Курс загальноосвітньої підготовки

ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

Шевчук Оксана Миронівна

Завідувач відділення курсу загальноосвітньої підготовки
Викладач вищої категорії, викладач – методист

Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки. Організацією навчання студентів першого курсу займається відділення загальноосвітньої підготовки коледжу, робота якого направлена на закріплення умінь і навичок, опанованих сьогоднішніми студентами ще в середній школі, підвищення рівня їхніх знань із дисциплін загальноосвітньої підготовки.

Вчорашній школяр, вступивши до вищого навчального закладу, потрапляє у зовсім незнайоме для нього середовище з новими вимогами, правилами та умовами навчання. Саме з викладачами загальноосвітніх дисциплін знайомиться він із перших днів перебування у навчальному закладі. Від атмосфери, створеної викладачами та адміністрацією коледжу, залежить швидкість проходження адаптаційного періоду від школярів до студентів, а вона в коледжі є надзвичайно відкритою та дружньою.

Навчальний процес у відділенні здійснюється молодим колективом фахівців високого професійного рівня у складі 18 чоловік. Викладачі, задіяні в роботі відділення загальноосвітньої підготовки, впроваджують у навчально-виховний процес активні методи навчання, інноваційні технології оволодіння знаннями. Під час проведення занять широко використовуються нестандартні методи (урок-гра, лекція-подорож, інтегровані заняття), активно застосовуються засоби інформаційних технологій, що активізує пізнавальну діяльність студентів.

Мета відділення – забезпечення належного рівня знань студентів та організація їхньої творчої діяльності, яка дозволить вчорашнім школярам швидко, безболісно і цікаво пройти нелегкий шлях соціальної адаптації, а також формування в подальшому, нової генерації високоосвічених фахівців, інтелектуально розвинутих та творчо мислячих професіоналів.