Інформатика(КЗОП)

Робоча програма

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ  ІНФОРМАТИКА

№ за/пТема лекціїК-сть годин
1.Інформаційні процеси та  інформаційні системи Інтернет технології. Поняття про штучний інтелект. Smart-технології.2
2.Документи та документообіг. Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації.2
3.Засоби автоматизації процесу створення документа.  2
4.Технології опрацювання мультимедійних даних. Проектування та створення об’єктів мультимедіа.2
5.Графічний дизайн.  2
6.Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів. Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка. Поняття та засоби опрацювання електронних таблиць.2
7.Excel. Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки і діапазони комірок.2
Всього годин14

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ  ІНФОРМАТИКА

№ за/пТема практичного заняттяК-сть годин
1.Інформаційні технології в суспільстві. Основи електронного документообігу. Техніка безпеки при роботі з ПК. Інформація та інформаційні процеси. Введення та редагування даних. Форматування символів та абзаців. Стилі.2
2.Текстовий процесор. Форматування текстових документів.  Створення списків та покажчиків. Використання шаблонів документів.2
3.Текстовий процесор.  Використання засобів автоматизації. Робота з електронними формами і бланками.  2
4.Текстовий процесор.  Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.2
5.Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок. Тематичне оцінювання2
6.Мультимедійні документи. Графічний дизайн. Розробка слайдової  презентації.2
7.Опрацювання звукових та відеоданих. Створення відеокліпу (потокової презентації).2
8.Створення листівки та буклету засобами програм комп’ютерної верстки.2
9.Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок. Тематичне оцінювання2
10.Системи опрацювання табличних даних.  Уведення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора. Використання формул в електронних таблицях2
Всього годин20