Українська мова(ак2)

Робоча програма

Теми лекційних занять І семестр
    Назва темиК-сть год
1.Види простих речень і відтінки їх значень.2
2.Пунктограми у простому реченні2
3.Розділові знаки при однорідних членах речення.2
4.Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення.2
5.Речення. Просте і складне речення.2
6.Складне речення. Види складних речень.2
7.Види складних речень.2
8.Пунктограми у складному реченні.2
9.Пунктограми у складному реченні.2
10.Пунктограми у складному реченні.2
11.Пряма і непряма мова, її призначення.2
12.Пунктограми при прямій мові.2
13.Діалогічне мовлення2
14.Монологічне мовлення.2
15.Контрольна робота (диктант або тестові завдання).2
16.Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.2
17.Підсумкове заняття.2
 Всього за І семестр34