Техніка лабораторних робіт(фм2)

Робоча програма

Теми лекційних занять

№ з/пНазва темиКількість годин
1Тема 1. Вступ. Вимоги до приміщення лабораторій, їх обладнання та устаткування. Охорона праці та правила техніки безпеки в хімічних лабораторіях2
2Тема 2. Реактиви, їх очищення. Фільтрування. Центрифугування.  Ваги та зважування. Гравіметричний метод аналізу2
3Тема 1. Розчини. Способи їх приготування та зберігання.2
4Тема 2. Титрування. Вимірювальні прилади, їх призначення, підготовка до роботи8

Теми лабораторних занять

№ з/пНазва темиКількість годин
1Тема 1. Організація робочого місця. Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії. Перша допомога в разі нещасних випадків.2
2Тема 2. Лабораторний посуд і допоміжне приладдя2
3Тема 3. Догляд за лабораторним посудом. Стерилізація. Охорона праці під час миття, сушіння та стерилізації лабораторного посуду2
4Тема 4. Лабораторні нагрівальні прилади. Охорона праці та заходи безпечної роботи з нагрівальним обладнанням2
5Тема 5. Мікроскопи й техніка мікроскопування2
6Тема 6. Подрібнення та змішування твердих речовин і рідин механічним і ручним способами.2
7Тема 7. Фільтрування при звичайному тиску. Промивання осадів. Центрифугування.   2
8Тема 8. Ваги та зважування. Гравіметричний метод аналізу  2
9Тема 1. Способи виразу складу речовин у розчинах. Розрахунки під час приготування розчинів.2
10Тема 2. Розв’язування задач з різних способів виразу складу речовин у розчинах.2
11Тема 3. Техніка приготування розчинів заданої масової частки речовини. Визначення густини розчинів за допомогою ареометрів.2
12Тема 4. Техніка приготування розчинів заданої молярної концентрації та молярної концентрації еквіваленту речовини: за точно взятою наважкою; із фіксаналу.2
13Тема 5. Охорона праці під час приготування розчинів кислот, лугів.2
14Тема 6. Техніка роботи з різними видами піпеток, бюреток.2
15Тема 7. Обчислення у титриметричних визначеннях.2
16Тема 8. Вивчення техніки титрування. Ознайомлення з методами титрування при мікровизначеннях (експрес-методи аналізу).   2
17Тема 9. Лабораторний рН-метр. Рефрактометр. Фотоелектроколориметр. . Будова та принцип роботи.   1