Неврологія та психіатрія з наркологією(ак4)

Робоча програма

Теми лекційних занять

№ з/пНазва темиКіль-кість годин
1    Тема1 . Історія розвитку неврології як науки . Функціональна анатомія та фізіологія нервової системи . Загальна симптоматика нервових хвороб . Основні принципи обстеження,діагностика та лікування хвороб неврологічного профілю. Догляд та нагляд за неврологічними хворими.      2
2    Тема2. Порушення мозкового кровообігу ,мозковий інсульт .   Етіологія , клініка, діагностика,лікування Обміні процеси ЦНС . Травми головного та спинного мозку .  2
3Тема 3. Хвороби периферичної нервової системи. Інфекційні хвороби нервової системи.2
4Тема 4 .  Демієлінізуючі захворювання  нервової системи.   Спадково дегенеративні захворювання . Хвороби нервової системи в новонароджених .2
5Тема5 . Проблеми пацієнтів із шизофренією, маніакально-депресивним психозом (МДП)    2
6  Тема6.  Олігофренія  розумова відсталість. Епілептична хвороб.  Причини, клініка ,Експертиза  2
7Тема7. Передменструальний синдром. Післяпологові психози. Порушення психіки підчас клімаксу  .    2  
8Тема 8. Проблеми пацієнтів з алкоголізмом алкогольним психозом. Клінічні прояви та лікувальні аспекти.  2
9Тема 9. Проблеми пацієнтів з наркоманією . Токсикоманія. Тютюнопаління.1
 Усього годин17

 Теми практичних занять

№ з/пТема  Кількість годин
Змістовний модуль І
1Тема1. Основні принципи обстеження неврологічних хворих2
2Тема2. Судинні захворювання головного та спинного мозку об’ємні процеси ЦНС2
3Тема 3. Травми центральної системи інтоксикації нервової системи.3
4Тема4 .Хвороби периферичної нервової хвороби. Інфекційні хвороби нервової системи2
5Тема 5 .Лікування неврологічних хворих  2
  Змістовний модуль  ІІ
1Тема1. Основні принципи догляду та лікування в умовах стаціонару і психоневрологічного диспансеру. Організація  психоневрологічної  допомоги. Види лікувального режиму.4
2Тема2. Розлади психічної діяльності за наявності інфекційних і соматичних хвороб. Психози  2
3Тема3. Шизофренія, Маніакально-депресивний психоз  2
4Тема4. Епілепсія . Олігофренії . Психогені психопатії.2
5Тема 5. Психогенні хвороби. Невротичні розлади. Неврози. Неврастенії.   Істерії. Психопатії. Основні питання дитячої психіатрії. Церебральний атеросклероз. Інволюційні психози Психози сенільного  і    пресенільного віку.     
6Тема6. Передменструальний синдром. Післяпологові психози. Порушення психіки підчас клімаксу  .2
7Тема7.Проблеми пацієнтів з алкоголізмом алкогольним психозом. Клінічні прояви та лікувальні аспекти  2
8Тема8.Проблеми пацієнтів з наркоманією . Токсикоманія. Тютюнопаління .  2
Усього годин26