Витяг з протоколів

Протокол №1

 

засідання Приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу

“Медичний коледж”

від «22» листопада 2017 року.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Зупинитись на такому складі Приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»:

Голова Приймальної комісії  – директор медичного коледжу – Кривокульська  Галина Олегівна;

Заступник голови Приймальної комісії – завідувач відділення лікувальної та акушерської справи Веремчук Оксана Дмитрівна;

Відповідальний секретар Приймальної комісії – заступник директора з гуманітарної освіти та виховання Федорків Ганна Ярославівна;

Уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв та внесення достовірної інформації у систему ЄДЕБО – Підлісна Світлана Олексіївна;

 

Члени Приймальної комісії:

Демчук Алла Михайлівна – завідувач відділення загальноосвітнього курсу підготовки;

Дацко Ігор Ярославович – завідувач відділення стоматології;

Капеняк Іван Богданович – системний адміністратор, викладач математики;

Шевчук Оксана Миронівна – голова циклової комісії гуманітарних та

соціально-економічних дисциплін;

Бісовський Валентин Анатолійович – представник органів студентського

самоврядування;

Панасюк Галина Павлівна – Голова Ради трудового колективу

 

 

Протокол № 2

 

засідання Приймальної комісії

Приватного вищого навчального закладу “Медичний коледж”

 

від «20» грудня 2017 року

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. На основі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 року № 1378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.11.2017 році за № 1379/31265) розробити Правила прийому для вступників на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» в 2018 році для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше здобутого освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. (Відповідальна Федорків Г. Я.)
 2. Відповідальному секретарю Приймальної комісії подати даний проект на засідання Педагогічної ради ПВНЗ «Медичний коледж» для подальшого опрацювання, обговорення та затвердження.
 3. Відповідальному секретарю Приймальної комісії підготувати проект наказу про затвердження Правил прийому на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» в 2018 році для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше здобутого освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
 4. Затверджені Правила прийому розмістити на веб-сайті (веб-сторінці) ПВНЗ «Медичний коледж», інформаційному стенді Приймальної комісії  та внести до Єдиної державної системи з питань освіти до 31 грудня 2017 року.
 5. На основі Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  в 2018 році, (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 року № 1377, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.11.2017 році за № 1396/31264) розробити Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» в 2018 році. (Відповідальна Федорків Г. Я.)
 6. Відповідальному секретарю Приймальної комісії подати даний проект на засідання Педагогічної ради ПВНЗ «Медичний коледж» для подальшого опрацювання, обговорення та затвердження.
 7. Відповідальному секретарю Приймальної комісії підготувати проект наказу про затвердження Правил прийому на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» в 2018 році.
 8. Затверджені Правила прийому розмістити на веб-сайті (веб-сторінці) ПВНЗ «Медичний коледж», інформаційному стенді Приймальної комісії та внести  до Єдиної державної системи з питань освіти до 31. 12.2017 року.

Протокол № 3

 

засідання Приймальної комісії

Приватного вищого навчального закладу “Медичний коледж”

 

від 14 лютого 2018 року.

 

Присутні: Кривокульська Г. О., Веремчук О. Д., Федорків Г. Я., Підлісна С. О., Демчук А. М., Дацко І. Я., Капеняк І. Б., Шевчук О. М., Панасюк Г. П.,Бісовський В. А.

 

 

Порядок денний:

 

 1. Про створення відбіркової комісії.
 2. Про створення комісій по проведенню співбесід.
 3. Про створення предметних екзаменаційних комісій для проведення конкурсних вступних випробувань з біології, хімії, української мови,української мови та української літератури.
 4. Про створення комісії для проведеннятворчого конкурсу «Ліплення».
 5. Про створення фахової атестаційної комісії для проведення конкурсних вступних випробувань з основ медсестринства.
 6. Про створення апеляційних комісій.

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Затвердити склад відбіркової комісії.
 2. Відповідальному секретарю приймальної комісії подати наказ «Про створення відбіркової комісії для прийому вступників до ПВНЗ «Медичний коледж» у 2018 році голові Приймальної комісії, директору коледжу Кривокульській Г. О. на підпис.
 3. Секретарю відбіркової комісії розробити “Положення про відбіркову комісію” іподати на затвердження голові приймальної комісії.

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Затвердити склад комісій по проведенню співбесід.
 2. Відповідальному секретарю приймальної комісії подати наказ «Про формування комісій по проведенні співбесід у 2018 році голові приймальної комісії на підпис.

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Затвердити складпредметних екзаменаційних комісій по проведенню вступних випробувань.
 2. Відповідальному секретарю приймальної комісії подати наказ «Про предметні комісії для проведення вступних випробувань серед вступників до Приватного вищого навчального закладу “Медичний коледж” у 2018році голові приймальної комісії на підпис.
 3. Головам предметних екзаменаційних комісій для проведення вступних випробувань з біології, хімії, української мови, української літератури, розробити “Положення про предметну екзаменаційну комісію та порядок проведення вступних випробувань” і подати на затвердження голові Приймальної комісії.

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Затвердити складкомісії з проведення творчого конкурсу «Ліплення».
 2. Відповідальному секретарю приймальної комісії подати наказ «Про створення комісії з проведення вступних випробувань у вигляді творчого конкурсу «Ліплення» голові приймальної комісії на підпис.
 3. Голові комісії з проведення вступного випробування у формі творчого конкурсу «Ліплення» розробити “Положення про комісію з проведення творчого конкурсу «Ліплення»” та порядок проведення творчого конкурсу «Ліплення» і подати на затвердження голові Приймальної комісії.

