Медична та соціальна реабілітація(мс4)

Робоча програма

Теми лекційних занять

№з/пНазва темиКількість годин
1Основи реабілітації,  зміст, завдання. Організація роботи відділень реабілітації.    Електричний струм низької напруги постійного напряму: гальванізація та електрофорез2
2Імпульсний електричний струм низької частоти,                 постійного       та змінного напряму2
3Електричний струм високої напруги і частоти  Дарсонвалізація,  франклінізація2
4 УВЧ-терапія, мікрохвильова терапія. Лікування ультразвуком. Світлолікування. Аерозольтерапія2
7Основи лікувальної фізичної культури.Засоби та форми ЛФК   Методи лікувальної фізичної культури при   різних захворюваннях2
8Основи лікувального масажу.Організація та проведення лікувального масажу на різних етапах реабілітації2
9Реабілітація пацієнтів  з захворюваннями внутрішніх органів і систем,  хірургічними   та  неврологічними захворюваннями, реабілітація  у педіатрії та герартріі     2
 Всього     18

Теми практичних занять

№ з/пНазва темиКількість годин
1Основи реабілітації,  зміст, завдання.  2
2Організація роботи відділень реабілітації2
3Електричний струм низької напруги постійного напряму2
4Гальванізація та  медикаментозний  електрофорез2
5  Імпульсний електричний струм низької частоти,         постійного       та змінного напряму2  
6Елетросон, електростимуляція, діадинамотерапія2
7Електричний струм високої напруги і частоти 2
8 Дарсонвалізація,  франклінізація2
9УВЧ-терапія, мікрохвильова терапія.2
10 Лікування ультразвуком  2
11Світлолікування. 2
12Аерозольтерапія2
13Водолікування. 2
14Пелоїдотерапія.   Санаторно-курортне лікування   2
15Основи лікувальної фізичної культури.Засоби та форми ЛФК   2
16Методи лікувальної фізичної культури в разі різних захворювань2
17Основи лікувального масажу.  2
18 Організація та проведення лікувального масажу на різних етапах реабілітації2
19Реабілітація пацієнтів терапевтичного профілю2
20 Реабілітація пацієнтів при інфаркті міокарда2
 21Реабілітація пацієнта з хірургічними та травматологічними  захворюваннями2
22Реабілітація пацієнта з неврологічними захворюваннями2
23Відновне лікування та реабілітація пацієнтів у педіатрії та  геріатрії2
24 Охорона праці в галузі2
                                                                   Всього48