Українська мова за проф. спрямуванням(фм3)

Робоча програма

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/пНазва темиКількість годин
1Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії.2
2Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики2
3Етика ділового спілкування, їїпредмет і завдання2
   4Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет2
5Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону2
6Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни.2
7Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів.2
8Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. 2
9Морфологічні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні2
10Синтаксичні норми сучасної української літературної мови.2
11Складання професійних документів: загальні вимоги, текст, основні реквізити, види.2
12Укладання документів щодо особового складу.2
13Укладання довідково-інформаційних документів2
14Укладання фахових документів.1
ВСЬОГО27