ЦК стоматологічних дисциплін та сестринської справи

Циклова комісія стоматологічних дисциплін та сестринської справи

Кочева Альона Ігорівна

Голова циклової комісії стоматологічних дисциплін та сестринської справи
Викладач “спеціаліст”, лікар-стоматолог дитячий другої категорії
.

Стоматологія та Стоматологія ортопедична – це одна з найпоширеніших спеціальностей сьогодення. Ці дві спеціальності переплітаються один з одним і ідуть вперед.

Всі люди мріють гарно виглядати і мати чудову посмішку, коли все гармонійно в людини, вона почувається впевнено, щасливо  і  іде до своїх мрій та бажань.

Красиві, здорові зуби – мрія кожної людини. Однак, при деяких захворюваннях зубощелепної системи, при неправильному розвитку зубів і щелеп, при ураженнях твердих тканин зубів, навколозубних тканин і порушенні цілісності зубних рядів, при різних травмах, та патологічних процесах, в твердих тканинах зубів виникають дефекти, які не лише порушують нормальний акт обробки їжі у роті, але й естетично неприємні для сприйняття оточуючих.

Усунути дані дефекти допомагають спеціальні зубні протези та ортопедичні апарати, які виготовляють зубні техніки. Зубний технік є головним помічником лікаря-стоматолога (ортопеда). За гіпсовим зліпком, зробленому лікарем з щелепи хворого, він виготовляє знімні (з пластмаси) і незнімні (із золота, сталі)  протези. Процес виготовлення зубних протезів вимагає ювелірної роботи зубного техніка. Зубний технік має бути дуже високо освідченою людиною, знання теорії та досконалої практичної діяльності ,адже пацієнт фізично відчуває кожну його помилку або недбалість. Для техніка дуже важливі такі якості, як акуратність, точність рухів, чуття дотику. Працівник даної професії повинен постійно усвідомлювати, що він працює для людей, що результати його праці приносять людям радість і велику користь, рятують від фізичних страждань, роблять людей красивішими. Надає стоматологічну, ортопедичну допомогу населенню, готує різні види коронок, штифтові зуби, мостоподібні конструкції, протези, пластинки та інші ортопедичні і ортодонтичні конструкції. Повинен знати: основи будови та функції жувального апарату, відомості щодо стоматологічних захворювань, принципи клінічних етапів і технологію виготовлення стоматологічних, ортопедичних і ортодонтичних конструкцій та апаратів.

Циклова комісія стоматологічних дисциплін та сестринської справи – це досвідчені педагоги  та лікарі – стоматологи,які мають великий багаж знань як практичний так і теоретичний.

Викладачі циклової комісії часто відвідують курси по спеціальності,властивим їм прагненням до нового, сучасного, адже стоматологія чим рік тим більше розвивається. Всі знання та вміння викладачі передають своїм студентам.

У цикловій комісії стоматологічних дисциплін  та сестринської справи викладаються такі дисциплін для підготовки фахівців, які відповідають кваліфікаційній характеристиці випускника фахового навчального закладу:

1. Техніка виготовлення знімних протезів.

2. Техніка виготовлення незнімних протезів.

3. Техніка виготовлення бюгельних протезів.

4. Зуботехнічне матеріалознавство.

5. Сучасні технології виготовлення зубних протезів.

6. Стоматологічна допомога населенню та профілактичнамедицина

7. Моделювання анатомічної форми зубів.

8. Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому віці.

9. Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій.

10. Технології.

11. Основи охорони праці та охорона праці в галузі.

12. Рентгенографія зубів та щелеп

13. Основи менеджменту та маркетингу встоматології

14. Стоматологічне матеріалознавство, обладнання та інструментарій

15. Профілактика стоматологічних захворювань та медична етика.

16. Терапевтична стоматологія з основами естетичної стоматології та косметології.

17. Хірургія зубів та щелепно – лицева травматологія та невідкладна допомога в стоматології.

18. Дитяча стоматологія.

19. Основи ортодонтії та ортопедичної стоматології.

20. Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка

21. Основи медсестринства.

22. Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка

23. Медична та соціальна реабілітація

24. Фізіотерапія в стоматології

25. Медична етика та деонтологія»

Навчально-методичне забезпечення – важлива складова діяльності викладача, складає 90-95%. По всіх дисциплінах створені навчально-методичні комплекси з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно. Умови лабораторій максимально наближені до робочого місця зубного техніка, та стоматологічний навчальний кабінет наближений до спеціальності гігієніст. Студенти мають можливість самостійно пройти всі лабораторні етапи виготовлення знімних та незнімних конструкцій. Отже, в центрі уваги всієї роботи циклової комісії знаходиться студент.

В роботі із студентами всі викладачі циклу стимулюють їх до пізнавальної, творчої діяльності, формують високі моральні принципи майбутніх фахівців. Викладачі циклової комісії виховують у майбутніх зубних техніків високий професіоналізм, щоб молодий спеціаліст міг зробити бездоганну та якісну роботу, щоб задовольнити потреби та вимоги пацієнта.

Загальною метою над якою працює циклова комісія є формування професійної обізнаності студентів через впровадження інноваційних технологій у виготовленні знімних та незнімних конструкцій та вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самостійної та творчої активності викладачів та студентів.

 Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

– навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти, навчання та виховання студентів;

– методичної роботи кожного викладача – члена комісії;

– підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;

– вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників;

– активізації самостійної роботи студентів.

Цикловою комісією проводяться:

– засідання циклової комісії;

– відкриті заняття та виховні заходи;

– виставки творчих робіт викладачів і студентів;

– тематичні конференції;

– внутрішньоколеджний конкурс фахової майстерності.

Викладачі циклової комісії стоматологічних дисциплін та сестринської справи

Кочева Альона Ігорівна
голова циклової комісії стоматологічних дисциплін
та сестринської справи,
викладач – спеціаліст,
лікар – стоматолог дитячий;
Освіта:
2013р –  закінчила Тернопільський державний
медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
спеціальність ”Стоматологія”, лікар-стоматолог
Опацька Галина Михайлівна
Викладач вищої категорії,
викладач методист
Освіта:
у 1984 р. закінчила Тернопільський державний
медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, спеціальність
”Лікувальна справа”.
Працює у ПФНЗ «Медичний коледж»
з 01.09.2004 року
Гаврилюк Ігор Петрович
І категорія
Освіта:
Шепетівське медичне училище
Спеціальність-стоматологія ортопедична
Кваліфікація-зубний технік
1993р
Дацко Ігор Ярославович
IІ  категорія
Освіта:
Львівський державний
медичний інститут
Спеціальність –стоматологія,
Кваліфікація – лікар – стоматолог
вища категорія
1986 р.
Климчук Наталія Василівна
Викладач першої категорії,
магістр сестринської справи,
науковий співробітник.
Освіта:
2005 р. ПВНЗ «Медичний коледж»,
спеціальність «Сестринська справа»,молодший спеціаліст.
2007 р. ПВНЗ «Медичний коледж»,
спеціальність «Сестринська справа», бакалавр.
2010-2012 р. Тернопільський національний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського,
спеціальність «Магістр сестринської справи».
Слободян Василь Богданович
спеціаліст
Освіта:
ПВНЗ «Медичний коледж»
Спеціальність-стоматологія ортопедична
Кваліфікація – зубний технік
2015 р.
Боднар Олег Володимирович
І категорія
Освіта:
Шепетівське медичне училище
Спеціальність-стоматологія ортопедична
Кваліфікація-зубний технік
1999р.
Вітишин Ірина Ярославівна
лаборант, спеціаліст
Освіта:
Житомирське медичне училище
Спеціальність-стоматологія ортопедична
Кваліфікація-зубний технік
1982р.
Смик Максим Петрович
викладач – спеціаліст
Освіта:
2009 р. – закінчив  Шепетівське медичне училище,
спеціальність ”Стоматологія ортопедична”, 
зубний технік
2019р.  –  закінчив Тернопільський державний
медичний університет
ім. І.Я. Горбачевського спеціальність,
”Стоматологія”, лікар-стоматолог