ЄДКІ

Шановні студенти випускних курсів!

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 497 затверджено Перелік спеціальностей, за якими атестація здобувачів ступеня фахової передвищої освіти здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Зокрема, зазначеним Переліком визначено проведення ЄДКІ для здобувачів фахової передвищої освіти зі спеціальностей «Медсестринство», «Фармація, промислова фармація» та «Стоматологія».

ЄДКІ – це стандартизована форма здійснення контролю досягнення здобувачем освіти результатів навчання, визначених стандартом фахової передвищої або вищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання.

Графік проведення ЄДКІ для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2024 році (наказ МОЗ України від 25.08.2023 № 1519), визначено дату проведення ЄДКІ:

  • 04 червня 2024 року для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти за спеціальностями «Стоматологія» (спеціалізації «Стоматологія ортопедична», «Профілактична стоматологія») та «Фармація, промислова фармація»,
  • 05 – 06 червня 2024 року для здобувачів спеціальності «Медсестринство».

Критерії успішного складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту і величини критерію «склав» для ліцензійних інтегрованих іспитів
(
Наказ МОЗ України від 02.11.2023 № 1898)

ЄДКІ для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти за спеціальностями «Медсестринство», «Фармація, промислова фармація», «Стоматологія»