Основи мікробіології, вірусології та гістології(ст3)

Робоча програма

Теми лекційних занять

Назва темиК-сть годдата
1.Медична мікробіологія.Предмет і завдання.Морфологія та фізіологія мікроорганізмів.2 
2.Вплив фізичних,хімічних і біологічних чинників на мікроорганізми.Хіміопрепарати.Антибіотики. Генетика і мінливість мікроорганізмів. Бактеріофаги.2 
3.Мікрофлора довкілля.М ікрофлора організму людини.Учення про інфекцію.  
4.Вчення про імунітет.Специфічна імунопрофілактика інфекційних хвороб та імунотерапія.Алергія.2 
5.Патогенні коки2 
6.Патогенні ентеробактерії та умовно патогенні мікроорганізми2 
7.Збудники повітряно краплинних та зоонозних інфекцій.Патогенні клостридії2 
8.Патогенні спірохети.Патогенні гриби. Віруси.2 
9.Основи цитології.Вчення про тканину.Епітеліальні тканини.2 
10.Сполучні тканини.Кров.2 
11.М’язова та нервова тканина.2 
12.Нервова система.Серцево-судинна система.2 
13.Травна система.Органи ротової порожнини.Зуби.2 

Теми практичних  занять

Назва темиК-сть годдата
1.Морфологія мікроорганізмів. Режим роботи мікробіологічної лабораторії. Способи виготовлення мазків, прості і складні методи забарвлення.2 
2.Фізіологія бактерій.Культивування бактерій.Живильні середовища та їх класифікація.2 
3.Вплив фізичних , хімічних і біологічних чинників на мікроорганізми.Хіміопрепарати.Антибіотики.Генетика і мінливість мікроорганізмів.Бактеріофаги.2 
4.Вчення про імунітет. Алергія.Специфічна імунопрофілактика інфекційних хвороб та імунотерапія.2 
5.Мікробіологічна діагностика стафілококових, стрептококових, менінгококових і гонококових інфекцій.2 
6.Збудники повітряно-крапельних та зоонозних інфекцій.Патогенні клостридії.2 
7.Мікробіологічна діагностика коліентеритів,черевного тифу,токсикоінфекцій сальмонельозної етіології2 
8.Мікробіологічна діагностика патогенних спірохетів, рикетсій та вірусних інфекцій.2 
9.Загальні принципи організації тканин.Епітеліальні тканини.Залозистий епітелій.Залози.2 
10.Сполучні тканини .Кров2 
11.Загальна морфофункціональна характеристика м’язової та нервової тканини.2 
12.Загальна характеристика серцево-судинної системи.2 
13.Загальна  морфо-функціональна характеристика нервової системи.2 
14.Загальна морфо функціональна характеристика органів травної системи.2 
15.Ротова порожнина.Зуби. Тканина зуба , їх розподіл за анатомічними частинами.2