ЦК хіміко-фармацевтичних дисциплін

Циклова комісія хіміко-фармацевтичних дисциплін

Тимків Леся Пилипівна

Голова циклової комісії «Хіміко-фармацевтичних дисциплін».
Спеціаліст вищої категорії.

Циклова комісія “Хіміко-фармацевтичних дисциплін дисциплін” (випускаюча для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація).

Циклова комісія забезпечує викладання таких дисциплін:

223 Медсестринство  (Акушерська справа)

 • Фармакологія та медична рецептура

223 Медсестринство (Сестринська справа)

 • Фармакологія та медична рецептура
 • Медична хімія

221 Стоматологія

 • Органічна хімія з основами біохімії
 • Основи фармакології та медичної рецептури
 • Безпека життєдіяльності

223 Медсестринство  (Лікувальна справа)

 • Фармакологія та медична рецептура
 • Медична хімія

226 Фармація, промислова фармація

 • Неорганічна хімія
 • Органічна  хімія
 • Аналітична хімія
 • Техніка лабораторних робіт
 • Технологія ліків
 • Фармакологія
 • Фармацевтична хімія
 • Фармакогнозія та ботаніка
 • Ботаніка
 • Організація і економіка фармації
 • Основи менеджменту, маркетингу  у фармації
 • Основи медичного та фармацевтичного товарознавства
 • Технології
 • Безпека життєдіяльності

1  курс  (на основі базової загальної середньої освіти)

 • Хімія

Викладачами розроблені робочі програми, тематичні плани, лекції, методичні вказівки для студентів та викладачів, тестові завдання, ситуаційні задачі, алгоритми виконання практичних навичок з даних дисциплін.

Педагогiчний склад циклової комісії розробляє i впроваджує новiтні технології у навчальний процес, створює методичні комплекси практичних занять, розробляє нормативну документацію, удосконалює форми та методи поточного та модульного контролю, бере участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, виготовляє навчальні таблиці та стенди.

Навчальна база циклової комісії хіміко-фармацевтичних

Практичні заняття з дисциплін, що входять до складу циклової комісії, проводяться в кабінетах:

«Хімії та медичної хімії», «Загальної органічної, неорганічної та аналітичної хімії», «Техніки лабораторних робіт та органічної хімії», «Технології ліків», «Фармакогнозії та ботаніки», «Фармакології та медичної рецептури. Фармакології», «Кабінет організації та економіки фармації з технічними засобами навчання. Основ медичного та фармацевтичного товарознавства. Основ менеджменту та маркетингу у фармації», «Навчальна аптека.

Викладачі циклової комісії хіміко-фармацевтичних та природничо-наукових дисциплін.

Амброзюк Ольга Богданівна

Викладач, “спеціаліст вищої категорії”, кандидат фармацевтичних наук.

Закінчила Тернопільський державний медичний інститут в 2006 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему : «Фотохімічне та фармакологічне обґрунтування використання біологічно активних речовин перстачу гусячого(Potentilla anserine (L.))». Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 02.01.2007 р. Має 19 наукових робіт, у тому числі 7 статей у фахових виданнях, 10 тез у матеріалах наукових конференцій, конгресів, з’їздів, 1 монографія, 1 посібник методичних рекомендацій. Викладає такі дисципліни: «Фармакогнозія», «Фармацевтична хімія», «Фармакологія», «Ботаніка».

Петрушка Світлана Богданівна

Викладач, “спеціаліст вищої категорії”, інспектор з навчальної частини.

Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет в 1999 р. Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 01.09.2005 р. Викладає такі дисципліни: «Неорганічна хімія», «Медична хімія», «Безпека життєдіяльності».

Тимків Леся Пилипівна

Викладач, “спеціаліст вищої категорії”, завідувач методичного кабінету, голова циклової комісії “Хіміко-фармацевтичних дисциплін”.

Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет в 2004 р. Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 01.09.2004. Викладає такі дисципліни:, «Органічна хімія», «Техніка лабораторних робіт», «Органічна хімія з основами біохімії».

Запоточна Галина Михайлівна

Викладач, “спеціаліст другої категорії”. Закінчила Національний фармацевтичний університет  в 2007 р. Працює у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» з 10.01.2018 р. Викладає такі дисципліни: «Технологія ліків», «Технології».