Лікувальна та акушерська справа

ВІДДІЛЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТА АКУШЕРСЬКОЇ СПРАВИ

Відділення лікувальної та акушерської справи було створено в 2003 році при створенні навчального закладу.

Спеціальність 223 Медсестринство “Лікувальна справа” акредитована Міністерством освіти і науки України(сертифікат про акредитацію № 2079557, серія НI-I, діє до 01.07.2026р.).

Спеціальність 223 Медсестринство“Акушерська справа” акредитована Міністерством освіти і науки України(сертифікат про акредитацію № 2079559, серія НI-I, діє до 01.07.2026р.).

Завідувач відділення 

Олійник Уляна Михайлівна

магістр сестринської справи

науковий співробітник

Основним напрямком роботи відділення є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які відмінно знають свою справу, мають високу фундаментальну та професійну підготовку, орієнтованих на досягнення високих кінцевих результатів охорони здоров’я населення, вихованих в дусі кращих досягнень та надбань світової науки та культури.

Випускники отримують диплом державного зразка, який засвідчує отримання ними вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”: за спеціальністю “Лікувальна справа”- фельдшер; “ Акушерська справа ” – акушерка.

                     

В відділенні працює  45 викладачів: в тому числі 22 викладачів вищої категорії, 7 кандидатів наук, 2 доценти, та 2 наукових співробітники.

Основна стратегічна задача відділення – підготовка спеціаліста нового покоління, здатного працювати в конкурентних умовах сучасного суспільства. Тому з 2006 року навчальний процес на І курсі розпочатий за Європейськими стандартами якості підготовки фахівців згідно Болонської конвенції.

В структурі відділення працюють три циклові комісії:

циклова комісія клінічних та фундаментальних дисциплін

(голова –Буратинська Оксана Ярославівна)

циклова комісія терапевтичних дисциплін та сестринської справи

(голова – Василенька-Соловій Ольга Володимирівна)

циклова комісія акушерства, гінекології та педіатрії

(голова –Василенька-Соловій Ольга Володимирівна)

Матеріально-технічна база відділення

В відділенні створена належна матеріально-технічна база, яка в повній мірі забезпечує умови підготовки фахівців зі спеціальностей та в цілому відповідає вимогам підготовки спеціалістів на відповідному рівні. В відділенні функціонує 9 кабінетів, 2 лекційні аудиторії та лабораторії.

В роботі відділення чільне місце займає питання методичного забезпечення навчального процесу. В навчальному процесі застосовуються сучасні мультимедійні технології, що здатні максимально використовувати шляхи сприйняття інформації, наблизити умови, створені в лекційній аудиторії, до умов майбутньої повсякденної практичної діяльності.

Однією з основних проблем майбутнього фахівця є рівень його професійної підготовленості в умовах конкуренції на ринку праці. Це стимулює викладачів до пошуку інтенсивних методів навчання, вдосконалення контролю знань студентів та підготовки навчально-методичної документації, що включає розробку методичних рекомендацій, посібників, навчально-методичних розробок, комплексних програм для самоконтролю, практикумів. Лекції та практичні заняття проводяться з використанням мультимедійних програм, навчальних відеофільмів, слайдів.

Навчання в відділенні здійснюється у відповідності з графіком навчального процесу, яким передбачено тривалість періоду навчальних занять, терміни проведення виробничої практики, екзаменаційних сесій та державної атестації, канікул.

Основними базами для проведення практики є клінічні лікарні м. Тернополя та районних центрів області. У цілому клінічна база, матеріально-технічне та методичне забезпечення відповідає вимогам, для проведення виробничої практики усіх курсів на належному рівні.

За успіхи у навчанні студенти нагороджуються значком  “Відмінник навчання”, отримують подяки, грамоти . Листи – подяки за успішне навчання студентів отримують їхні батьки, та школи де навчались відмінники.

Після закінчення коледжу студенти відділення працюють в лікувально-профілактичних установах міста, області а також на станцію швидкої допомоги м. Тернопіль.