Післядипломна освіта

У ПФНЗ «Медичний коледж» діють курси підвищення кваліфікації молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів .

Основною метою діяльності курсів є забезпечення умов, необхідних для підвищення кваліфікації молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів, створення умов для розвитку особистості, творчої самореалізації фахівців, які здатні ефективно працювати і навчатися протягом усього життя. 
Завдання  курсів підвищення кваліфікації:

  • оновлення і поглиблення професійних знань, умінь і навичок фахівців на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;
  • ознайомлення молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів із сучасними досягненнями фармації та медицини;
  • реалізація права фахівців на післядипломну освіту, створення умов для її безперервності та наступності;
  • здійснення за підсумками навчання молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів комплексної оцінки професійних знань, умінь і навичок.

Освітній процес для слухачів курсів здійснюється на базі коледжу, Оцінка рівня теоретичних знань і практичних навичок слухачів курсів по закінченню навчання проводиться шляхом здачі комплексного екзамену .
Слухачам курсів, які виконали всі вимоги навчальних планів і програм та склали екзамен, видається свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів.

Цикл “ФАРМАЦІЯ” (фармацевти)

Цикл “СТОМАТОЛОГІЯ” (зубні гігієністи та асистенти стоматолога)

Цикл “СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА” (зубні техніки)

Цикл “МЕДСЕСТРИНСТВО”