Анатомія і фізіологія людини(мс2)

Робоча програма

Теми лекційних занять

з/пНазва темиКіль кість годин
1Тема 1. Вступ. Тканини. Органи. Системи органів.2
2Тема 2. Остеологія та артрологія2
3Тема 3. Міологія2
4Тема 4. Фізіологія і властивості збудливих тканин. Фізіологія м’язів.2
5Тема 5. Загальні відомості про нервову систему. Фізіологія нейронів. Анатомія і фізіологія спинного мозку.2
6Тема 6. Анатомія і фізіологія головного мозку.2
7Тема 7. Спинномозкові і черепні нерви. Автономна частина периферичної нервової системи.2
8Тема 8. Фізіологія вищої нервової діяльності.2
9Тема 9. Анатомія і фізіологія центральних ендокринних органів.2
10Тема 10. Анатомія і фізіологія периферичних ендокринних органів.2
11Тема 11. Анатомо-функціональна характеристика органів чуття. Анатомія і фізіологія зорового і слухового аналізаторів.2
12Тема 12. Анатомія і фізіологія нюхового, смакового і шкірного аналізаторів.2
13Тема 13. Кров і лімфа як внутрішнє середовище організму. Фізіологічне значення крові та лімфи.2
14Тема 14. Загальна анатомія серцево-судинної системи. Анатомія і фізіологія серця.2
15Тема 15. Анатомія артеріальних судин, венозних судин та лімфатичної системи.2
16Тема 16. Фізіологія судин.2
17Тема 17. Анатомія дихальної системи2
18Тема 18. Фізіологія дихання.2
19Тема 19. Анатомія і фізіологія органів травлення (трубчастих органів).2
20Тема 20. Анатомія і фізіологія травних залоз.2
21Тема 21. Обмін речовин і енергії. Терморегуляція.2
22Тема 22. Анатомія і фізіологія системи виділення. Анатомія статевої системи.2
 ВСЬОГО44

