Основи медичної інформатики(сто2)

Робоча програма

Теми лекцій

з/пНазва темиКількість годин
1Медична інформатика та її завдання.2  
2Інформаційні технології. Методи оброблення медичної інформації.2
3Діагностика та прогнозування захворювань на ЕОМ. Автоматична система управління охороною здоров’я. Автоматизоване місце медичного працівника. Медичні інформаційні системи.2
4Професійний огляд і диспансеризація за допомогою ЕОМ. Медичні спеціалізовані обчислювальні комплекси. Комп’ютерний моніторинг.2  
        Всього:8

Теми практичних занять

з/пНазва темиКількість годин
1Техніки безпеки та санітарно-гігієнічні норми роботи з ПК. Основи роботи з ПК. Операційні системи Windows-95, 98, ХР.2
2Інформаційний медичний документ: його створення та редагування засобами текстового процесора МS Word.2
3Оброблення медичної інформації засобами табличного процесора МS Ехсеl.2
4Методи біостатистики. Перевірка статистичних гіпотез. Кореляційний аналіз.2
5Медико-біологічні дані: типи даних, опрацювання та управління. Системи управління базами даних.2
6Ведення документації в стоматології. Пошук інформації в базі даних. Запити та звіти в базі даних Microsoft Access.2
7Проектування системи оброблення даних. Засоби роботи з даними. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток.2
8Робота з медичними інформаційними системами. Робота в мережі Internet та з електронною поштою.2
9Робота з діагностичними і прогнозуючими програмами на CD-дисках. Прийняття рішень у медицині.1
        Всього:17