ЦК терапевтичних дисциплін та сестринської справи

Циклова комісія терапевтичних дисциплін та сестринської справи

Василенька-Соловій Ольга Володимирівна

Голова циклової комісії терапевтичних дисциплін та сестринської справи, спеціаліст першої категорії.

Головною метою циклової комісії терапевтичних дисциплін та сестринської справи є підготовка молодшого спеціаліста та бакалавра  відповідно до державних стандартів освіти та конкурентоспроможних  у сучасних умовах ринку праці. 

Основні завдання, над якими працює циклова комісія:

 • формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста та бакалавра;
 • впроваджування новітніх технологій навчання при вивченні терапевтичних дисциплін;
 • підвищення якості практичних вмінь та навичок за рахунок  урізноманітнення педагогічних технологій та методів;
 • організація уніфікованої системи тестового контролю результатів навчальної діяльності студентів;
 • створення умовдоступу студентів до інформаційних технологій для  забезпечення самостійної пізнавальної діяльності;
 • виконання Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в молоді;
 •  методика організації та удосконалення проведення самостійної поза аудиторної роботи студентів;
 •  самоосвіта викладачів – запорука високої професійної підготовки.

Заняття з терапевтичних дисциплін проводяться на високому фаховому та методичному рівнях; навчальний матеріал викладається з використанням різноманітних форм і методів навчання, вибір яких обумовлено основними дидактичними завданнями, що вирішуються на конкретному етапі навчання,  забезпечуючи оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів.

Робота циклової комісії терапевтичних дисциплін та сестринської справи спрямована на виконання програми підготовки фахівців та є випускаючою для спеціальності 223 Медсестринство:

 • «Сестринська справа»
 • «Лікувальна справа»
 • «Акушерська справа»

Викладачі ЦК постійно вдосконалюють свою фахову майстерність, шукаючи нові альтернативні технології викладання і навчання студентів. Перебувають у постійному пошуку нетрадиційних шляхів оптимізації навчально-виховного процесу, беруть участь в організації виховної роботи в коледжі. 

Щорічно відбуваються тижні терапевтичних дисциплін та сестринської справи. 

З метою формумання професійної майстерності до відпрацювання практичних навичок викладачі  циклової комісії спільно проводять підготовку до конкурсу «Кращий за фахом» серед студентів відділення лікувальної, акушерської та сестринської справи.

Викладачі циклової комісії розуміють, що лише постійно працюючи, вдосконалюючись можна підготувати висококваліфікованого медичного працівника.

Викладачі циклової комісії терапевтичних дисциплін та сестринської справи:

Славопас Віта Анатоліївна

спеціаліст вищої категорії, магістр сестринської справи, науковий співробітник, викладач методист, завідувач відділенням сестринської справи.

Освіта:

 • 1999-2002 р. – Тернопільська державна медична академія, бакалавр медична сестра;
 • 2009-2011 р. – Тернопільський державний медичний університет, магістр, науковий співробітник;
 • з 2018 р. – аспірант Тернопільського державного педагогічного університету (заочна форма навчання), тема дисертаційного дослідження “Формування готовності майбутніх медичних сестер до проведення діагностичних досліджень засобами комп’ютерних досліджень.

Викладає такі дисципліни: «Організаційно-управлінська діяльність», «Обстеження та оцінка стану здоров’я», «Громадське здоров’я та медсестринська етика», «Клінічне медсестринство в професійній патології та основи охорони праці».

Славопас В.А. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09.2005 року.

Життєвий девіз: “Той хто стоїть на місці – рухається назад; той хто йде – стоїть на місці; і лише той хто біжить – рухається вперед”.

Олійник Уляна Михайлівна

Завідувач відділення лікувальної та акушерської справи, спеціаліст, магістр сестринської справи, науковий співробітник.

Освіта:

 • 2006-2009 р. ПВНЗ «Медичний коледж» спеціальність «Сестринська справа», молодший спеціаліст.
 • 2009-2010 р. ПВНЗ «Медичний коледж» спеціальність «Сестринська справа», бакалавр.
 • 2010-2012 р. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського спеціальність «Магістр сестринської справи».

Викладає такі дисципліни: «Технології», «Основи охорони праці та охорона праці в галузі», «Перша медична допомога».

Олійник У.М. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09.2011 року.

Життєвий девіз: «Бути вимогливою не тільки до студентів, але й до себе.

Не зупинятися на досягнутому і постійно вдосконалюватися».

Буратинська Оксана Ярославівна

викладач вищої категорії, викладач-методист,  голова циклової комісії клінічних та фундаментальних  дисциплін.

Освіта:

 У 1997 році з відзнакою закінчила Тернопільський державний медичний університет  університет ім. І.Я. Горбачевського, спеціальність – лікувальна справа.

 Спеціалізація – терапія.

Працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 2002  року.

Викладає такі дисципліни:  «Медсестринство у внутрішній медицині», «Внутрішня медицина».

Дуда-Ванжула Ірина Романівна

спеціаліст, практичний психолог.

