Безпека життєдіяльності(фм.бак)

Робоча програма

Теми лекційних занять

№ з/пНазва темиК-сть год.
1Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек2
2Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки2
3Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах2
4Пожежна безпека. Радіаційна безпека. Хімічна безпека2
5Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС2
6Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС2
7Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС. Управління силами та засобами ОГ під час НС2
Разом14

Теми практичних занять

№ з/пНазва темиК-сть год
1Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек2
2Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки2
3Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах1
4Пожежна безпека. Радіаційна безпека. Хімічна безпека2
5Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС2
6Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС2
7Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС. Управління силами та засобами ОГ під час НС2
Разом13