Українська мова(КЗОП)

Робоча програма

Теми лекційних занять І семестр    
Назва темиК-сть год
1.Вступ. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення.2
2.Загальна характеристика звукового складу мови.2
3.Орфоепічні норми. Склад і наголос. Правила переносу слів.2
4.РЗМ. Переказ  тексту із творчим завданням.2
5.Аудіювання. Диктант.2
6.Правопис апострофа.2
7.Правопис  знака м’якшення.2
8.Правопис великої букви.2
9.Правопис слів з ненаголошеними голосними.2
10.Правопис слів з подвоєнням  і подовженням  приголосних.2
11.Правопис слів з подвоєнням  і подовженням  приголосних.2
12.Правопис слів зі спрощенням у групах  приголосних.2
13.Правопис слів зі спрощенням у групах  приголосних.2
14.Правопис слів з чергуванням голосних і приголосних звуків.2
15.Написання слів іншомовного походження.2
16.Контрольна робота.2
17.Підсумкове заняття.2
 Всього за І семестр34