Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма “Акушерська справа” початковий (короткий цикл) вищої освіти (молодший спеціаліст)

Освітньо-професійна програма “Лікувальна справа” початковий (короткий цикл) вищої освіти (молодший спеціаліст)

Освітньо-професійна програма “Сестринська справа” початковий (короткий цикл) вищої освіти (молодший спеціаліст)

Освітньо-професійна програма “Стоматологія” початковий (короткий цикл) вищої освіти (молодший спеціаліст)

Освітньо-професійна програма “Стоматологія ортопедична” початковий (короткий цикл) вищої освіти (молодший спеціаліст)

Освітньо-професійна програма “Фармація”

Освітньо-професійна програма для підготовки молодших спеціалістів на основі повної загальної середньої освіти галузь знань 22 Охорона здоров’я Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (молодший бакалавр)

Робочі програми (силабуси) дисциплін, що входять до освітньо-професійної програми для підготовки молодших бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти галузь знань 22 Охорона здоров’я Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація