Дисципліни , які формують загальні компетентності

Українська мова (за професійним спрямуванням ) Г. В Козаченко

Основи правознавства

 Правознавство І. Д Васильків

Латинська мова Є. І. Світлична

Латинська мова та медична термінологія Н. В. Дерев’янченко

Основи психології та міжособове спілкування

Загальна психологія М. Й Варій

Анатомія та фізіологія людини

Анатомія та фізіологія з паталогією Я . І Федонюк

Нормальна анатомія Л. Р. Матешук – Вацеба

Анатомія людини частина 1 В. Г. Черкасов

Анатомія людини частина 2 В. Г. Черкасов

Анатомія людини частина 3 В. Г. Черкасов

Патоморфологія та патофізіологія І . В. Станкевич

Основи мікробіології та медичної генетики

Біологія А. О. Слюсарєв

Гістологія , цитологія та ембріологія Ю. Б. Чайковський

Збірник задач з генетики людини О. В Тимчик

Медична біологія з основами генетики В. Г Рошко

Медична біологія В. П. Пішак

Практичні заняття з медичної мікробіології , вірусології та імунології  Г.М. Кременчуцьки

Медична біологія О.В Ромаченко

Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності Є. П. Жилібо

Електронний посібник лекцій з предмету «Безпека життєдіяльності»       О. М. Монгольд

Фармакологія та медична рецептура

Фармакологія І. С. Чекман

Медична хімія А. С. Мороз

Неорганічна хімія

Загальна та неорганічна хімія Є. Я Левітін

Органічна хімія Ф. М. Боднарюк

Органічна хімія О. І Буря

Загальна гігієна з основами екології В. А. Кондратюк