ЦК хіміко-фармацевтичних та природничо-наукових дисциплін

Циклова комісія хіміко-фармацевтичних та природничо-наукових дисциплін

Тимків Леся Пилипівна

Голова циклової комісії «Хіміко-фармацевтичних та природничо-наукових дисциплін».
Спеціаліст вищої категорії.

Циклова комісія “Хіміко-фармацевтичних та природничо-наукових
дисциплін” випускаюча для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

Циклова комісія забезпечує викладання таких дисциплін:

223 Медсестринство  (Акушерська справа)

 • Фармакологія та медична рецептура
 • Основи психології та між особове спілкування
 • Анатомія та фізіологія людини
 • Основи екології профілактичної медицини та безпеки життєдіяльності
 • Патоморфологія та патофізіологія
 • Основи мікробіології та медичної генетики

223 Медсестринство (Сестринська справа)

 • Фармакологія та медична рецептура
 • Медична хімія
 • Основи психології та міжособове спілкування
 • Патоморфологія та патофізіологія
 • Основи екології профілактичної медицини та безпеки життєдіяльності
 • Мікробіологія та медична біологія
 • Анатомія і фізіологія людини

221 Стоматологія

 • Органічна хімія з основами біохімії
 • Основи фармакології та медичної рецептури
 • Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї та фізіологія
 • Основи психології та міжособове спілкування
 • Основи патологічної анатомії та патологічної
 • фізіології
 • Основи гістології, мікробіології, вірусології та імунології
 • Основи екології профілактичної медицини та безпеки життєдіяльності
 • Безпека життєдіяльності

223 Медсестринство  (Лікувальна справа)

 • Фармакологія та медична рецептура
 • Медична хімія
 • Анатомія з основами фізіології
 • Основи екології профілактичної медицини та безпеки життєдіяльності
 • Патоморфологія та патофізіологія
 • Мікробіологія та медична біологія

226 Фармація, промислова фармація

 • Неорганічна хімія
 • Органічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Техніка лабораторних робіт
 • Технологія ліків
 • Фармакологія
 • Фармацевтична хімія
 • Фармакогнозія та ботаніка
 • Ботаніка
 • Організація і економіка фармації
 • Основи менеджменту, маркетингу у фармації
 • Основи медичного та фармацевтичного товарознавства
 • Технології
 • Анатомія з основами фізіології
 • Основи мікробіології
 • Гігієна з основами екології
 • Безпека життєдіяльності

221 Стоматологія (Стоматологія ортопедична)

Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату людини

Безпека життєдіяльності

Основи екології

1  курс  (на основі базової загальної середньої освіти)

 • Хімія

Викладачами розроблені робочі програми, тематичні плани, лекції, методичні вказівки для студентів та викладачів, тестові завдання, ситуаційні задачі, алгоритми виконання практичних навичок з  даних дисциплін.

Педагогiчний склад циклової комісії розробляє i впроваджує новiтні технології у навчальний процес, створює методичні комплекси практичних занять, розробляє нормативну документацію, удосконалює форми та методи поточного та модульного контролю, бере участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, виготовляє навчальні таблиці та стенди.

Навчальна база циклової комісії хіміко-фармацевтичних та природничо-наукових дисциплін

Практичні заняття з дисциплін, що входять до складу циклової комісії, проводяться в кабінетах:

«Хімії та медичної хімії», «Загальної органічної, неорганічної та аналітичної хімії», «Техніки лабораторних робіт та органічної хімії», «Технології ліків», «Фармакогнозії та ботаніки», «Фармакології та медичної рецептури. Фармакології», «Кабінет організації та економіки фармації з технічними засобами навчання. Основ медичного та фармацевтичного товарознавства. Основ менеджменту та маркетингу у фармації», «Навчальна аптека», «Анатомії людини,  фізіології та гістології. Анатомії з основами фізіології. Патоморфології та патофізіології», «Основ мікробіології та імунології. Основ мікробіології, вірусології та імунології. Гігієни з основами екології», «Основ загальної та медичної психології, особового та міжособового спілкування».

Викладачі циклової комісії хіміко-фармацевтичних та природничо-наукових дисциплін.

Амброзюк Ольга Богданівна

Викладач, “спеціаліст вищої категорії”, кандидат фармацевтичних наук.

Закінчила Тернопільський державний медичний інститут в 2006 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему : «Фотохімічне та фармакологічне обґрунтування використання біологічно активних речовин перстачу гусячого(Potentilla anserine (L.))». Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 02.01.2007 р. Має 19 наукових робіт, у тому числі 7 статей у фахових виданнях, 10 тез у матеріалах наукових конференцій, конгресів, з’їздів, 1 монографія, 1 посібник методичних рекомендацій. Викладає такі дисципліни: «Фармакогнозія», «Фармацевтична хімія», «Фармакологія», «Ботаніка».

Демчук Алла Михайлівна 
Викладач, спеціаліст вищої категорії, директор з навчально-виховної роботи у 2002 році закінчила  Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія. 

Підлісна Світлана Олексіївна

Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, у 2001 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет. Спеціальність-педагогіка і методика середньої освіти, біологія. Кваліфікація-вчитель біології, валеології та основ екології. Викладає основи екології та профілактичної медицини,  безпеку життєдіяльності, медичну біологію та мікробіологію,  гігієну  з основами екології, основи мікробіології.

Петрушка Світлана Богданівна

Викладач, “спеціаліст вищої категорії”, інспектор з навчальної частини.

Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет в 1999 р. Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 01.09.2005 р. Викладає такі дисципліни: «Неорганічна хімія», «Медична хімія», «Безпека життєдіяльності».

Тимків Леся Пилипівна

Викладач, “спеціаліст вищої категорії”, завідувач методичного кабінету, голова циклової комісії “Хіміко-фармацевтичних дисциплін”.

Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет в 2004 р. Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 01.09.2004. Викладає такі дисципліни:, «Органічна хімія», «Техніка лабораторних робіт», «Органічна хімія з основами біохімії».

Запоточна Галина Михайлівна

Викладач, “спеціаліст другої категорії”. Закінчила Національний фармацевтичний університет  в 2007 р. Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 10.01.2018 р. Викладає такі дисципліни: «Технологія ліків», «Технології».

Кочева Альона Ігорівна
Викладач, спеціаліст
Закінчила Тернопільський державний медичний університет у 2013 році
Спеціальність – стоматологія
Кваліфікація-лікар – стоматолог дитячий

Машталяр Олег Романович

Викладач, “спеціаліст”, у  1987 році закінчив Тернопільський державний медичний університет, спеціальність – лікувальна справа. Викладає анатомію та фізіологію людини, анатомію з основами фізіології,  анатомію  з топографічною анатомією голови та шиї, анатомію та фізіологію з елементами біомеханіки жувального апарату людини.

Сірко Лілія Ігорівна

Викладач, “спеціаліст”. Закінчила Тернопільський державний медичний інститут в 2006 р. Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 07.09.2019 р.

Викладає дисципліни «Організація і економіка фармації», «Фармакологія»

Крутій Наталія Євгенівна

Викладач – спеціаліст. Закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут в 1991 р. Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 04.09.2020р. Викладає такі дисципліну: «Хімія».

Котик Лілія Миколаївна

Практичний психолог, викладач, “спеціаліст “. Закінчила Новгород-Сіверське медичне училище  в 2012 р. та Чернігівський національний технологічний університет «Соціальна робота» в 2016 р. 

Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 06.09.2022 р. Викладає такі дисципліни: «Основи психології та міжособове спілкування», «Основи загальної та медичної психології».