Крок М

«Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (коротко – Центр тестування) є державною неприбутковою організацією, на яку Міністерством охорони здоров’я України покладено функцію зовнішнього контролю з оцінки якості підготовки фахівців у галузі охорони здоров’я та встановлення її відповідності стандартам вищої освіти шляхом проведення стандартизованого тестування у формі ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок».

Центр тестування:

  • Проводить іспити «Крок» для спеціальностей галузі знань «Охорона здоров’я»;
  • Перша спеціалізована атестаційна організація в Україні та країнах СНД, яка застосовує науково-обґрунтовані методи стандартизованого тестування на національному рівні;
  • Створений у 1999 році за участі експертів Асоціації медичної освіти Європи, атестаційних рад США (NBME) та Канади (MCC).

Центром тестування успішно виконано понад 10 міжнародних проектів від USAID, Європейської Комісії, фонду Сороса, ПРООН та інших міжнародних фундацій.

Іспитом «Крок М» оцінюється вміння використовувати знання та розуміння основних найважливіших професійно-орієнтованих дисциплін. Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації за програмою молодшого спеціаліста.

Критерій «склав»:

Діюча величина критерію – 55,5% правильних відповідей.
Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 05.10.2016 №1043).

Студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок М» результат «не склав», допускаються до інших етапів атестації. Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу. Такі студенти можуть повторно скласти екзамен «Крок М» не раніше, ніж через рік протягом трьох років.

Графік складання ліцензованого інтегрованого іспиту Крок М та Крок Б

на 2017-2019 навчальний рік:

10.01.2018 Крок М Акушерська справа

05.06.2018 Крок М Лікувальна справа

12.06.2018 Kрок M Сестринська справа

12.06.2018 Крок Б Сестринська справа

 

testkrok.org.ua – це сайт, на якому кожен студент медичного закладу має змогу безкоштовно пройти пробний тестовий спит на базі завдань Крок М та Крок Б починаючи з 2010 року, з необмеженою кількістю спроб. На сайті представлені буклети для таких спеціальностей як:  акушерська справа, лікувальна справа, сестринська справа та лабораторна діагностика. Для кожної спецальності існує перелік дисциплін, з яких ви можете перевірити свої знання.