Хірургічні хвороби(ст4)

Робоча програма

Теми лекційних занять.

№ п/пТЕМИ            К-сть год
1.Поняття про хірургію і хірургічні хвороби. Організація хірургічної роботи. Профілактика хірургічної інфекції. Асептика та антисептика, їх методи.2
2.Знеболювання.2
3.Хірургічні операції. Передопераційний період. Післяопераційний період.2
4.Інфузії та трансфузії. Переливання крові.2
5.Кровотеча та гемостаз.2
6.Синдром запалення.2
7.Синдром пошкодження (травми).2
8Пухлини.2
9Пошкодження та захворювання голови.2
10Пошкодження   та   захворювання   хребта та спинного мозку.2
11Пошкодження та захворювання шиї та її органів.2
12Пошкодження та захворювання грудної клітки та її органів.2
13Пошкодження   та   захворювання   живота та органів черевної порожнини.2
14Пошкодження   та   захворювання органів сечостатевої системи. Пошкодження кісток таза.2
15Пошкодження та захворювання кінцівок.2
16Надання  першої долікарської допомоги при нещасних випадках. Принципи реанімації.2
Всього годин:32

Теми практичних занять.

№ з/пНазва теми  К-ть Год
1Вступ. Організація хірургічної роботи в Україні. Поняття про хірургію і хірургічні хвороби. Обстеження пацієнта медичною сестрою. Поняття про внутрішньо лікарняну інфекцію.2
2Профілактика хірургічної інфекції. Асептика.   Види антисептики, основні групи хімічних речовин і засоби їх застосування.2
3Дезінфекція. Стерилізація. Приготування перев’язувального матеріалу.2
4Поняття про біль і знеболення. Загальне та місцеве знеболення. Анестезувальні засоби.   Спинномозкова та перидуральна анестезія.2
5Поняття про хірургічну операцію та оперативну хірургію. Види хірургічних операцій.  Підготовка хворого до оперативного втручання.2
6Післяопераційний період, його фази та варіанти перебігу.2
7Десмургія. Поняття про пов’язку та перев’язку. Техніка накладання м’яких пов’язок на голову та шию.2
8      Оволодіння практичними навичками: пов’язки на кінцівки,  на тулуб. 2
9Інфузії та трансфузії. Переливання крові. Визначення груп крові та  резус належності.2
10Поняття про кровотечу та крововтрату.  Геморагічний шок.  Перша медична допомога при кровотечах. Механізми зупинки кровотеч. Транспортування та госпіталізація. 2
11Синдром запалення. Місцеві та загальні симптоми запалення. Загальні принципи лікування гнійно-запальних захворювань.2
12Синдром пошкодження (травми). Поняття про рану, класифікація, характеристика окремих видів ран. Види закритих ран м’яких тканин: забій, розтягнення, розрив,струс4
13 Поняття про злоякісні та доброякісні пухлини. Клініка, діагностика лікування.2
14      Захворювання та ушкодження черепа та головного мозку. Класифікація, клініка,діагностика, перша допомога, лікування.2
15Пошкодження та захворювання хребта та спинного мозку.2
16      Травми і захворювання шиї та її органів.  Клініка,діагностика, перша допомога ,лікування.2
17Травми грудної клітки та її органів. Захворювання легень і плеври.2
18  Закриті і відкриті травми живота: класифікація ,клініка, діагностика, перша допомога, лікування. Гострі захворювання органів черевної порожнини .Запальні захворювання прямої кишки та параректальної клітковини.2
19  Травми сечостатевих органів. Запальні та незапальні захворювання сечостатевої системи. Ушкодження і захворювання кінцівок, тазу. Ушкодження і захворювання хребта.2
20Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках. Принципи реанімації.2
 Усього40