Лікувальна, акушерська справа та фармація

ВІДДІЛЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ, АКУШЕРСЬКОЇ СПРАВИ ТА ФАРМАЦІЇ

Завідувач відділення 

Олійник Уляна Михайлівна

викладач другої категорії

магістр сестринської справи

науковий співробітник

Основним напрямком роботи відділення є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які відмінно знають свою справу, мають високу фундаментальну та професійну підготовку, орієнтованих на досягнення високих кінцевих результатів охорони здоров’я населення, вихованих в дусі кращих досягнень та надбань світової науки та культури.

Спеціальність 223 Медсестринство

за освітньо-професійною програмою

Лікувальна справа
Кваліфікація – фельдшер
Форма навчання – денна
Основа навчання – контракт
Термін навчання:

  • 4 роки (на основі базової загальної середньої освіти)
  • 3 роки ( на основі повної загальної середньої освіти)

Фельдшер – універсальний фахівець у наданні первинної медичної допомоги. Цю спеціальність можна отримати у відділенні «Лікувальна справа».

Професійні обов’язки фельдшера –  надання першої долікарської невідкладної допомоги при гострих захворюваннях та невідкладних станах, проведення санітарно-профілактичних заходів, організація патронажу дітей та вагітних жінок, систематичний санітарний нагляд за дитячими, комунальними, харчовими, промисловими закладами, об’єктами водопостачання.

Особлива професійна компетентність вимагається від фельдшера фельдшерсько-акушерського пункту, адже тут він самостійно оцінює стан здоров’я пацієнта, надає першу медичну допомогу,  приймає рішення про госпіталізацію хворого, супроводжує його під час транспортування. Він бере участь у проведенні профілактичних та диспансерних оглядів населення, несе відповідальність за стан здоров’якожного мешканця дільниці,  яку він обслуговує.

Допоможуть у професійній діяльності такі риси як доброзичливість, вміння спілкуватися, зосереджувати та розподіляти увагу, відповідальність, організованість,  здатність ефективно діяти в  екстремальних ситуаціях. Ця спеціальність вимагає неабиякої витривалості, мужності, навіть фізичної підготовки. Саме тому вона приваблює юнаків.Фельдшер працює у лікарняних закладах, профілактичних установах окремого типу, диспансерах, закладах швидкої медичної допомоги і переливання крові, курортних закладах, профілактичних та епідеміологічних закладах. Він може обіймати посади фельдшера, медичної сестри, акушерки.

Спеціальність 223 Медсестринство

за освітньо-професійною програмою

 Акушерська справа
Кваліфікація – акушерка
Форма навчання – денна
Основа навчання – контракт
Термін навчання:

  • 3,5 роки (на основі базової загальної середньої освіти)
  • 2,5 роки (на основі повної загальної середньої освіти)

 

Велике диво народження: на світ з’являється ще одна людина, запалюється на небі ще одна зірка. Поруч з мамою в цей щасливий час знаходиться акушерка – допомагає під час пологів, приймає немовля у свої руки – дбайливі, вмілі, впевнені, здатні відчувати, знімати напругу і біль.

Робота акушерки полягає у турботі про здоров’я матері та її дитини. Вимоги до рівня професійної підготовки акушерки високі – вона не тільки веде пологи, допомагає лікарю під час операцій, пов’язаних з пологами, але й доглядає за новонародженими в перші години та дні життя, виконує функції палатної, дитячої медичної сестри. Акушерка ФАПу обстежує вагітну, опікується нею впродовж всього терміну вагітності, а при настанні пологів супроводжує роділлю в пологове відділення. Крім володіння професійними навичками акушерка повинна викликати довіру, створювати інтуїтивний енергетичний зв’язок з жінкою. Можливості працевлаштуватися широкі – у міських та районних акушерсько-гінекологічних закладах, пологових будинках, жіночих консультаціях, фельдшерсько-акушерських пунктах на посадах акушерки, медичної сестри.

Цю спеціальність можна отримати, навчаючись у відділенні “Акушерська справа”.

Професійно важливими вважаються такі якості акушерки як акуратність, відповідальність, моторність, вміння швидко та ефективно приймати рішення. Від акушерки в рівній мірі вимагаються глибокі знання, швидка реакція, клінічне мислення, гарне фізичне здоров’я і емоційна врівноваженість.

 

Спеціальність 226 «Фармація»

за освітньо-професійною програмою

Промислова фармація
Кваліфікація – фармацевт

Форма навчання – денна
Основа навчання – контракт
Термін навчання :

  • 3 роки (на основі базової загальної середньої освіти)
  • 2 роки (на основі повної загальної середньої освіти)

 Головними завданнями з підготовки фахівців є:

  • задоволення потреб фармацевтичних закладів області у висококваліфікованих фахівцях;
  • забезпечення оволодіння фахівцями сучасними досягненнями фармацевтичної науки та практики, основ чинного трудового законодавства, нормативними документами; оволодіння знаннями безпеки життєдіяльності та професійної діяльності;
  • забезпечення знань з питань фармацевтичної етики та деонтології, уміння ведення між особового спілкування.

Фармацевт організовує роботу відділу без рецептурного продажу ліків, приймає і реалізовує лікарські засоби, виготовляє лікарські форми рецептами, заготовляє лікарську сировину, проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей.  Призначається для роботи в аптеках, аптекарських магазинах, на аптечних складах, аптечних пунктах, фармацевтичних фабриках.

Фармацевти переважно працюють в державних і приватних аптеках, на медичних складах і оптових фірмах з продажу лікарських засобів, в контрольно-аналітичних лабораторіях, в лікарнях, косметологічних виробництвах.

Студенти випускного курсу мають високу практичну підготовку, та є конкуренто спроможними на ринку праці Тернопільської області та інших областей України. Про це свідчать характеристики на студентів з місць проходження виробничої та переддипломної практик, відгуки завідувачів аптек міста Тернополя, Тернопільської області, а також сусідніх областей (Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської) в яких студенти проходили практику. Вони високо оцінюють рівень практичної підготовки, теоретичні знання, старанність, дисциплінованість студентів. Позитивні відгуки з боку адміністрації свідчать, що майбутні випускники Приватного фахового навчального закладу «Медичний коледж» мають суттєві переваги при працевлаштуванні в даних закладах.