Стоматологія

ВІДДІЛЕННЯ СТОМАТОЛОГІЇ

Відділення стоматології створено в січні 2012 року при реорганізації відділення лікувальної, акушерської справи та стоматології. У відділенні ведеться підготовка фахівців за спеціальностями «Стоматологія» та «Стоматологія ортопедична» з отриманням кваліфікації «Зубний гігієніст» та «Зубний технік». Навчальний процес проводиться відповідно до державних стандартів. Освітня діяльність навчального закладу з підготовки фахівців за спеціальностями «Стоматологія» та «Стоматологія ортопедична» ліцензована і акредитована.

 

Заняття з дисциплін фахової підготовки проводяться у кабінетах та лабораторіях, які оснащені новітньою апаратурою та обладнанням з індивідуальним підходом та на високому педагогічному рівні.

 

Завідувач відділенням стоматології

Дацко Ігор Ярославович

Студенти віділлення стоматології на практичних заняттях:

ЗУБОПРОТЕЗНА ЛАБОРАТОРІЯ

Зубопротезна лабораторія, яка з 2008 року функціонує в Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» оснащена найновішим обладнанням, апаратурою та устаткуванням. Усі виробничі приміщення лабораторії забезпечені централізованим теплопостачанням, гарячою та холодною водою, витяжною вентиляцією.

Завідувач лабораторією ГАВРИЛЮК Ігор Петрович, фахівець з великим досвідом практичної роботи, результати, якої на високому рівні оцінювали пацієнти України, Польщі, Канади, США. Гаврилюк І.П. володіє новітніми технологіями в зубопротезному виробництві, тому як викладач медичного коледжу впроваджує їх у навчальний процес.

Заняття з дисциплін фахової підготовки проводяться у кабінетах та лабораторіях:

 • Зуботехнічна лабораторія;
 • Гіпсу вальна лабораторія;
 • Полімеризаційна лабораторія;
 • Паяльна лабораторія;
 • Полірувальна лабораторія;
 • Лабораторія металокераміки і фарфору;
 • Лабораторія прецизійного лиття;
 • Кабінет матеріалознавства;
 • Кабінет зуботехнічних дисциплін;
 • Кабінет стоматологічний;
 • Майстерня технічна.

 

В зубопротезній лабораторії  виготовляються конструкції знімних і незнімних протезів:

– пластмасові, штамповані, комбіновані коронки та мостовині протези;

– металопластмасові конструкції;

– металокераміка (Ultrapoline, Hera Ceram, Duceram Plus);

– без металева кераміка;

– часткові та повні пластинкові протези;

– бюгельні протези.

Виконання замовлень лікарів-стоматологів по зубопротезуванні проводяться у стислі терміни. Якість виконання робіт надзвичайно висока, гарантією чого виступає імідж і авторитет Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

Стоматологічні конференції, які проводяться у ПВНЗ «Медичний коледж», в т.ч. і міжнародні за участю представників провідних Європейських фірм по виробництві зубопротезної апаратури та інструментарію, стоматологічного устаткування та обладнання, розхідних матеріалів зуботехнічного та стоматологічного призначення: проводяться завжди за участі викладачів стоматологічних та зуботехнічних дисциплін.

Викладачі медичного коледжу, які одночасно є працівниками зубопротезної лабораторії, впроваджують свої наукові досягнення в практику. Зокрема, лише у 2008 р. ними було розроблено та запатентовано п’ять винаходів (корисні моделі), використання, яких при виготовленні протезів покращує їх якість та довговічність.

Викладачі є авторами і співавторами багатьох патентів та корисних моделей, вони приймають участь у стоматологічних конференціях за участю провідних стоматологів України та широковідомих стоматологічних фірм – це збагачує і розширяє фаховий потенціал, відкриє нові можливості у впровадженні новітніх технологій в зубопротезування.

На базі зубопротезної лабораторії організовано навчання студентів ПВНЗ «Медичний коледж» спеціальності стоматологія ортопедична. Кожен студент має можливість на практиці, використовуючи новітню апаратуру, обладнання та технології, – удосконалювати свої навички та уміння.

Викладачі зубопротезних дисциплін переконані, що їхня педагогічна майстерність та бажання студентів помножене на натхнення та мотивацію в навчанні будуть монолітним фундаментом для випускників навчального закладу і послужить надійною опорою в формуванні професійної долі.