Основи екології,профілактичної медицини та безпека життєдіяльності(мс3)

Робоча програма

Теми лекційних занять

з/пНазва темиКіль кість годин
1Перспективи розвитку профілактичного напряму медицини. Навколишнє середовище та здоров’я. Чинники ризику виникнення захворювань.2
2Гігієна води та водопостачання населених місць Гігієна грунту і очищення населених місць. Гігієна житла та благоустрій населених місць.2
3Наукові основи раціонального харчування. Профілактика харчових отруєнь.2
4Професійні шкідливості, зумовлені особливостями трудового процесу, та їх профілактика.2
5Гігієна дітей і підлітків.2
6Профілактична медицина в галузі охорони здоров’я дітей і підлітків. Гігієна лікувально-профілактичних закладів Здоровий спосіб життя. Особиста гігієна2
7Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки2
8Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Пожежна, радіаційна безпека. Хімічна безпека.2
9Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС.2
Всього18

Теми практичних занять

з/пНазва темиКіль кість годин
1Перспективи розвитку профілактичного напряму медицини. Гігієна повітря.2
2Гігієна води і водопостачання населених місць.2
3Гігієна грунту. Основні принципи санітарного очищення населених пунктів .2
4Гігієна житла.2
5Завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених пунктів2
6Гігієна харчування2
7Наукові основи раціонального харчування. Профілактика харчових отруєнь2
8Професійні шкідливості, зумовлені особливостями трудового процесу, та їх профілактика2
9Профілактична медицина в галузі охорони здоров’я дітей і підлітків2
10Гігієна лікувально-профілактичних закладів. 2
11Особиста гігієна.
12Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек.2
13Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки2
14Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості.2
15Пожежна, радіаційна, хімічна безпеки.2
16Хімічна безпека.2
17Соціальні та психологічні чинники ризику. 2
18Поведінкові реакції населення у НС.2
19Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.2
20Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС.2
21Управління силами та засобами ОГ під час НС.2
22Управління силами та засобами ОГ під час НС.1
Всього43