Біологія і екологія(КЗОП)

Робоча програма

Теми лекційних занять

Назва темиК-сть год
 І курс 
1.Система біологічних наук . Зв’язок біологічних наук з іншими науками. Рівні організації життя. Основні властивості живого.2
2.Методи біологічних досліджень. Стратегія розвитку природи і суспільства.2
3.Різноманіття органічного світу. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем.2
4.Сучасні критерії виду.2
5.Неклітинні форми життя. Віруси. Будова,хімічний склад, властивості та розмноження вірусів.2
6.Неклітинні форми життя – віроїди та пріони. Будова , хімічний склад.2
7.Роль вірусів в природі та житті людини. Вірусні інфекції людини і тварин.2
8.Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів. Роль в природі та житті людини.2
9.Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Регуляція функцій одноклітинних еукаріотів.2
10.Профілактика хвороб спричинених бактеріями та одноклітинними еукаріотами.2
11.Особливості організації і життєдіяльності багатоклітинних організмів.2
12.  Узагальнення і контроль знань з розділу «Біорізноманіття».2
13.Обмін речовин і енергії в клітині. Пластичний та енергетичний обмін.2
14.Поняття, про біоелементи. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах:мікроелементи. мікроелементи. Біонеорганічні сполуки у складі живої природи.  2
15.Біоорганічний склад живого. Ліпіди їх різноманітність та значення в існуванні живих істот.  2
16.Біоорганічний склад живого. Вуглеводи.  2
17.Біоорганічний склад живого. Білки.2
Всього:34