ЦК стоматологічних та природничо-наукових дисциплін

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ

ТА ПРИРОДНИЧО – НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Підлісна Світлана Олексіївна

Голова циклової комісії стоматологічних та науково – природничих дисциплін
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, у 2001 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет. Спеціальність-педагогіка і методика середньої освіти, біологія. Кваліфікація-вчитель біології, валеології та основ екології. Викладає основи екології та профілактичної медицини,  безпеку життєдіяльності,   гігієну  з основами екології, біологію та екологію

Стоматологія та Стоматологія ортопедична – це одна з найпоширеніших спеціальностей сьогодення. Ці дві спеціальності переплітаються один з одним і ідуть вперед.

Всі люди мріють гарно виглядати і мати чудову посмішку, коли все гармонійно в людини, вона почувається впевнено, щасливо  і  йде до своїх мрій та бажань.

Красиві, здорові зуби – мрія кожної людини. Однак, при деяких захворюваннях зубощелепної системи, при неправильному розвитку зубів і щелеп, при ураженнях твердих тканин зубів, навколозубних тканин і порушенні цілісності зубних рядів, при різних травмах, та патологічних процесах, в твердих тканинах зубів виникають дефекти, які не лише порушують нормальний акт обробки їжі у роті, але й естетично неприємні для сприйняття оточуючих.

Усунути дані дефекти допомагають спеціальні зубні протези та ортопедичні апарати, які виготовляють зубні техніки. Зубний технік є головним помічником лікаря-стоматолога (ортопеда). За гіпсовим зліпком, зробленому лікарем з щелепи хворого, він виготовляє знімні (з пластмаси) і незнімні (із золота, сталі)  протези. Процес виготовлення зубних протезів вимагає ювелірної роботи зубного техніка. Зубний технік має бути дуже високо освідченою людиною, знання теорії та досконалої практичної діяльності ,адже пацієнт фізично відчуває кожну його помилку або недбалість. Для техніка дуже важливі такі якості, як акуратність, точність рухів, чуття дотику. Працівник даної професії повинен постійно усвідомлювати, що він працює для людей, що результати його праці приносять людям радість і велику користь, рятують від фізичних страждань, роблять людей красивішими. Надає стоматологічну, ортопедичну допомогу населенню, готує різні види коронок, штифтові зуби, мостоподібні конструкції, протези, пластинки та інші ортопедичні і ортодонтичні конструкції. Повинен знати: основи будови та функції жувального апарату, відомості щодо стоматологічних захворювань, принципи клінічних етапів і технологію виготовлення стоматологічних, ортопедичних і ортодонтичних конструкцій та апаратів.

Природничо-наукові дисципліни – це об’єднання викладачів, основна мета роботи яких полягає у підготовці конкурентоспроможних фахівців медицини через формування спеціальних умінь та навичок, підвищення рівня професійної грамотності студентів, розвиток клінічного мислення та визначення причинно-наслідкових зв’язків.

У процесі розв’язання окреслених завдань, викладачі циклової комісії сформували основні напрями своєї роботи: забезпечення структурно-логічного міжпредметного зв’язку навчальних дисциплін; методичне забезпечення дисциплін посібниками, розробками, рекомендаціями, мультимедійною підтримкою та сучасними моніторинговими засобами. Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є підвищення оптимізації навчального процесу, який включає методичні і організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність навчання. Виходячи з цього, постійно оновлюється забезпечення кожного заняття методичною документацією, яка дає можливість зробити акцент на індивідуальному навчанні (проблемні лекції, професійно спрямовані практичні завдання), удосконалюється забезпечення інтеграції природничо-наукових дисциплін у клінічно спрямоване навчання.

У цикловій комісії стоматологічних та науково-природничих дисциплін  викладаються такі дисциплін для підготовки фахівців, які відповідають кваліфікаційній характеристиці випускника фахового навчального закладу:

1. Техніка виготовлення знімних протезів.

2. Техніка виготовлення незнімних протезів.

3. Техніка виготовлення бюгельних протезів.

4. Зуботехнічне матеріалознавство.

5. Сучасні технології виготовлення зубних протезів.

6. Стоматологічна допомога населенню та профілактичнамедицина

7. Моделювання анатомічної форми зубів.

8. Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому віці.

9. Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій.

10. Технології.

11. Основи охорони праці та охорона праці в галузі.

12. Рентгенографія зубів та щелеп

13. Основи менеджменту та маркетингу встоматології

14. Стоматологічне матеріалознавство, обладнання та інструментарій

15. Профілактика стоматологічних захворювань та медична етика.

16. Терапевтична стоматологія з основами естетичної стоматології та косметології.

17. Хірургія зубів та щелепно – лицева травматологія та невідкладна допомога в стоматології.

18. Дитяча стоматологія.

19. Основи ортодонтії та ортопедичної стоматології.

