Головна

Вітаємо Вас на сайті

ПФНЗ “Медичний коледж”!

Перелік карантинних обмежень на всій території України  з 19 грудня 2020 року

Умови, правила та рекомендації щодо організації освітнього процесу на період карантину 2020 року

Наказ № 22-ОД від 24 червня 2020 року про перейменування ПВНЗ “Медичний коледж”

Приватний фаховий навчальний заклад “Медичний коледж” створено 27 лютого 2003 року.

        Статут ПФНЗ «Медичний коледж» (нова редакція)  згідно з Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, внесений у реєстр, номер І64600070335 від 28.09.16 р. Відповідно до Статуту одним із головних завдань закладу є провадження освітньої діяльності (навчальної, виховної, наукової, культурної, методичної); підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст та фаховий молодший бакалавр у галузі охорони здоров’я.

      Медичний коледж внесений до Державного реєстру вищих навчальних закладів України, реєстраційний № 20-І 118 від 08 лютого 2008 року. Безстрокова ліцензія на надання освітніх послуг видана Міністерством освіти і науки України 15.11.2016 р.

    За період освітньої діяльності ПФНЗ “Медичний коледж” акредитовано шість спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я» – за I освітньо-кваліфікаційним рівнем.

    Приватний фаховий навчальний заклад “Медичний коледж” – навчальний заклад нового покоління приватної форми власності. У коледжі  функціонує 2 відділення:

  • лікувальної, акушерської справи та фармації,
  • сестринської справи та стоматології.

Навчально-наукову роботу забезпечує науково-педагогічний колектив, який складається з 50-ти висококваліфікованих викладачів та спеціалістів-практиків.  Працівники коледжу постійно запроваджують нові підходи і методи до професійно-практичної підготовки фахівців. Завданням педагогічного колективу є підготовка висококваліфікованих медичних працівників, які здатні творчо мислити, постійно перебувають у науковому пошуку,  прагнуть бути корисними своєму народу, можуть бути конкурентоспроможними на ринку надання медичної допомоги.

   З кожним роком наш заклад завойовує все нові й нові висоти, зміцнюється матеріально-технічна база, підвищується науковий потенціал педагогічного колективу, авторитет і визнання серед  освітянських та медичних кіл суспільства.

Напрямки та спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців

№п/п Шифр галузі Найменування галузі знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,

освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра                  220

1. 22 Охорона здоров′я 223 Медсестринство Спеціалізації
Сестринська справа 60
Лікувальна справа 40
Акушерська справа 30
2. 22 Охорона здоров′я 221 Стоматологія Стоматологія 30
Стоматологія ортопедична 30
3.  22 Охорона здоров′я 226 Фармація, промислова фармація Фармація 30

       *  очна форма навчання (денна)