Біологія і екологія (фм2)

Робоча програма

Теми лекційних занять

 ІІ курс   1 семестр 
1.Постембріональний, розвиток організмів. Механізми регенерації. Ріст . Старіння і смерть клітин.2
2.Узагальнення і контроль знань з розділу «Репродукція та розвиток »2
3.Адаптація як загальна властивість біологічних систем. Закономірності формування адаптацій. Властивості адаптацій.2
4.Поняття  про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Життєві форми тварин і рослин як адаптація до середовища існування.2
5.Екологічна ніша як наслідок адаптації організмів до існування в екосистемі.2
6.Середовища існування організмів. Наземно-повітряне і водне середовища існування.2
7.Середовища існування організмів. Грунт і живі організми як середовища існування.2
8.Поняття про біологічні ритми. Фотоперіодизм та його адаптивне значення.2
9.Узагальнення і контроль знань з розділу  «Адаптації»2
10.Принципи та складові здорового способу життя. Науки що вивчають здоров’я людини.2
11.Безпека і статева культура. Вплив шкідливих звичок та стресових факторів на організм людини.2
12.Імунна система людини, особливості її функціонування. Імунокорскція. Імунотерапія2
13.Профілактика захворювань людини, що передаються статевим шляхом.2
14.Узагальнення і контроль знань з розділу «Біологічні основи здорового способу життя».2
15.Екологія  як  наука. Екологічні   чинники   та їх класифікація. Методи екологічних досліджень2
16.Популяція. Класифікація популяцій. Структура та характеристика популяцій. Роль популяцій в екосистемах. Розв’язання екологічних задач.2
17.Види екосистем. Властивості та характеристики екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах.2
Всього:34