Післядипломна освіта

У ПФНЗ «Медичний коледж» діють курси підвищення кваліфікації молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів .

Основною метою діяльності курсів є забезпечення умов, необхідних для підвищення кваліфікації молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів, створення умов для розвитку особистості, творчої самореалізації фахівців, які здатні ефективно працювати і навчатися протягом усього життя. 
Завдання  курсів підвищення кваліфікації:

  • оновлення і поглиблення професійних знань, умінь і навичок фахівців на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;
  • ознайомлення молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів із сучасними досягненнями фармації та медицини;
  • реалізація права фахівців на післядипломну освіту, створення умов для її безперервності та наступності;
  • здійснення за підсумками навчання молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів комплексної оцінки професійних знань, умінь і навичок.

Освітній процес для слухачів курсів здійснюється на базі коледжу, Оцінка рівня теоретичних знань і практичних навичок слухачів курсів по закінченню навчання проводиться шляхом здачі комплексного екзамену .
Слухачам курсів, які виконали всі вимоги навчальних планів і програм та склали екзамен, видається свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів.

Цикл “ФАРМАЦІЯ” (фармацевти)

Цикл “СТОМАТОЛОГІЯ” (зубні гігієністи та асистенти стоматолога)

Цикл “СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА” (зубні техніки)