ЦК стоматологічних дисциплін

Циклова комісія стоматологічних дисциплін

Максимчук Неля Іванівна

Голова циклової комісії стоматологічних дисциплін
Викладач другої категорії, лікар-стоматолог другої категорії
.

Стоматологія та Стоматологія ортопедична – це одна з найпоширеніших спеціальностей сьогодення. Ці дві спеціальності переплітаються один з одним і ідуть вперед.

Всі люди мріють гарно виглядати і мати чудову посмішку, коли все гармонійно в людини, вона почувається впевнено, щасливо  і  іде до своїх мрій та бажань.

Красиві, здорові зуби – мрія кожної людини. Однак, при деяких захворюваннях зубощелепної системи, при неправильному розвитку зубів і щелеп, при ураженнях твердих тканин зубів, навколозубних тканин і порушенні цілісності зубних рядів, при різних травмах, та патологічних процесах, в твердих тканинах зубів виникають дефекти, які не лише порушують нормальний акт обробки їжі у роті, але й естетично неприємні для сприйняття оточуючих.

Усунути дані дефекти допомагають спеціальні зубні протези та ортопедичні апарати, які виготовляють зубні техніки. Зубний технік є головним помічником лікаря-стоматолога (ортопеда). За гіпсовим зліпком, зробленому лікарем з щелепи хворого, він виготовляє знімні (з пластмаси) і незнімні (із золота, сталі)  протези. Процес виготовлення зубних протезів вимагає ювелірної роботи зубного техніка. Зубний технік має бути дуже високо освідченою людиною, знання теорії та досконалої практичної діяльності ,адже пацієнт фізично відчуває кожну його помилку або недбалість. Для техніка дуже важливі такі якості, як акуратність, точність рухів, чуття дотику. Працівник даної професії повинен постійно усвідомлювати, що він працює для людей, що результати його праці приносять людям радість і велику користь, рятують від фізичних страждань, роблять людей красивішими. Надає стоматологічну, ортопедичну допомогу населенню, готує різні види коронок, штифтові зуби, мостоподібні конструкції, протези, пластинки та інші ортопедичні і ортодонтичні конструкції. Повинен знати: основи будови та функції жувального апарату, відомості щодо стоматологічних захворювань, принципи клінічних етапів і технологію виготовлення стоматологічних, ортопедичних і ортодонтичних конструкцій та апаратів.

Циклова комісія стоматологічних дисциплін – це досвідчені педагоги  та лікарі – стоматологи,які мають великий багаж знань як практичний так і теоретичний.

Викладачі циклової комісії часто відвідують курси по спеціальності,властивим їм прагненням до нового, сучасного, адже стоматологія чим рік тим більше розвивається. Всі знання та вміння викладачі передають своїм студентам.

До складу циклової стоматологічних дисциплін входять 8 штатних викладачів, з них: викладачі та лікарі вищої категорії, викладачі І категорії, викладачі II категорії,  викладачі – спеціалісти.

Максимчук Н.І. – голова циклової комісії стоматологічних дисциплін, викладач другої категорії, лікар-стоматолог другої категорії;

Дацко І.Я. – заступник завідувача відділення сестринської справи та стоматології, викладач другої категорії,  лікар-стоматолог вищої категорії;

Гаврилюк І. П. – викладач першої категорії, зубний технік першої категорії;

Боднар О.В.– викладач першої категорії, зубний технік, спеціаліст;

Вітишин І. Я. – викладач – спеціаліст, лаборант циклової комісії, зубний технік вищої категорії;

Слободян В. Б.– викладач – спеціаліст, зубний технік.

Триліх М. М. – викладач – спеціаліст, лікар-стоматолог.

Кочева А. І. – викладач – спеціаліст, лікар – стоматолог дитячий.

На цикловій комісії стоматологічних дисциплін викладаються такі дисциплін для підготовки фахівців, які відповідають кваліфікаційній характеристиці випускника вищого навчального закладу:

1. Техніка виготовлення знімних протезів.

