Основи психології та соціології(ф4)

Робоча програма

Теми лекцій

з/пНазва темиКількість годин
 1Психологія як наука. Завдання та методи загальної і медичної психології. Історичне становлення.2
 2  Свідомість. Розлади   свідомості.2
 3Особистість.. Темперамент. Характер. Здібності.  2
 4Психологічні процеси у нормі та патології. Пам’ять. Мислення.2
 5 Відчуття. Сприйняття.2
 6 Психологічні стани у нормі та патології. Емоції. Воля.    2
 7Конфлікт. Конфліктні ситуації та їх запобігання. 2
 8Соціологія як наука. Методика проведення соціологічних досліджень2
 9Суспільство як соціальний організм2
 10Особистість. Соціалізація особистості2
 11Соціологія економіки. Соціологія праці. Управління трудовим колективом.  2
 12Соціологія політики.2
 13   Етносоціологія. Соціологія релігії2
 14Соціологія сім’ї. Гендерні відносини. 2
 15  Соціологія медицини та здоров’я2
Теми практичних занять
1Тема 1. Психологія як наука. Предмет, методи та завдання.2
2Тема 2. Особистість. Психологія  особистості.2
3Тема 3. Свідомість. Розлади свідомості.2
4Тема 4. Темперамент. Характер. Здібності.2
5Тема 5.  Відчуття та сприймання. 2
6Тема 6. Мислення і пам’ять. 2
7Тема 7.Емоції та почуття.  Воля.2
8Тема 8. Стрес. Типи поведінкових реакцій.2
9Тема 9.Спілкування.Психологічне спілкування медичних працівників між собою та з пацієнтами.2
10Тема 10. Конфлікт. Зони комфорту.   2
11Тема 1. Соціологія як наука. 2
12Тема 2.Методика проведення соціологічних досліджень.2
13Тема 3. Суспільство як соціальний організм2
14Тема 4.  Особистість. Соціалізація особистості2
15Тема 5. Соціологія економіки.2
16Тема 6. Соціологія праці. Управління трудовим колективом2
17Тема 7. Соціологія політики.2
18Тема 8  Етносоціологія. Соціологія релігії2
19Тема 9. Соціологія сім’ї. Гендерні відносини.2
20Тема 10.   Соціологія медицини та здоров’я.  2
   Усього  40