Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма “Акушерська справа” початковий (короткий цикл) вищої освіти (молодший спеціаліст)

Освітньо-професійна програма “Лікувальна справа” початковий (короткий цикл) вищої освіти (молодший спеціаліст)

Освітньо-професійна програма “Сестринська справа” початковий (короткий цикл) вищої освіти (молодший спеціаліст)

Освітньо-професійна програма “Стоматологія” початковий (короткий цикл) вищої освіти (молодший спеціаліст)

Освітньо-професійна програма “Стоматологія ортопедична” початковий (короткий цикл) вищої освіти (молодший спеціаліст)

Освітньо-професійна програма “Фармація”

Освітньо-професійна програма для підготовки молодших спеціалістів на основі повної загальної середньої освіти галузь знань 22 Охорона здоров’я Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (молодший бакалавр)