20. Гігієна з основами екології

21. Основи екології профілактичної медицини та безпеки життєдіяльності

22. Мікробіологія та медична біологія

23. Основи мікробіології та медичної генетики

24. Основи  гістології, мікробіології, вірусології та імунології

Умови лабораторій максимально наближені до робочого місця зубного техніка, та стоматологічний навчальний кабінет наближений до спеціальності. Студенти мають можливість самостійно пройти всі лабораторні етапи виготовлення знімних та незнімних конструкцій, а також працювати на базах стоматологічних клінік. Отже, в центрі уваги всієї роботи циклової комісії знаходиться студент.

Загальною метою над якою працює циклова комісія є формування професійної обізнаності студентів через впровадження інноваційних технологій у виготовленні знімних та незнімних конструкцій та вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самостійної та творчої активності викладачів та студентів.

 Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

– навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти, навчання та виховання студентів;

– методичної роботи кожного викладача – члена комісії;

– підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;

– вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників;

– активізації самостійної роботи студентів.

Цикловою комісією проводяться:

– засідання циклової комісії;

– відкриті заняття та виховні заходи;

– виставки творчих робіт викладачів і студентів;

– тематичні конференції;

– внутрішньоколеджний конкурс фахової майстерності.

Викладачі циклової комісії стоматологічних та природничо –наукових дисциплін, що забезпечують навчальний процес.

Цвинтарний Андрій Володимирович
Викладач, лікар-стоматолог
першої категорії,
кандидат медичних наук.
2000-2005 навчався на стоматологічному факультеті
Львівского Національного Медичного 
Університету імені Д.Галицького.
2005-2007 проходив інтернатуру в тому ж
університеті і Тернопільській міській
стоматологічній поліклініці
2007-2008 працював лікарем-стоматологом в
приватній стоматологічний клініці
2008-2020 працював асистентом кафедри
ортопедичної стоматології
Тернопільського Національного
Медичного Університету імені І.Я.Горбачевського.
в 2006 році захистив дисертацію
та здобув науковий ступінь кандидата медичних наук.
З 2020р. до сьогодні працює
головним лікарем
Стоматологічного центру “ЛАІВ-ДЕНТ”
Дацко Ігор Ярославович
Викладач ІІ категорії,
лікар-стоматолог вищої категорії,
закінчив Львівський державний медичний інститут
за спеціальністю Стоматологія
та отримав кваліфікацію лікар-стоматолог.
Більше 25-ти років практичної діяльності
на посаді лікаря-стоматолога.
Петровський Орест Андрійович
Викладач – спеціаліст.
У 2018 році закінчив
Тернопільський державний
медичний університет
імені І. Я. Горбачевського
за спеціальністю «Стоматологія»,
професійна кваліфікація лікар-стоматолог.
З 2018 року працює в стоматологічній клініці
«Вестра+», по напрямку: доросла, та дитяча ортодонтія,
проводить терапевтичний прийом.
Гаврилюк Ігор Петрович
І категорія
Освіта:
Шепетівське медичне училище
Спеціальність-стоматологія ортопедична
Кваліфікація-зубний технік
1993р
Боднар Олег Володимирович
І категорія
Освіта:
Шепетівське медичне училище
Спеціальність-стоматологія ортопедична
Кваліфікація-зубний технік
1999р.
Бородиця Ігор Васильович
Викладач – спеціаліст.
У 2017 році закінчив
Приватний вищий
навчальний заклад
«Медичний коледж»
за спеціальністю Стоматологія ортопедична,
кваліфікація – зубний технік
Демчук Алла Михайлівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії,
директор з навчально-виховної роботи
у 2002 році закінчила  Тернопільський державний
педагогічний університет
ім. В. Гнатюка.
Спеціальність – педагогіка і методика
середньої освіти. Біологія і хімія.
Підлісна Світлана Олексіївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист,
у 2001 році закінчила Тернопільський державний
педагогічний університет.
Спеціальність-педагогіка і
методика середньої освіти, біологія.
Кваліфікація-вчитель біології,
валеології та основ екології.
Машталяр Олег Романович
Викладач, “спеціаліст”,
у  1987 році закінчив Тернопільський державний
медичний університет,
спеціальність – лікувальна справа.

Викладачі активно займаються науково-методичною діяльністю, підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти 

(Мистецтво лікування, ТОВ «Група компаній МедЕксерт», платформи Prometheus, ТОВ «Всеосвіта», ТОВ «Академія цифрового розвитку»). Теми підвищення кваліфікації різноманітні: «Невідкладні стани в акушерстві і гінекології: передбачити, профілактувати, діяти», «Розгортання та використання середовиища G Suite в діяльності освітньої установи», «Використання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину», «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки», «Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного удосконалення», «З чого розпочати дистанційне навчання. Найпростіші онлайн-сервіси та покрокова інструкція» та інші. Сумарна кількість годин самоосвіти усіх членів циклу становить 319.

Традиційними стали тижні циклової комісії, у межах яких проводяться науково-теоретичні конференції, тематичні вечори, конкурси, комплексні екскурсії до анатомічного музею, психологічні тренінги.