Медсестринство в сімейній медицині та геронтології. Громадське здоров’я(мс4)

Робоча програма

Теми лекційних занять

з/пНазва темиКількість годин
1Тема 1. Вступ. Сімейна медицина в Україні. Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці.2
2Тема 2. Профілактика — основа сімейної медицини.2
3Тема 3. Особливості спостереження за дітьми раннього віку в сімейній медицині.2
4Тема 4. Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні.2
5Тема 5. Гострі хірургічні захворювання органів травлення в практиці сімейної медицини.2
6Тема 6. Протиепідемічна робота, участь сімейної медичної сестри в її проведенні.2
7Тема 7. Проблеми надання довготривалої медичної допомоги населенню. Артеріальна гіпертензія.2
8Тема 8. Суглобовий синдром у практиці сімейної медицини.2
9Тема 9. Організація диспансерного спостереження за пацієнтами з патологією органів травлення.2
10Тема 10. Синдром гіперглікемії, гіпер- або гіпотиреозу в практиці сімейної медицини2
11Тема 11 Вступ. Основи геронтології. Основні завдання геріатричної допомоги в Україні. Роль медичної сестри в її організації. Охорона праці в галузі.2
12Тема 12  Медсестринський процес при захворюваннях серцево-судинної системи в похилому та старечому віці.2
13Тема 13 Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання, кровотворної, сечової та статевої систем у похилому та старечому віці.2
14Тема 14 Медсестринський процес при захворюваннях органів травлення та захворюваннях ендокринної системи в похилому та старечому віці.2
15Тема 15 Медична валеологія та громадське медсестринство.2
16Тема 16  Роль правильного вигодовування дітей першого року життя у формуванні здоров’я та профілактиці захворювань.2
17Тема 17 Профілактика бронхіальної астми, гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця та захворювань ендокринної системи.2
18Тема 18 Роль раціонального і лікувально-профілактичного харчування у збереженні та зміцненні здоров’я.1
 Всього:35

Теми практичних занять

з/пНазва темиК-сть годин
1Тема 1. Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал. Денний стаціонар.2
2Тема 2. Організація та ведення домашнього стаціонару.2
3Тема 3.   Профілактика — основа сімейної медицини.2
4Тема 4. Участь сімейної медичної сестри в організації та проведенні диспансеризації.2
5Тема 5. Організація роботи з геріатричними пацієнтами.2
6Тема 6. Роль медичної сестри у пропаганді активного довголіття.2
7Тема 7. Диспансеризація геріатричного пацієнта, догляд за тяжкохворим і вмираючим пацієнтом похилого (старечого) віку.2
8Тема 8. Організація роботи з дітьми раннього віку.2
9Тема 9. Участь сімейної медичної сестри в профілактиці рахіту, анемії, дистрофії у немовлят.2
10Тема 10 Проведення медсестринського обстеження пацієнта. Виявлення проблем пацієнта при конкретному захворюванні.2
11Тема 11 Оволодіння методиками підготовки пацієнта до основних лабораторних та  інструментальних методів обстеження.2
12Тема 12 Організація та ведення домашнього стаціонару для пацієнта з конкретним захворюванням.2
13Тема 13 Участь сімейної медсестри у проведенні диспансеризації, реабілітаційних заходів при конкретному захворюванні.2
14Тема 14 Відпрацювання методики надання невідкладної долікарської медичної допомоги.2
15Тема 15 Основні проблеми пацієнта при гострому животі.2
16Тема 16 Опрацювання методики надання невідкладної долікарської медичної допомоги при гострому животі, жовчній коліці, шлунково-кишковій кровотечі.2
17Тема 17 Проведення медсестринського обстеження пацієнта при конкретному інфекційному захворюванні.2
18Тема 18 Планування профілактичних щеплень населенню дільниці сімейної медицини.2
19Тема 19 Проведення медсестринського обстеження пацієнта з артеріальною гіпертензією.2
20Тема 20 Допомога сімейному лікареві в організації та веденні домашнього стаціонару в разі гіпертонічної хвороби.2
21Тема 21 Проведення медсестринського обстеження пацієнта при захворюваннях опорно-рухової системи.2
22Тема 22  Допомога сімейному лікареві в організації та веденні домашнього стаціонару  при захворюваннях опорно-рухової системи.2
23Тема 23  Проведення медсестринського обстеження пацієнтів у разі захворювання органів травлення.2
24Тема 24  Виконання діагностичних та лікувальних призначень сімейного лікаря у разі захворювання органів травлення.2
25Тема 25  Медсестринське обстеження пацієнта з синдромом гіперглікемії.2
26Тема 26  Вирішення дійсних і супутніх проблем пацієнта з синдромом гіперглікемії.2
27Тема 27  Проведення медсестринського обстеження пацієнта та виконання призначень сімейного  лікаря при анеміях.2
28Тема 28.  Проведення медсестринського обстеження пацієнта та виконання призначень сімейного  лікаря при гемобластозах.2
29Тема 29  Проведення медсестринського обстеження пацієнта та виконання призначень сімейного  лікаря при геморагічних захворюваннях.2
30Тема 30 Медсестринський процес при захворюваннях серцево-судинної системи в похилому та старечому віці.2
31Тема 31 Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання у похилому та старечому віці2
32Тема 32 Медсестринський процес при захворюваннях органів кровотворної, сечової та статевої систем у похилому та старечому віці2
33Тема 33 Медсестринський процес при захворюваннях органів травлення в похилому та старечому віці2
34Тема 34 Медсестринський процес при захворюваннях ендокринної системи в похилому та старечому віці.2
35Тема 35 Медсестринський процес при захворюваннях опорно-рухового апарату в похилому та старечому віці.2
36Тема 36 Медсестринський процес при психоневрологічних захворюваннях  в похилому та старечому віці.2
37Тема 37 Медсестринський процес при хворобах органів слуху, зору та шкіри в похилому та старечому віці.2
38Тема 38 Паліативна та хоспісна допомога.2
39Тема 39 Етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійно хворими пацієнтами та їхніми родичами.2
40Тема 40 Паліативна допомога при синдромі хронічного болю.2
41Тема 41 Паліативна допомога інкурабельним онкологічним хворим.2
42Тема 42 Особливості надання паліативної допомоги пацієнтам з вірусом імунодефіциту людини. Клінічні ознаки наявності ВІЛ-інфекції у хворого на туберкульоз.2
43Тема 43 Здорова вагітність.2
44Тема 44 Здорова дитина.2
45Тема 45 Профілактика рахіту, анемії, гіпотрофії в дітей грудного та раннього віку.2
46Тема 46 Профілактика інфекційних захворювань у дітей. Щеплення.2
47Тема 47 Профілактика бронхіальної астми.2
48Тема 48 Профілактика гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця.2
49Тема 49 Профілактика захворювань ендокринної системи.2
 Всього:98 год