Теми практичних занять

з/пНазва темиКіль кість годин
1Тема 1. Вступ. Клітина. Тканини. Основні принципи регуляції фізіологічних функцій організму.2
2Тема 2. Загальна будова хребтового стовпа. Скелет грудної клітки та її з’єднання.2
3Тема 3. Мозковий і лицевий відділи черепа. З’єднання кісток черепа.2
4Тема 4. Верхня кінцівка: її відділи. Види з’єднань кісток верхньої кінцівки. Нижня кінцівка: її відділи. Види з’єднань кісток нижньої кінцівки2
5Тема 5. М’язи голови і шиї.2
6Тема 6. М’язи спини. М’язи грудної клітки. М’язи живота. Діафрагма.2
7Тема 7. М’язи верхньої кінцівки. М’язи нижньої кінцівки. 
8Тема 8. Подразливість і збудливість як основа реакції тканини у відповідь на подразнення. Транспорт йонів та інших речовин через мембрани. Мембранний потенціал спокою.2
9Тема 9. Потенціал дії. Механізм проведення нервового імпульсу мієліновими та безмієліновими нервовими волокнами.2
10Тема 10. Функції й властивості скелетних і гладких м’язів.2
11Тема 11. Загальні відомості про нервову систему. Фізіологія нейрона. Збудження та гальмування в ЦНС.2
12Тема 12. Спинний мозок: топографія. Зовнішня будова спинного мозку. Внутрішня будова спинного мозку. Будова задніх, передніх і бічних рогів. Оболонки спинного мозку, простори, спинномозкова рідина. 
13Тема 13. Структурно-функціональні особливості спинного мозку, його висхідні та низхідні провідні шляхи. Спиномозкові рефлекси. Спінальний шок.2
14Тема 14. Головний мозок. Відділи головного мозку: довгастий, задній, середній, проміжний, кінцевий. Зовнішня та внутрішня будова відділів головного мозку.2
15Тема 15. Функції довгастого мозку та мосту. Рефлекторна функція заднього мозку. Функції середнього мозку. Статичні, статокінетичні, орієнтовні та сторожові рефлекси. Роль ядер таламуса та гіпоталамуса у регуляції організму.2
16Тема 16. Функції базальних ядер (смугастого тіла та блідої кулі). Функціональна організація кори великих півкуль.  Функції мозочка.2
17Тема 17. Спинномозкові і черепні нерви,  їх функції.2
18Тема 18. Автономна частина периферичної нервової системи. Нервова регуляція вегетативних функцій.2
19Тема 19. Фізіологічні основи поведінки. Вроджені та набуті форми поведінки. Інстинкти. Біологічні потреби, мотивації та емоції. Гальмування умовно-рефлекторної діяльності.2
20Тема 20. Значення кори головного мозку у забезпеченні процесів ВНД. Типи нервової системи людини за І.П. Павловим, їх фізіологічна характеристика, методи дослідження. Мислення, увага, пам’ять.2
21Тема 21. Анатомія центральних ендокринних органів.2
22Тема 22. Фізіологія центральних ендокринних органів.2
23Тема 23. Анатоміяпериферичних ендокринних органів.2
24Тема 24. Фізіологія периферичних ендокринних органів.2
25Тема 25. Орган зору. Очне яблуко. Ядро очного яблука. Додаткові структури ока. Вухо. Зовнішнє вухо. Середнє вухо. Внутрішнє вухо.2
26Тема 26. Структурно-функціональна організація зорової, слухової та вестибулярної  сенсорних системи.2
27Тема 27. Орган нюху. Нюхова частина слизової оболонки носа. Орган смаку. Смакові сосочки язика, їх топографія, функції. Шкіра. Похідні шкіри.2
28Тема 28. Структурно-функціональна організація шкірної, рухової,  вісцеральної, смакової та нюхової сенсорних системи.2
29Тема 29. Склад крові, її основні фізико-хімічні показники. Групи крові, методи визначення.2
30Тема 30. Фізіологічні основи складових крові, що забезпечують дихальну функцію.2
31Тема 31. Фізіологічні основи складових крові, що забезпечують захисну функцію.2
32Тема 32. Серце. Зовнішня будова. Камери серця та їх особливості. Клапанний апарат серця та великих судин, його значення. Кровопостачання серця.2
33Тема 33. Фізіологічні механізми основних явищ у серці. Внутрішньосерцеві та позасерцеві нервові механізми регуляції діяльності серця.2
34Тема 34. Велике, мале та серцеве коло кровообігу та їх значення. Артерії великого кола кровообігу. Грудна частина аорти та її гілки. Черевна частина аорти та її гілки.2
35Тема 35. Артерії верхніх кінцівок. Артерії нижніх кінцівок. 
36Тема 36. Анатомія венозних судин.2
37Тема 37. Загальна характеристика лімфатичної системи. Класифікація лімфоїдних органів. Особливості будови, топографія, значення лімфоносних судин. Механізм утворення та руху лімфи по лімфатичних судинах.2
38Тема 38. Фізіологічні механізми здійснення кровообігу по судинах та регуляції гемодинаміки. Нервові та гуморальні механізми регуляції діяльності судин.2
39Тема 39. Особливості кровообігу у серці, легенях, печінці, кишках, селезінці та нирках. Особливості кровоплину в мікроциркуляторному руслі.2
40Тема 40. Анатомія дихальної системи.2
41Тема 41. Фізіологія дихання.2
42Тема 42.Анатомія черевної порожнини. Очеревина. Порожнина очеревини. Порожнина рота. Зуби. Язик. Глотка. Стравохід.  Шлунок.2
43Тема 43.Фізіологічні механізми здійснення травних функцій у ротовій порожнині та шлунку.2
44Тема 44. Тонка кишка: відділи, топографія, зовнішня будова, будова стінки. Товста кишка: відділи, топографія, будова стінки, функції. Характеристика відділів.2
45Тема 45 Фізіологічні механізми здійснення травних функцій у тонкій і товстій кишках.2
46Тема 46 Печінка: топографія, зовнішня та внутрішня будова. Жовчний міхур. Сфінктери жовчовивідних шляхів: розміщення, функції. Підшлункова залоза: топографія, частини, будова.2
47Тема 47 Травна функція підшлункової залози і печінки.2
48Тема 48 Обмін речовин і енергії.2
49Тема 49 Фізіологічні механізми терморегуляції в організмі.2
50Тема 50 Нирки: топографія правої та лівої нирок. Зовнішня будова нирки. Внутрішня будова нирки. Нефрон. Сечовід. Сечовий міхур. Сечівник (чоловічий, жіночий).2
51Тема 51 Структурно-функціональні особливості нирки, механізми здійснення процесів фільтрації, реабсорбції, секреції, екскреції.2
52Тема 52 Дослідження фізико-хімічних властивостей сечі.2
53Тема 53 Анатомія статевої системи. Чоловічі і жіночі статеві органи.2
 ВСЬОГО106