2. Техніка виготовлення незнімних протезів.

3. Техніка виготовлення бюгельних протезів.

4. Анатомія з елементами біомеханіки жувального апарату людини, фізіологія.

5. Зуботехнічне матеріалознавство.

6. Сучасні технології виготовлення зубних протезів.

7. Моделювання анатомічної форми зубів.

8.Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому віці.

9. Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій.

10. Основи охорони праці та охорона праці в галузі.

11.Профілактика стоматологічних захворювань та медична етика.

12.Терапевтична стоматологія з основами естетичної стоматології та косметології.

13.Хірургія зубів та щелепно – лицева травматологія, рентгенографія та невідкладна допомога в стоматології.

14.Дитяча стоматологія.

15.Основи ортодонтії та ортопедичної стоматології.

Навчально-методичне забезпечення – важлива складова діяльності викладача, складає 90-95%. По всіх дисциплінах створені навчально-методичні комплекси з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно. Умови лабораторій максимально наближені до робочого місця зубного техніка, та стоматологічний навчальний кабінет наближений до спеціальності гігієніст. Студенти мають можливість самостійно пройти всі лабораторні етапи виготовлення знімних та незнімних конструкцій. Отже, в центрі уваги всієї роботи циклової комісії знаходиться студент.

В роботі із студентами всі викладачі циклу стимулюють їх до пізнавальної, творчої діяльності, формують високі моральні принципи майбутніх фахівців. Викладачі циклової комісії виховують у майбутніх зубних техніків високий професіоналізм, щоб молодий спеціаліст міг зробити бездоганну та якісну роботу, щоб задовольнити потреби та вимоги пацієнта.

Загальною метою над якою працює циклова комісія є формування професійної обізнаності студентів через впровадження інноваційних технологій у виготовленні знімних та незнімних конструкцій та вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самостійної та творчої активності викладачів та студентів.

 Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

– навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти, навчання та виховання студентів;

– методичної роботи кожного викладача – члена комісії;

– підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;

– вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників;

– активізації самостійної роботи студентів.

Цикловою комісією проводяться:

– засідання циклової комісії;

– відкриті заняття та виховні заходи;

– виставки творчих робіт викладачів і студентів;

– тематичні конференції;

– внутрішньоколеджний конкурс фахової майстерності.

Викладачі циклової комісії стоматологічних дисциплін

Максимчук Неля Іванівна
IІ  категорія
ДВНЗ «Івано-Франківський державний
медичний університет»
Спеціальність –стоматологія
Кваліфікація – лікар-стоматолог
IІ  категорія
2007  р.
Гаврилюк Ігор Петрович
І категорія
Шепетівське медичне училище
Спеціальність-стоматологія ортопедична
Кваліфікація-зубний технік
1993р
Дацко Ігор Ярославович
IІ  категорія
Львівський державний
медичний інститут
Спеціальність –стоматологія,
Кваліфікація – лікар – стоматолог
вища категорія
1986 р.
Слободян Василь Богданович
спеціаліст
ПВНЗ «Медичний коледж»
Спеціальність-стоматологія ортопедична
Кваліфікація – зубний технік
2015 р.
Боднар Олег Володимирович
І категорія
Шепетівське медичне училище
Спеціальність-стоматологія ортопедична
Кваліфікація-зубний технік
1999р.
Триліх Мар’яна Михайлівна
спеціаліст
Львівський національний медичний
університет ім. Д. Галицького
Спеціальність- загальна стоматологія
Кваліфікація-лікар-стоматолог
2017р.
Кочева Альона Ігорівна
спеціаліст
Тернопільський державний медичний університет
Спеціальність – стоматологія
Кваліфікація-лікар – стоматолог дитячий
2013р.
Вітишин Ірина Ярославівна
лаборант, спеціаліст
Житомирське медичне училище
Спеціальність-стоматологія ортопедична
Кваліфікація-зубний технік
1982р.