Медсестринство у внутрішній медицині(мс4)

Робоча програма

Теми лекційних занять

1Тема 1. Гломерулонефрит гострий та хронічний. Медсестринський процес при гломерулонефриті.2
2Тема 2.  Пієлонефрит гострий та хронічний.  Медсестринський процес при пієлонефриті.2
3Тема 3. Ревматична хвороба. Етіологія. Медсестринський процес при ревматичній хворобі.2
4Тема 4. Медсестринський процес при захворюваннях сполучної тканини (ревматоїдному артриті, деформівному остеоартрозі, системному червоному вовчаку, системній склеродермії, дерматоміозиті).2
5Тема 5.  Постгеморагічна (гостра, хронічна), залізодефіцитна, мегалобластна, гіпо- і апластична, гемолітична (набута, вроджена) анемії. Медсестринський процес при анемії.2
6Тема 6. Медсестринський процес при гострому мієлоїдному та лімфоїдному лейкозі, хронічних мієлопроліферативних захворюваннях  та лімфопроліферативних процесах.  Медсестринський процес при геморагічних захворюваннях.2
7Тема 7. Дифузне тиреотоксичне воло. Ендемічне воло. Гіпотиреоз. Мікседема. Медсестринський процес при хворобах щитоподібної залози.2
8Тема 8. Цукровий діабет.  Медсестринський процес при цукровому діабеті.2
9Тема 9. Гіперглікемічна та гіпоглікемічна коми.1

