В. Гнатюка. Спеціальність – педагогіка
і методика середньої освіти.
Англійська мова і література.
Викладає іноземну мову,
іноземну  мову за професійним
спрямуванням
Бойко Наталія Зіновіївна –
викладач вищої категорії, 
викладач-методист, у 1999 році
закінчила Тернопільський державний
педагогічний університет ім. В. Гнатюка.
Спеціальність–«Педагогіка і методика середньої
освіти. Математика і фізика».
Викладає фізику та астрономію.
Химчук Любов Львівна –
викладач вищої  категорії, закінчила
Тернопільський національний
педагогічний університет ім. В. Гнатюка.
Спеціальність – педагогіка і
методика середньої освіти.
Українська мова і література.
Викладає українську мову,
українську літературу, українську мову
за професійним спрямуванням.
Шаланкевич Ірина Мирославівна –
викладач вищої категорії, у 2004 році
закінчила Тернопільський
державний педагогічний університет
ім. В. Гнатюка. Спеціальність-педагогіка
і методика середньої освіти.
Мова і література (німецька).
Викладає іноземну  мову  за
професійним спрямуванням,
іноземну мову,
зарубіжну літературу.
Капеняк Іван Богданович –
викладач І  категорії, у 2006 році закінчив
Тернопільський національний
педагогічний університет ім. В. Гнатюка.
Спеціальність-педагогіка і методика
середньої освіти. Математика і
основи інформатики.
Викладає математику, фізику
та астрономію
Кравець Наталія Богданівна –
Викладач вищої категорії,
викладач-методист, к.п.н.,
доцент кафедри психології, у 1999 році
закінчила Тернопільський національний
педагогічний університет ім. В. Гнатюка.
Спеціальність – педагогіка
 і методика середньої освіти. Біологія.
Викладає основи психології, соціологію
Балушевська Олександра Богданівна–
Викладач вищої категорії, у 2001 році
закінчила Львівський національний
університет ім. І. Франка та здобула кваліфікацію
Історик, викладач історії).
Викладає історію України, всесвітню історію
та правознавство.
Данелюк Ольга Григорівна–
Викладач вищої категорії,
у 2009 році закінчила
Тернопільський національний
педагогічний університет ім. В. Гнатюка.
Спеціальність – фізичне виховання.
Викладає фізичну культуру та фізичне виховання.
Бобровський Назар Артемович –
викладач “спеціаліст”, у 2020 році закінчив
з відзнакою бакалаврат Київського національного
лінгвістичного інституту за спеціальністю
переклад (англійська та іспанська мова).
У 2021 році закінчив магістратуру Київського 
університету імені Б. Грінченка за спеціальністю
міжнародні відносини.
Викладає англійську мову.