Основи медичної інформатики та біофізики(ф3)

Робоча програма

Теми лекцій

з/пНазва темиКількість годин
1Інформаційний медичний документ: його створення та редагування засобами текстового процесора МS Word.2
2Основи статистичних методів обробки медико-біологічних даних. Оброблення медичної інформації засобами табличного процесора МS Ехсеl.2  
3Медико-біологічні дані: типи даних, опрацювання та управління. Системи управління базами даних.2
4Медичні комп’ютерні комунікації (МКК) та Медичні інформаційні системи (МІС)2
5Основи біомеханіки та біоакустики.2
6Основи біореології та гемодинаміки.2
7Фізичні основи функціонування біологічних мембран.2  
8Фізичні основи електрографії.2
9Оптичні методи дослідження медико-біологічних систем.2
10Рентгенівське та радіоактивне випромінювання.2
        Всього:20  

Теми практичних занять

з/пНазва темиКількість годин
1Інформаційний медичний документ: його створення та редагування засобами текстового процесора МS Word.2
2Оброблення медичної інформації засобами табличного процесора МS Ехсеl.2
3Методи біостатистики. Перевірка статистичних гіпотез. Кореляційний аналіз.2
4Комп’ютерні системи ведення медичної документації. Робота з базою даних. Редагування баз даних.2
5Профогляд та диспансеризація населення. Пошук інформації в базі даних. Запити та звіти в базі даних.2
6Проектування системи оброблення даних. Засоби роботи з даними. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток.2
7Робота з діагностичними і прогнозуючими програмами на CD-дисках. Прийняття рішень у медицині.2
8Вивчення фізичних основ тональної аудіограми. Розрахунок медико-біологічної інформації на тему „Акустика. Біофізика слуху”.2
9Визначення коефіцієнта в’язкості рідини. Розрахунок медико-біологічної інформації на тему „Біореологія. Гемодинаміка”.2
10Фізичні основи функціонування біологічних мембран.2  
11Вивчення мембранних потенціалів.  2
12Фізичні основи електрографії.2  
13Вивчення роботи електрокардіографа.2  
14Оптичні методи дослідження медико-біологічних систем. Визначення параметрів лінз.2
15Фізична дія електромагнітних хвиль на біологічні тканини.  2
16Рентгенівське та радіоактивне випромінювання2  
17Визначення експозиційної дози за допомогою дозиметра.  1
        Всього:33