Медична хімія (ф3)

Робоча програма

Теми лекційних занять

з/пНазва темиКількість годин
1Вступ. Хімія біогенних елементів2
2Вчення про розчини2
3Кислотно-основна рівновага в біологічних рідинах. Буферні системи.2
4Термодинамічні й кінетичні закономірності перебігу біохімічних процесів. Електрична провідність електролітів. 2
5Фізикохімія дисперсних систем. Властивості розчинів біополімерів2
6Біоорганічна хімія як наука. Класифікація, будова та реакційна здатність біоорганічних сполук.2
7Біологічно важливі карбонільні сполуки. aАмінокислоти, пептиди, білки.2
8Вуглеводи. Гетероциклічні сполуки. Нуклеїнові кислоти.2
Всього16
  • Теми лабораторних занять
№ з/пНазва темиКількість годин
 1Характеристика біогенних s-, р- та d-елементів  та якісні реакції на їх катіони.2
 2Властивості комплексних сполук та реакції комплексоутворення.2
 3Величини, що характеризують кількісний склад розчинів. Приготування розчинів із заданим кількісним складом.2
 4Водневий показник (рН). Гідроліз солей. Буферні системи.2
 5Вивчення впливу різних факторів на швидкість розкладання гідроген пероксиду волюмометричним методом. Електропровідність розчинів слабких електролітів.2
 6Адсорбція на рухомій і нерухомій межі поділу фаз. Визначення адсорбції ацетатної кислоти на вугіллі.2
 7Оптичні та електричні властивості дисперсних систем.2
 8Складання формул біоорганічних сполук та їхніх назв за міжнародною номенклатурою.2  
 9Дослідження реакційної здатності насичених, ненасичених та ароматичних вуглеводнів.2
 10Карбонільні сполуки, альдегіди і кетони. Карбонові кислоти, вищі жирні кислоти. Ліпіди. Гетерофункціональні сполуки.2
 11a-Амінокислоти, пептиди, білки2
 12Вуглеводи: моносахариди та їхні похідні, дисахариди, полісахариди2
Всього24