Основи мікробіології з імунологією та медична генетика (ак3)

Робоча програма

Теми лекційних занять

Назва темиК-сть год
1.Вступ до мікробіології.Морфологія та фізіологія мікроорганізмів.2
2.Мікроби і навколишнє середовище.2
3.Генетика і мінливість мікроорганізмів. Бактеріофаги. Антибіотики.2
4.Вчення про інфекцію.Вчення про імунітет.2
5.Специфічна імунопрофілактика інфекційних хвороб та імунотерапія.Алергія та анафілаксія2
6.Патогенні коки2
7.Збудники кишкових інфекцій. Умовно-патогенні бактерії .2
8.Рикетсії. Хламідії.Мікоплазми. Патогенні гриби2
9.Віруси2
10.Структурно-функціональна організація клітини. Розмноження на клітинному рівні.2
11.Основи генетики.2
12.Спадковість і мінливість організмів.2
13.Методи дослідження спадковості людини.Спадкові хвороби.2

Теми практичних  занять

Назва темиК-сть год
1.Морфологія мікроорганізмів.Режим роботи мікробіологічної лабораторії.Способи виготовлення мазків, прості і складні методи фарбування.2
2.Фізіологія бактерій.Культувування бактерій.Живильні середовища та їх класифікація.2
3.Імунітет Серологічні реакції.2
4.Спеціфічна імунопрофілактика інфекційних захворювань та імунотерапія.2
5.Мікробіологічна діагностика стафілококових, стрептококових, менінгококових і гонококових інфекцій.2
6.Мікробіологічна діагностика коліентеритів, черевного тифу, шигел, холерного вібріона, токсикоінфекцій сальмонельозної етіології.2
7.Мікробіологічна діагностика рикетсій та вірусних інфекцій2
8.Структурно-функціональна організація клітини. Розмноження на  клітинному рівні.2
9.Молекулярні основи спадковості організмів.Реалізація спадкової інформації.Взаємодія генів.2
10.Закони спадковості.Взаємодія генів.2
11.Зчеплене успадкування.Хромосомна теорія спадковості.2
12.Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби.2
13.Хромосомні хвороби та методи їх діагностики.2
14.Генні хвороби людини та методи їх діагностики.2