Медсестринство в психіатрії та наркології(мс3)

Робоча програма

Теми лекційних занять

1Історія розвитку психіатрії. Психіатрія як наука. Організація психіатричної служби.2  
2Загальна психопатологія (проблеми пізнання, відчуттів та сприйняття, пам’яті та уваги, емоцій, рухово-вольової сфери та потягів,мислення, свідомості, інтелекту та поведінки у психічнохворих)2
3Психічна патологія . Внутрішння ( ауто пластична) картина хвороби.2
4Інволюційні психози . Порушення психіки при ЧМС. Екологічна психологія.2
5Проблеми пацієнтів із шизофренією2
6 Маніакально-депресивним психозом (МДП)    2
7Епілепсія.Розумова відсталість. Прогноз. Експертиза 
8.Проблеми пацієнтів з алкоголізмом. Клінічні прояви та лікувальні аспекти хронічного алкоголізму.Проблеми пацієнтів з алкогольними психозами. Терапія алкогольних психозів.Нагляд за пацієнтами. Прогноз. Експертиза2
9Проблеми пацієнтів з наркоманією .  Особливості утримання та лікування. Прогноз. Експертиза. Диспансерний облік2  
10Токсикоманії та проблеми пацієнтів з токсикоманіями. Роль медичної сестри в профілактиці токсикоманій2
11Тютюнокуріння. Клінічна картина абстинентного синдрому.2
12Узагальнююча лекція  ( у вигляді семінарської дискусії )  студентів під керівництвом викладача.2
 Усього годин24

Теми практичних занять

1Тема 1. Історія психіатрії. Учення про вищу нервову діяльність (ВНД). Психіка. Класифікація і типи перебігу психічних хвороб.  2
2Тема 2. Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах стаціонару та психоневрологічного диспансеру.    2
3Тема 3.Робота з пацієнтами, які становлять небе5зпеку. Види лікувального режиму. 
4Тема 4 Загальна психопатологія (проблеми пізнання, відчуттів та сприйняття, пам’яті та уваги, емоцій, рухово-вольової сфери та потягів,мислення, свідомості, інтелекту та поведінки у психічнохворих)2
5Тема 5. Невідкладна долікарська допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз. Експертиза. Принципи реабілітації психічнохворих2
6Тема 6. Порушення психічної діяльності при інфекційних і соматичних захворюваннях.  2
7Тема 7. Післяпологові психози. Порушення психіки під час клімаксу2
8Тема 8.  Проблеми пацієнтів із шизофренією,  2
9Тема 9. Маніакально-депресивним психозом (МДП)  2
10Тема 10. Церебральний атеросклероз. Інволюційні психози. Психози сенільного і пресенільного віку.  2
11Тема 11. Епілепсія. Етіологія,клініка.    Прогноз.  Експертиза.  2
12Тема12. Розумова відсталість. Клініка. Прогноз. Експертиза.  2
13Тема 13. Психогенні хвороби. Невротичні розлади. Неврози. Неврастенії .  2
14 Тема 14. Проблеми пацієнтів з істеріями  та  психопатіями.  2
15  15.Основні питання дитячої психіатрії.  2
16Тема 16. Наркологія та основні етапи її розвитку .  Медичні та соціальні аспекти наркологічних захворювань  Організація наркологічної служби Лікувально-профілактична робота2
17  Тема 17. Проблеми пацієнтів з алкоголізмом. Клінічні прояви та лікувальні аспекти хронічного алкоголізму Проблеми пацієнтів з алкогольними психозами. Терапія алкогольних психозів.. Нагляд за пацієнтами. Прогноз. Експертиза2  
18Тема 18. Проблеми пацієнтів з наркоманіями.  Особливості утримання та лікування Прогноз. Експертиза. Диспансерний облік2
19Тема 19. Токсикоманії та проблеми пацієнтів з токсикоманіями. Прогноз. Експертиза2
20Тема 20. Тютюнокуріння. Клінічна картина абстинентного синдрому Профілактика та диспансеризація пацієнтів з токсикоманіями2
21  Тема 21. Безпека життєдіяльності. Охорона праці в галузі    2
 Усього годин42