Безпека життєдіяльності(ак2)

Робоча програма

Теми лекційних занять

№ з/пНазва темиК-сть год.
1Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек2
2Тема 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки2
3Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах2
4Пожежна безпека. Радіаційна безпека. Хімічна безпека2
5Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС2
6Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС2
7Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС2
8Управління силами та засобами ОГ під час НС1
Разом15

Теми практичних занять

№ з/пНазва темиК-сть год
1Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек2
2Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки2
3Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах1
4Пожежна безпека. Радіаційна безпека. Хімічна безпека2
5Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС2
6Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС2
7Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС2
8Управління силами та засобами ОГ під час НС2
Разом15