Медична біологія та мікробіологія(мс3)

Робоча програма

Теми лекційних занять

Назва темиК-сть год
1.Структурно-функціональна організація клітини. Розмноження на клітинному рівні.2
2.Основи генетики.2
3.Спадковість і мінливість організмів.2
4.Методи дослідження спадковості людини. Спадкові хвороби.2
5.Медична протозоологія. Найпростіші — паразити людини2
6.Медична гельмінтологія. Плоскі та Круглі черви — паразити людини2
7.Медична арахноентомологія. Павукоподібні та Комахи — збудники й переносники збудників захворювань людини2
8.Вступ до мікробіології. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів2
9.Мікроби і навколишнє середовище. Генетика і мінливість мікроорганізмів. Бактеріофаги. Антибіотики.2
10.Вчення про інфекцію2
11.Вчення про імунітет2
12.Патогенні коки2
13.Збудники кишкових інфекцій. Умовно-патогенні бактерії2
14.Збудники особливо небезпечних інфекцій (ОНІ)2
15.Збудники повітряно-краплинних бактеріальних інфекцій2
16.Патогенні клостридії. Неклостридіальні анаероби. Патогенні спірохети2
17.Рикетсії. Хламідії.Мікоплазми. Патогенні гриби2
18.Віруси2

Теми практичних  занять

Назва темиК-сть год
1Структурно-функціональна організація клітини. Розмноження на  клітинному рівні.2
2.Молекулярні основи спадковості організмів.Реалізація спадкової інформації.Взаємодія генів.2
3.Закони спадковості.Взаємодія генів.2
4.Зчеплене успадкування.Хромосомна теорія спадковості.2
5.Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби.2
6.Хромосомні хвороби та методи їх діагностики.2
7.Генні хвороби людини та методи діагностики їх2
8.Мінливість організмів. Форми мінливості.2
9.Медична протозоологія. Найпростіші їх медичне значення.2
10.Медична гельмінтологія. Плоскі черви їх медичне значення.2
11.Медична гельмінтологія. Круглі черви їх медичне значення.2
12.Медична арахноентомологія. Медичне значення павукоподібних2
13.Медична арахноентомологія. Комахи як переносники та збудники  захворювань.2
14.Організація бактеріологічної лабораторії.Морфологія мікроорганізмів.2
15.Прості і складні методи фарбування бактерій2
16.Живильні середовища для культивування мікроорганізмів.Техніка посіву на живильні середовища.2
17.Дезинфекція.Стерилізація.Вплив біологічних факторів на мікроорганізми.2
18.Імунітет .Структура імунної системи.Серологічний метод дослідження.2
19.Вакцини.Сироватки.Методи алергодіагностики.2
20.Лабораторна діагностика хвороб спричинених патогенними коками.2
  21.Лабораторна діагностика хвороб , спричинених кишковими бактеріями2
22.Лабораторна діагностика хвороб , спричинених збудниками повітряно-краплинних бактеріальних інфекцій2
23.Лабораторна діагностика хвороб спричинених збудниками особливо небезпечних інфекцій2
24.Лабораторна діагностика хвороб спричинених облігатними анаеробами2
25.Лабораторна діагностика хвороб спричинених патогенними спірохетами2
26Лабораторна діагностика хвороб спричинених рикетсіями , хламідіями, мікоплазмами2
27Патогенні гриби та актиноміцети.Мікробіологічна діагностика мікозів та актиномікозів.2
28Лабораторна діагностика вірусних інфекцій2