Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї(ст2)

Робоча програма

Теми лекційних занять

з/пНазва темиКіль кість годин
1Вступ. Тканини. Органи. Системи органів. Осі , площини.2
2Вчення про кістки та їх з’єднання.  Кістки лицевого та мозкового черепа. Скелет тулуба.2
3Кістки верхньої кінцівки. Кістки нижньої кінцівки.  З’єднання кісток черепа.2
4Міологія.2
5Фізіологія і властивості збудливих тканин.2
6Фізіологічний процес  м’язевого скорочення.2
7Анатомія і фізіологіяорганівтравлення (трубчастихорганів).2
8Анатомія і фізіологіятравнихзалоз.2
9Обмінречовин і енергії. Терморегуляція.2
10Анатомія і фізіологіясистемивиділення.2
11Анатоміястатевоїсистеми чоловіка.2
12Анатоміястатевоїсистеми жінки.2
13Анатомія верхніх дихальних шляхів2
14Анатомія нижніх дихальних шляхів2
15Фізіологіядихання.2
16Кров і лімфа як внутрішнєсередовищеорганізму.2
17Фізіологічнезначеннякрові та лімфи.2
18Дихальна функція крові.2
19Фізіологічнезначеннякрові. Захисна функція крові.2
20Загальнаанатоміясерцево-судинноїсистеми.2
21Анатоміясерця.2
22Фізіологіясерця.2
23Анатоміяартеріальнихсудин. Артерії малого кола кровообігу2
24Артерії великого кола кровообігу.2
25Анатомія  венознихсудин. Система верхньої порожнистої вени.2
 ВСЬОГО50

Теми практичних занять

з/пНазва темиКіль кість годин
1Вступ. Клітина. Тканини.Основні принципи регуляції фізіологічних функцій організму.2
2Загальнабудова хребтового стовпа. Скелет грудноїклітки та її з’єднання.2
3Мозковий і лицевийвідділи черепа.З’єднаннякісток черепа.2
4Скронево- нижньощелепний суглоб. Нижньощелепний канал.2
5Верхня кінцівка: її відділи. Види з’єднань кісток верхньої кінцівки. Нижня кінцівка: її відділи. Види з’єднань кісток нижньоїкінцівки2
6М’язи голови і шиї.2
7М’язи спини. М’язи грудної клітки. М’язи живота. Діафрагма. М’язи верхньої кінцівки. М’язи нижньої кінцівки.2
8Подразливість і збудливість тканин  як основна реакція тканин на подразнення.2
9Мембранний потенціал спокою. Потенціал дії. Механізм проведення нервового імпульсу мієліновими та безмієліновими нервовими волокнами.2
10Функції й властивості скелетних і гладких м’язів.2
11Анатомія черевної порожнини. Очеревина. Порожнина очеревини. Порожнина рота. Зуби. Язик. Глотка. Стравохід.  Шлунок. 
12Фізіологічні механізми здійснення травних функцій у ротовій порожнині та шлунку.2
13Тонка кишка: відділи, топографія, зовнішня будова, будова стінки. Процесвсмоктування. Товста кишка: відділи, топографія, будова стінки, функції. 
ВСЬОГО26