Освіта:

 • 2000-2003р. навчання у Тернопільській державній медичній академії імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Акушерська справа» та здобула кваліфікацію акушерки .
 • 2005-2011р. навчалася у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря.
 • 3.08 2013 р. поступила на інтернатуру у Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю психіатрія .
 • 2015р. отримала звання лікаря психіатра .
 • 2019р. пройшла курси практичного психолога школа психології Larius м.Харків.

Викладає такі дисципліни: «Медсестринство в психіатрії та наркології», «Психічне здоров’я», «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Соціологія», «Основи психології та соціології».

Дуда-Ванжула І.Р. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09.2017 року.

Життєвий девіз: «Усі життєві негаразди можливо вирішити, якщо правильно до нихпідійти…Тому, що ти не один!!!»

Ковальчук Дмитро Олександрович

магістр сестринської справи, науковий співробітник, спеціаліст другої категорії.

Освіта:

 • 2002 р. Кременецьке медучилище ім. А. Річинського.
 • 2008 р. ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського лабораторна діагностика (бакалавр).
 • 2012 р. ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського спеціальність «Магістр сестринської справи».

Викладає такі дисципліни: «Основи медсестринства з курсом історії медицини та медичної етики», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Фізичне виховання».

 Ковальчук Д.О. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09.2012 року.

Життєвий девіз: «Програє той хто здається».

Климчук Наталія Василівна

спеціаліст першої категорії, магістр сестринської справи, науковий співробітник. сестра медична анестезист медичного центру «Медівіт».

Освіта:

 • 2005 р. ПВНЗ «Медичний коледж» спеціальність «Сестринська справа», молодший спеціаліст.
 • 2007 р. ПВНЗ «Медичний коледж» спеціальність «Сестринська справа», бакалавр.
 • 2010-2012 р. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського спеціальність «Магістр сестринської справи».

Викладає такі дисципліни: «Основи медсестринства з курсом історії медицини та медичної етики», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Фізичне виховання».

Климчук Н.В. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09.2007 року.

Життєвий девіз: «Завжди допомагати людям і бачити їх вдячні сяючі очі».

Гданська Наталія Миколаївна

спеціаліст першої категорії, лікар-кардіолог палати інтенсивної терапії для інфарктних хворих.

Освіта:

 • 2008 р. закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського спеціальність «Лікувальна справа».
 • 2010 р. закінчила інтернатуру.
 • 2010-2013 рр. завідуюча лікувальним відділенням Кременецького медичного коледжу ім. А. Річинського.
 • 2011-2015 рр. лікар терапевт приймального відділення КНП Тернопільська Університетська лікарня ТОР.
 • З 2014 року по даний час лікар-кардіолог палати інтенсивної терапії для інфарктних хворих.
 • Аспірант кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського.

Викладає такі дисципліни: «Внутрішня медицина з курсом сімейної медицини та геронтології».

Гданська Н.М. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09.2013 року.

Штанюк Любомира Михайлівна

спеціаліст вищої  категорії.

Освіта:

 • 1980 р. Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського спеціальність “Лікувальна справа”.                    

Викладає такі дисципліни: «Інфектологія та епідеміологія», «Медсестринство в інфектології», «Епідеміологія».

Штанюк Л.М. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 16.01.2007 року.

Життєвий девіз: “Розкажи мені – і я забуду. Покажи мені – і я запам’ятаю. Дай попробувати зробити – і я навчусь”.

Сеник Мирослав Мартинович

спеціаліст другої категорії, лікар невролог вищої категорії медичного центру «Медівіт».

Освіта:

 • 1965 р.  Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.                                                                                  Сеник М.М.працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 11.02.2012 року.

Викладає такі дисципліни: «Медсестринство в психіатрії та наркології».

Франчук Марта Михайлівна

кандидат медичних наук, спеціаліст вищої категорії, лікар ендокринолог вищої категорії медичного центру «Медівіт».

Викладає такі дисципліни: «Внутрішня медицина з невідкладними станами».

Опацька Галина Михайлівна

спеціаліст вищої категорії, викладач методист.

Освіта:

 • 1984 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського спеціальність ” Лікувальна справа”.

Викладає такі дисципліни: «Медична та соціальна реабілітація», «Основи охорони праці та охорона праці в галузі», «Фізіотерапія в стоматології», «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я».

 Опацька Г.М. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09.2004 року.

Життєвий девіз: “Через терни до зірок”.

Шерстюк Ірина Володимирівна

спеціаліст другої категорії, лікар дерматолог-косметологг у медичному центрі “Медівіт” та “Венера+Аполон.

Освіта:

 • 2009 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського спеціальність “Лікувальна справа”.
 • 2011 р. інтернатура по дерматовенерології.

Викладає такі дисципліни: «Медсестринство в дерматології та венерології», «Дерматологія та венерологія», «Медсестринство в дерматовенерології», «Основи дерматології та венерології».

Шерстюк І.В. працює у ПФНЗ «Медичний коледж» з 01.09. 2015 року.