Фізика і астрономія(ак2)

Робоча програма

Фізика

Теми практичних занять

Розв’язування задач2
Змінний струм та його характеристики.  Діючі значення напруги і сили струму.  2
Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.2
Розв’язування задач2
Утворення і поширення електромагнітних хвиль.  Властивості електромагнітних хвиль. Фізичні основи сучасного телекомунікаційного зв’язку.2
Світло як електромагнітна хвиля. Поширення світла в різних середовищах. Ефект Доплера. Поглинання і розсіювання світла.2
Інтерференція і дифракція світлових хвиль.2
Розв’язування задач2
Поляризація  й дисперсія світла. Основні фотометричні величини та їх вимірювання.2
Розв’язування задач2
Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики.2
Розв’язування задач2
Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз і дзеркал.  Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування.2
Розв’язування задач2
Квантова фізика
Квантові властивості атома. Квантові постулати М.Бора.2
Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри.2
Неперервний спектр світла. Спектроскоп. Спектральний аналіз та його застосування.2
Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка  Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона.2
Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Сонячні батареї.2
Атомне ядро. Ядерні сили та їх особливості. Ядерні реакції.   2
Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду.2
Взаємозв’язок маси та енергії. Енергія зв’язку атомного ядра. Ядерна енергетика.  2
Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від іонізуючого випромінювання.2
Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Кварки.2
Космічне випромінювання. Методи реєстрації елементарних частинок.2

Астрономія

Основи практичної астрономії
Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Визначення відстаней до небесних світил. Небесні координати. Видимі рухи Сонця та  планет.2
Закони Кеплера та їх зв’язок із законами Ньютона. Астрономія та визначення ча­су. Календар.2
Фізика Сонячної системи
Земля і Місяць. Природа тіл Сонячної системи.2
Космічні дослідження об’єктів Сонячної системи.2
Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій. Розвиток космонавтики. Космогонія Сонячної системи.2
Методи та засоби фізичних і астрономічних досліджень
Основні фотометричні величини та їх вимірювання.2
Спектроскоп. Спектральний аналіз та його застосування.2
Випромінювання небесних світил. Методи астрономічних спостережень. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль. Приймачі випромінювання.2
Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій. Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.2
Зорі і галактики
Зорі та їх класифікація. Сонце, його фізичні характеристики, будова та джерела енергії. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.2
Види зір. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Чорні діри.2
Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура.2
Світ галактик. Квазари.2
Всесвіт
Фундаментальні взаємодії в природі. Роль фізичної та астрономічної наук у формуванні наукового світогляду сучасної людини.2
Єдина природничо-наукова картина світу. Історія розвитку уявлень про Всесвіт.2
Походження й розвиток Всесвіту. Основні положення спеціальної теорії відносності.2
Проблеми космології. Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах.2
Унiкальність нашого Всесвіту. Питання існування інших всесвітів.1