Практика

        Практичне навчання студентів у  ПВНЗ «Медичний коледж» є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки майбутніх медичних та фармацевтичних працівників і проводиться на оснащених відповідним чином базах сучасних лікувально-профілактичних та аптечних закладів міста та області.

      Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр.

      Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.

     Метою виробничої практики є набуття студентами практичних навичок із спеціальності, систематизація, закріплення та розширення професійних умінь, розвиток професійного мислення, прищеплення умінь організаторської діяльності в умовах лікувально-профілактичного закладу.

    Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану перед складання державних іспитів.

    Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється цикловою комісією. Для полегшення роботи студентів під час практики розроблені  щоденники та цифрові звіти виробничої та переддипломної практик для спеціальностей  223 Медсестринство, 221 Стоматологія, 226 Фармація.

    Незаперечним стимулом до зростання професійної майстерності студентів є систематичний контроль їхніх знань, практичних умінь та навичок на всіх етапах навчання, під  керівництвом досвідчених методичних керівників коледжу та безпосередніх керівників лікувальних закладів. Крім виконання обов’язкових практичних годин приділяється увага  на виконання самостійної роботи студентом.

    Виробнича і переддипломна практика студентів коледжу проходить на базах 26 лікувально-профілактичного закладів м. Тернополя та області.

Основними нашими базами є:

 • Медичний центр “Медівіт”;
 • Тернопільська університетська лікарня;
 • Тернопільський обласний клінічний онкодиспансер;
 • Тернопільська міська дитяча лікарня;
 • Тернопільське районне територіальне медичне обєднання;
 • Станція швидкої допомоги;
 • Тернопільський обласний перинатальний центр “Мати і дитини”;
 • Міська стоматологічна поліклініка;
 • Дитяча міська стоматологічна поліклініка;
 • Відділкова клінічна лікарня ст.Тернопіль;
 • Аптеки Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об׳єднання;
 • Центральні районні комунальні лікарні;
 • Зуботехнічні лабораторії стоматологічних поліклінік.

 

Студенти під час проходження практики в медичному центрі “Медівіт”