Головна

Вітаємо Вас на сайті

ПВНЗ “Медичний коледж”!

На виконання постанови Кабінету Міністрів України “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 ” від 11.03.2020 року №211, наказу МОН України №392 від 12.03.2020 року, наказу ПВНЗ “Медичний коледж” від 11.03.2020 року №11-од, з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та гострих респіраторних захворювань, розповсюдженню захворюваності серед учасників освітнього процесу у Приватному вищому навчальному закладі “Медичний коледж” запроваджено карантинні заходи на період з 12.03.2020 року по 24.04.2020 року.

Інформація студентам про проведення виробничої практики

Інформація студентам про проведення екзаменаційної сесії дистанційно в умовах карантину

Інформація студентам про дистанційне навчання

Наказ №11-од від 11.03.2020 року “Про запровадження карантинних заходів у ПВНЗ “Медичний коледж”

Наказ №22 від 13.03.2020 року “Про організацію дистанційного навчання під час карантину у ПВНЗ “Медичний коледж”

Наказ №26 від 25.03.2020 року “Про організацію дистанційного відпрацювання пропущених занять під час карантину у ПВНЗ “Медичний коледж”

Наказ №36-к від 26.03.2020 року “Про продовження терміну карантину”

Лист МОН України “Щодо завершення 2019/2020 навчального року”

Наказ №33 від 02.04.2020 року “Про організацію заліково-екзаменаційної сесії дистанційно в умовах карантину у ПВНЗ “Медичний коледж”

Наказ №27 від 27.03.2020 року “Про виробничу (медсестринську практику) студентів ІІІ курсу медичного коледжу “Лікувальна справа” під час карантину, спричиненого коронавірусом COVID-19

Наказ №47-к від 23.04.2020 року “Про продовження терміну карантину”

Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж” створено 27 лютого 2003 року.

        Статут ПВНЗ «Медичний коледж» (нова редакція)  згідно Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, внесений в реєстр, номер І64600070335 від 28.09.16 р. Відповідно до Статуту одним із головних завдань закладу є провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність; підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст та бакалавр у галузі охорони здоров’я.

      Медичний коледж внесений до Державного реєстру вищих навчальних закладів України, реєстраційний № 20-І 118 від 08 лютого 2008 року. Безстрокова ліцензія на надання освітніх послуг видана Міністерством освіти і науки України 15.11.2016 р.

    За період освітньої діяльності ПВНЗ “Медичний коледж” акредитовано сім спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я». З них шість спеціальностей – за I освітньо-кваліфікаційним рівнем і одна за II освітньо-кваліфікаційним рівнем.

    Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж” – вищий навчальний заклад нового покоління приватної форми власності. В коледжі  функціонує 5 відділень: лікувальної та акушерської справи, сестринської справи, стоматології, фармації та відділення загальноосвітньої підготовки. Навчально-наукову роботу забезпечує науково-педагогічний колектив, який складається зі 82 висококваліфікованих професорів, доцентів, викладачів, спеціалістів-практиків. Науково-педагогічні працівники постійно запроваджують нові підходи і методи до професійно-практичної підготовки фахівців. Завданням педагогічного колективу є підготовка висококваліфікованих медичних працівників, які здатні творчо мислити, постійно перебувають у науковому пошуку,  прагнуть бути корисними своєму народу, можуть бути конкурентоспроможними на ринку надання медичної допомоги.

   З кожним роком наш заклад завойовує все нові й нові висоти, зміцнюється матеріально-технічна база, підвищується науковий потенціал педагогічного колективу, авторитет і визнання серед  освітянських та медичних кіл суспільства.

Напрямки та спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців

№п/п Шифр галузі Найменування галузі знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Ліцензований обсяг очна форма навчання (денна)

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста                  220
1. 22 Охорона здоров′я 223 Медсестринство Спеціалізації
Сестринська справа 60
Лікувальна справа 40
Акушерська справа 30
2. 22 Охорона здоров′я 221 Стоматологія Стоматологія 30
Стоматологія ортопедична 30
3.  22 Охорона здоров′я 226 Фармація Фармація 30
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра                          15
4. 22 Охорона здоров′я 223 Медсестринство Сестринська справа 15