Основи медичної інформат.(ф2)

Робоча програма

Теми лекцій

з/пНазва темиКількість годин
1Медична інформатика та її завдання.2
2Сучасне програмне забезпечення ПК. Інформаційний медичний документ: його створення та редагування засобами текстового процесора МS Word.2  
3Основи статистичних методів обробки медико-біологічних даних. Оброблення медичної інформації засобами табличного процесора МS Ехсеl.2
4Медико-біологічні дані: типи даних, опрацювання та управління. Системи управління базами даних.2
5Медичні комп’ютерні комунікації (МКК) та Медичні інформаційні системи (МІС)2
6Медичні приладо-комп’ютерні системи (МПКС)2  
        Всього:12  

Теми практичних занять

з/пНазва темиКількість годин
1Інформаційний медичний документ: його створення та редагування засобами текстового процесора МS Word.2
2Оброблення медичної інформації засобами табличного процесора МS Ехсеl.2
3Методи біостатистики. Перевірка статистичних гіпотез. Кореляційний аналіз.2
4Комп’ютерні системи ведення медичної документації. Робота з базою даних. Редагування баз даних.2
5Профогляд та диспансеризація населення. Пошук інформації в базі даних. Запити та звіти в базі даних.2
6Проектування системи оброблення даних. Засоби роботи з даними. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток.2
7Медичні інформаційні системи. Створення фрагментів медичної експертної системи на основі табличного процесора.2
8Робота з діагностичними і прогнозуючими програмами на CD-дисках. Прийняття рішень у медицині.1
        Всього:15