ЦК хіміко-фармацевтичних дисциплін

Циклова комісія хіміко-фармацевтичних дисциплін

Амброзюк Ольга Богданівна

Голова циклової комісії «Хіміко-фармацевтичних дисциплін».
Викладач вищої категорії.

Циклова комісія “Хіміко-фармацевтичних
дисциплін” випускаюча для спеціальності 226 Фармація.

Забезпечує викладання таких дисциплін – Неорганічна хімія, Органічна  хімія, Техніка лабораторних робіт, Технологія ліків, Фармакологія, Фармацевтична хімія, Фармакогнозія та ботаніка, Ботаніка. Організація і економіка фармації, Основи менеджменту, маркетингу  та інформаційні технології у фармації, Основи медичного та фармацевтичного товарознавства, Технології, Хімія.

Викладачами розроблені робочі програми, тематичні плани, лекції, методичні вказівки для студентів та викладачів, тестові завдання, ситуаційні задачі, алгоритми виконання практичних навичок з дисциплін:

1. «Фармакологія та медична рецептура» для студентів спеціальності 223 Медсестринство (Акушерська справа);
2. «Біологічна хімія», «Клінічна фармакологія з токсикологією та фармацевтичне товарознавство», «Побічна дія ліків» для студентів спеціальності 223 Медсестринство (Сестринська справа – бакалавр).
3.«Фармакологія та медична рецептура» для студентів спеціальності 223 Медсестринство (Сестринська справа);
4. «Органічна хімія з основами біохімії», «Основи фармакології та медичної рецептури» для студентів спеціальності 221 Стоматологія;
5.«Фармакологія та медична рецептура» для студентів спеціальності 223 Медсестринство (Лікувальна справа);
6.«Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Техніка лабораторних робіт», «Технологія ліків», «Фармакологія», «Фармацевтична хімія», «Фармакогнозія та ботаніка», «Ботаніка», «Організація і економіка фармації», «Основи менеджменту, маркетингу та інформаційні технології у фармації», «Основи медичного та фармацевтичного товарознавства», «Технології» для студентів спеціальності 226 Фармація;
7. «Хімія» для студентів 1 курсу (на основі базової загальної середньої освіти).

Педагогiчний склад циклової комісії розробляє i впроваджує новiтні технології у навчальний процес, створює методичні комплекси практичних занять, розробляє нормативну документацію, удосконалює форми та методи поточного та модульного контролю, бере участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, виготовляє навчальні таблиці та стенди.

Навчальна база циклової комісії хіміко-фармацевтичних дисциплін

Практичні заняття з дисциплін, що входять до складу циклової комісії, проводяться в кабінетах: «Хімії та медичної хімії», «Загальної органічної, неорганічної та аналітичної хімії», «Техніки лабораторних робіт та органічної хімії», «Технології ліків», «Фармакогнозії та ботаніки», «Фармакології та медичної рецептури. Фармакології», «Кабінет організації та економіки фармації з технічними засобами навчання. Основ медичного та фармацевтичного товарознавства. Основ менеджменту та маркетингу у фармації», «Навчальна аптека» .

Викладачі циклової комісії хіміко-фармацевтичних дисциплін.

Амброзюк Ольга Богданівна

Кандидат фармацевтичних наук, викладач вищої категорії. Закінчила Тернопільський державний медичний інститут в 2006 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему : «Фотохімічне та фармакологічне обґрунтування використання біологічно активних речовин перстачу гусячого(Potentilla anserine (L.))». Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 02.01.2007 р. Має 19 наукових робіт, у тому числі 7 статей у фахових виданнях, 10 тез у матеріалах наукових конференцій, конгресів, з’їздів, 1 монографія, 1 методичні рекомендації. Викладає такі дисципліни: «Фармакогнозія», «Фармацевтична хімія», «Фармакологія», «Ботаніка».

Петрушка Світлана Богданівна

Завідувач навчальною частиною, викладач вищої категорії. Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет в 1999 р. Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 01.09.2005 р. Викладає такі дисципліни: «Неорганічна хімія», «Медична хімія».

Тимків Леся Пилипівна

Завідувач методичним кабінетом, голова циклової комісії “Хіміко-фармацевтичних дисциплін ”, спеціаліст вищої категорії. Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет в 2004 р. Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 01.09.2004. Викладає такі дисципліни: «Органічна хімія», «Техніка лабораторних робіт».

Запоточна Галина Михайлівна

Викладач – cпеціаліст. Закінчила Харківський національний фармацевтичний університет в 2007 р. Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 10.01.2018 р. Викладає такі дисципліни: «Технологія ліків», «Технології».

Сірко Лілія Ігорівна

Викладач – спеціаліст. Закінчила Тернопільський державний медичний інститут в 2006 р. Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 07.09.2019 р. Викладає дисципліни «Організація і економіка фармації», «Фармакологія».

Крутій Наталія Євгенівна

Викладач – спеціаліст. Закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут в 1991 р. Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 04.09.2020р. Викладає такі дисципліну: «Хімія».

Муран Леся Юріївна

Викладач другої категорії. Закінчила Тернопільський державний медичний інститут в 2012р. Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 03.09.2012 р. Викладає такі дисципліни: «Основи фармакології та медичної рецептури», «Основи менеджменту і маркетингу у фармації», «Основи медичного та фармацевтичного товарознавства» «Фармакологія та медична рецептура».