Теми практичних занять

1Тема 1. Медсестринський процес при гіпертонічній хворобі2
2Тема 2. Медсестринська опіка над пацієнтами при набутих мітральних вадах серця.2
3Тема 3. Медсестринська опіка над пацієнтами при набутих аортальних вадах серця.2
4Тема 4. Тактика медичної сестри при гострій серцево-судинній недостатності.2
5Тема 5. Тактика медичної сестри при хронічній серцево-судинній недостатності.2
6Підсумкова практика. Тема 6. Робота в кардіологічному відділенні. Медсестринське обстеження пацієнта з гіпертонічною хворобою, стенокардією, атеросклерозом вінцевих судин серця, вадами серця, хронічною серцевою недостатністю.2
7Підсумкова практика. Тема 7. Робота в кардіологічному відділенні. Надання невідкладної допомоги при гіпертонічному кризі, нападі стенокардії, шоку, зомлінні, колапсі, гострій серцевій недостатності (набряку легень, серцевій астмі тощо).2
8Підсумкова практика. Тема 8. Робота в блоці інтенсивної терапії.2
9Підсумкова практика. Тема 9. Робота в кардіологічному відділенні. Здійснення спостереження та догляду за тяжкохворими: дослідження пульсу, артеріального тиску, частоти дихальних рухів, визначення набряків, добового діурезу (реєстрація в температурному листку).2
10Підсумкова практика. Тема 10. Робота в кардіологічному відділенні. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.2
11Тема 11 Медсестринський процес при гострих гастритах.2
12Тема 12 Медсестринський процес при хронічних гастритах.2
13Тема 13 Медсестринський процес при виразковій хворобі шлунка.2
14Тема14 Медсестринський процес при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки.2
15Тема 15 Медсестринський процес при раку шлунка.2
16Тема 16 Медсестринський процес при хронічних гепатитах.2
17Тема 17 Медсестринський процес при цирозі печінки.2
18Тема 18 Медсестринський процес при захворюваннях жовчного міхура і жовчно-вивідних шляхів.2
19Тема 19 Невідкладна допомога при гострих станах (шлунково-стравохідній кровотечі, печінковій недостатності, жовчній коліці).2
20Тема 20 Медсестринський процес при хронічному панкреатиті.2
21Тема 21 Медсестринський процес при хронічному ентериті. Медсестринський процес при хронічному коліті.2
22Тема 22 Медсестринський процес при гострих гломерулонефритах.2
23Тема 23 Медсестринський процес при хронічних гломерулонефритах.2
24Тема 24 Медсестринський процес при гострих пієлонефритах.2
25Тема 25 Медсестринський процес при хронічних пієлонефритах2
26Тема 26 Медсестринський процес при нирковокам’яній хворобі.2
27Тема 27. Надання невідкладної допомоги при еклампсії, нирковій гіпертензії. Надання невідкладної допомоги під час нападу ниркової коліки.2
28Тема 28 Медсестринський процес при хронічній хворобі нирок.  Принципи лікування.2
29Тема 29 Специфіка роботи медичної сестри в нефрологічному відділенні, відділенні гемодіалізу. Види діалізу. Трансплантація нирки.2
30Тема 30 Участь медичної сестри в обстеженні пацієнтів з проявами бронхіальної астми.  2
31Тема 31 Участь медичної сестри в обстеженні пацієнтів з проявами полінозів, кропив’янки, алергодерматиту.2
32Тема 32 Участь медичної сестри в обстеженні пацієнтів з проявами медикаментозної алергії, харчової алергії, набряку Квінке. Методи проведення алергологічних тестів: провокаційних, аплікаційних, скарифікаційних, внутрішньо-шкірних, підшкірних.2
33Тема 33. Участь медичної сестри в обстеженні пацієнтів з проявами анафілактичного шоку. Невідкладна допомога.2
34Тема 34 Надання невідкладної допомоги при виникненні алергійних реакцій та лікування. Навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду та запобіганню повторних нападів алергії. Специфіка роботи медичної сестри в алергологічному відділенні.2
35Тема 35 Медсестринський процес при ревматичній хворобі.2
36Тема 36 Медсестринський процес при ревматоїдному артриті.2
37Тема 37 Медсестринський процес при дифузних захворюваннях сполучної тканини (деформівному остеоартрозі, системному червоному вовчаку).2
38Тема 38 Медсестринський процес при дифузних захворюваннях сполучної тканини (системній склеродермії, дерматоміозиті).2
39Тема 39 Медсестринський процес при анеміях: постгеморагічній, залізодефіцитній.2
40Тема 40 Медсестринський процес при анеміях: В12 і фолієвій дефіцитній (мегалобластній)2
41Тема 41 Медсестринський процес при анеміях: гіпо- і апластичній, гемолітичній2
42Тема 42 Надання невідкладної долікарської допомоги при гемолітичному кризі. Участь медичної сестри в лікуванні, догляді за пацієнтом та профілактиці анемії.2
43Тема 43 Медсестринський процес при гострому  мієлоїдному та лімфоїдному лейкозах.2
44Тема 44 Медсестринський процес при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях.2
45Тема 45 Медсестринський процес при хронічних лімфопроліферативних процесах.2
46Тема 46 Медсестринський процес при тромбоцитопенії, тромбоцитопатії.2
47Тема 47 Медсестринський процес при гемофілії, геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі.2
48Тема 48 Надання невідкладної долікарської допомоги при геморагічному синдромі.  Специфіка роботи гематологічного відділення (стаціонару).2
49Тема 49 Медсестринські підходи до вирішення проблем при гіперфункції щитоподібної залози.2
50Тема 50 Надання невідкладної долікарської допомоги при тиреотоксичному кризі. Участь медичної сестри в лікуванні та профілактиці гіпертиреозу.2
51Тема 51 Медсестринські підходи до вирішення проблем при гіпотиреозі.2
52Тема 52  Реалізація медсестринського процесу при ендемічному зобі.2
53Тема 53  Медсестринський процес при цукровому діабеті.2
54Тема 54 Медсестринський процес при цукровому діабеті.2
55Тема 55 Тактика медсестри при коматозних станах.2
56Тема 56 Навчання пацієнта та його оточення правилам інсулінотерапії, раціонального харчування.2
57 Тема 57 Медсестринський процес при ожирінні.2