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Затвердити склад фахової атестаційної комісії по проведенню вступного випробування з основ медсестринства.
 2. Відповідальному секретарю приймальної комісії подати наказ «Про фахову атестаційну комісію по проведенню вступного випробування з основмедсестринства серед вступників до Приватного вищого навчального закладу “Медичний коледж” у 2018 році голові приймальної комісії на підпис.
 3. Голові фахової атестаційної комісії по проведенні вступного випробування з основ медсестринства розробити “Положення про фахову атестаційну комісію та порядок проведення вступного іспиту і подати на затвердження голові Приймальної комісії.

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити склад апеляційних комісій.

Відповідальному секретарю приймальної комісії подати накази «Про апеляційні комісії» голові приймальної комісії на підпис.

Головам апеляційних комісій розробити “Положення про порядок роботи апеляційних комісіїй” і подати на затвердження голові приймальної комісії на підпис.

 

 

Протокол № 4

 

засідання Приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу

                                         “Медичний коледж”                   

 

від «19» лютого 2018 року.

 

Присутні: Кривокульська Г. О., Веремчук О. Д., Федорків Г. Я., Підлісна С. О., Демчук А. М., Дацко І. Я., Капеняк І. Б., Шевчук О. М., Панасюк Г. П.,Бісовський В. А.

 

Порядок денний:

 1. Про розгляд та затвердження положень про предметні екзаменаційні комісії, фахову атестаційну комісію, апеляційні комісії, відбіркову комісію, комісії по проведенні співбесід, комісію по проведенні творчого конкурсу «Ліплення».

 

ПОСТАНОВИЛИ:

–             затвердити розроблені  положення;

–             відповідальному секретарю приймальної комісії Федорків Г. Я. підготувати проект наказу про затвердження положень усіх комісій, що забезпечують роботу приймальної комісії.

–             головам предметних екзаменаційних комісій, фахової атестаційної комісії, комісій для проведення вступних випробувань у вигляді співбесід, комісії для проведення творчого конкурсу «Ліплення», апеляційних  комісій, відбіркової комісії неухильно дотримуватись усіх пунктів затверджених положень під час проведення вступних випробувань для абітурієнтів 2018 року.

 

Протокол № 5

 

засідання Приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу

“Медичний коледж”

від «23» лютого  2018 року.

Присутні: Кривокульська Г. О., Веремчук О. Д., Федорків Г. Я., Підлісна С. О., Демчук А. М., Дацко І. Я., Капеняк І. Б., Шевчук О. М., Панасюк Г. П.,Бісовський В. А.

 

Порядок денний:

 1. Про розгляд та затвердження програм вступних випробувань з біології, української мови, української літератури, основ медсестринства, хімії та творчого конкурсу «ліплення».
 2. Про затвердження критеріїв оцінювання відповіді абітурієнтів під час вступних випробувань, переліку питань для проведення вступних випробувань у формі співбесіди з біології, хімії, бази тестових завдань для проведення вступного іспиту з біології, української мови та літератури, хімії, вступногоіспиту з основ медсестринства за тестовими технологіями, змісту текстів для проведення вступного випробування з української мови для вступників на основі базової загальної середньої освіти у формі диктанту та екзаменаційних білетів для проведення творчого конкурсу «Ліплення».
 3. Про формування та затвердження варіантів екзаменаційних завдань для проведення вступних випробувань під час проведення вступної кампанії 2018 року .

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Затвердити програми вступних випробувань. Відповідальному секретарю приймальної комісії Федорків Г. Я. підготувати проект наказу про затвердження програм вступних випробувань, подати голові приймальної комісії на підпис та розмістити програми вступних випробувань на сайтіПриватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»

ПОСТАНОВИЛИ: критерії оцінювання, банк тестових завдань, перелік питань, екзаменаційні білети, тексти диктантів затвердити. Відповідальному секретарю приймальної комісії Федорків Г. Я. підготувати проект наказу про затвердження екзаменаційних матеріалів та  подати голові приймальної комісії на підпис.

ПОСТАНОВИЛИ:

–                         варіанти екзаменаційних завдань затвердити;

–                         затверджені екзаменаційні матеріали тиражувати в необхідній кількості та зберігати як документи суворої звітності в сейфі голови приймальної комісії;

–                         відповідальному секретарю приймальної комісії підготувати проект наказу про затвердження варіантів екзаменаційних завдань для проведення вступних випробувань під час вступної кампанії 2018 року.

Протокол № 6

засідання Приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу

“Медичний коледж”

від «13» березня 2018 року.

 

Порядок денний:

Про активізацію профорієнтаційної роботи серед випускників загальноосвітніх шкіл 2018 року.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

–       Активізувати профорієнтаційну роботу серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів протягом березня-квітня 2018 року.

–       Відрядити викладачів ПВНЗ «Медичний коледж» (згідно затвердженого графіку) до загальноосвітніх шкіл міста Тернополя протягом квітня 2018 року.

–       Розмістити оголошення про День відкритих дверей 22.04.2018 року у періодичному виданні  «У кожен дім», «Вільне життя».

–       Подати інформаційну біжучу стрічку про навчальний заклад та День відкритих дверей у телекомпанію ТV-4.

–       Створити агітаційну групу серед студентів активістів для залучення до проведення Дня відкритих дверей.

–       Завідувачам відділень підготувати різноманітні друковані (буклетиплакатиоголошення, тощо) та відео інформаційні матеріали для демонстрації перед абітурієнтами на Дні відкритих дверей.

–       Відповідальність за проведення профорієнтаційної роботи покласти на заступника директора з гуманітарної освіти та виховання, відповідального секретаря приймальної комісії Федорків Ганну Ярославівну.

–       Відповідальному секретарю приймальної комісії підготувати проект наказу про активізацію профорієнтаційної роботи серед випускників загальноосвітніх закладів 2018 року.