Студентське самоврядування

З метою створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці, в Приватному фаховому навчальному закладі  «Медичний коледж» діє  студентське самоврядування , якезабезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні коледжем. 

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу починаючи з першого курсу і до четвертого. Усі студенти, які навчаються у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж», мають рівні права та можуть обиратися у органи  студентського самоврядування.

Метою студентського самоврядування є участь студентів в соціальному житті для розвитку самоповаги та соціальної компетенції, потреба сформувати у молоді активну життєву позицію, лідерські якості, підготувати її до участі в осмисленому управлінні суспільством.Активна життєва позиція кожного студента в суспільному житті, рівень його демократичної культури, участь в соціальному житті, формування лідерських якостей та розвиток особистості є невід’ємною умовою демократичного способу життя.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності .

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
  • організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями;
  • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень тощо.

Студентське самоврядування відіграє важливу роль в організації освітньо-виховного процесу. Систематично проводяться дні студентського самоврядування, де студенти мають можливість проявити свої лідерські здібності, працюючи на певній ділянці роботи.

Основним органом студентського самоврядування є студентська рада  коледжу , яка ініціює багато важливих і корисних справ, що  організовуються у навчальному закладі. Це і традиційні «Козацькі забави», святкування Дня студента, свято Миколая та різдвяний вертеп, день Матері , «Міс і містер коледжу» , спортивні змагання , тощо.

Співпрацюючи з викладацьким колективом студенти проводять цікаві  заходи «Кращий за фахом», «День медичної сестри» , «День акушерки»,  турніри з міні – футболу  серед  хлопців та  дівчат.

Змістовну допомогу студентському самоврядуванні надає бібліотекар коледжу, яка  забезпечує студентів та викладачів необхідними матеріалами для виховної роботи, регулярно проводять тематичні виставки літератури та преси, їх новинок, організовує екскурсії на тематичні вечори у бібліотеки міста.

Членами студентського самоврядування проведені заходи з організації тематичних виставок, благодійних акцій,  конкурси присвячені  дню  української мови та писемності тощо.