Крок М

Шановні студенти випускних курсів!
Повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я  України від 19.03.2022 № 505 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2022 року за № 357/37693 ліцензійні інтегрований  іспит «Крок М», для здобувачів, які випускаються лише у 2022 році, не проводиться.

Дати повторних складань іспитів для здобувачів, які мали повторно складати іспити у 2022 році, буде повідомлено після закінчення воєнного стану.

Наказ МОЗ №505

«Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (коротко – Центр тестування) є державною неприбутковою організацією, на яку Міністерством охорони здоров’я України покладено функцію зовнішнього контролю з оцінки якості підготовки фахівців у галузі охорони здоров’я та встановлення її відповідності стандартам вищої освіти шляхом проведення стандартизованого тестування у формі ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок».

Центр тестування:

  • Проводить іспити «Крок» для спеціальностей галузі знань «Охорона здоров’я»;
  • Перша спеціалізована атестаційна організація в Україні та країнах СНД, яка застосовує науково-обґрунтовані методи стандартизованого тестування на національному рівні;
  • Створений у 1999 році за участі експертів Асоціації медичної освіти Європи, атестаційних рад США (NBME) та Канади (MCC).

Центром тестування успішно виконано понад 10 міжнародних проектів від USAID, Європейської Комісії, фонду Сороса, ПРООН та інших міжнародних фундацій.

Іспитом «Крок М» оцінюється вміння використовувати знання та розуміння основних найважливіших професійно-орієнтованих дисциплін. Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації за програмою молодшого спеціаліста.

Критерій «склав»:

Діюча величина критерію – 58 % правильних відповідей.
Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 22.01.2021 №106).

Студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок М» результат «не склав», допускаються до інших етапів атестації. Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу. Такі студенти можуть повторно скласти екзамен «Крок М» не раніше, ніж через рік протягом трьох років.

Графік складання ліцензованого інтегрованого іспиту Крок М 

на 2022-2023 рік:

11.01.2023 – Крок М Акушерська справа

01.06-02.06. 2023 – ЄДКІ для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти за спеціальністю «Фармація, промислова фармація», «Стоматологія»
07.06.2023 – ЄДКІ для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти за спеціальністю «Медсестринство»

07.06.2023 – Крок М Сестринська справа
08.06.2023 – Крок М Лікувальна справа

Оскільки ліцензійні іспити базуються на галузевих стандартах вищої освіти, які також є основою для визначення змісту навчальних програм дисциплін, то основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів є стандартні навчальні матеріали, які використовуються студентами протягом вивчення відповідних дисциплін, що входять до складу тесту – підручники, тексти лекцій, практикуми тощо.

Таким чином, перший крок підготовки до ліцензійних іспитів – систематичне вивчення й повторення навчального матеріалу.

Центр тестування рекомендує для самопідготовки до ліцензійного іспиту також використовувати екзаменаційні буклети минулих років.

Але для успішного складання ліцензійних іспитів не обмежуйте свою підготовку тільки вивченням відкритих інформаційних матеріалів – систематично вчіть та повторюйте навчальний матеріал.

testkrok.org.ua – це сайт, на якому кожен студент медичного закладу має змогу безкоштовно пройти пробний тестовий спит на базі завдань Крок М  починаючи з 2010 року, з необмеженою кількістю спроб. На сайті представлені буклети для таких спеціальностей як: акушерська справа, лікувальна справа, сестринська справа. Для кожної спецальності існує перелік дисциплін, з яких ви можете перевірити свої знання.