Українська література(КЗОП)

Робоча програма

     Теми лекційних занять

Назва темиК-сть год
 Література 70-90-их років ХІХ ст. 
1.Вступ. Українськалітература в контекстіскладних умов суспільногорозвитку 70-90-х років ХІХстоліття.2
2.ІванНечуй-Левицький.Загальнийогляджиття і  творчостіписьменника.2
3.ІванНечуй-Левицький.«Кайдашевасім’я» – соціально-побутоваповість-хроніка.2
4.ПанасМирний. Загальнийогляджиття і творчостіписьменника.2
5.ПанасМирний.«Хібаревуть воли, як яслаповні?»– перший українськийсоціально-психологічний роман.2
6.ІванКарпенко-Карий. Загальнийогляджиття і  творчостіписьменника.2
7.ІванКарпенко-Карий. Комедія «Мартин Боруля», їїжиттєва основа, жанроваспецифіка.2
8.Іван Франко. Письменник, учений, громадський діяч.Лірика збірки «З вершин і низин» („Гімн”,  „Сікстинська мадонна”).  2
9.Іван Франко. Поетичназбірка «Зів’ялелистя» („Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, „Чогоявляєшсямені у сні?”).2
10Іван Франко. Філософськапоезія. Змістовийзв’язок «Легенди про вічнежиття» з поезієюзбірки «Зів’ялелистя».2
11.Філософська поема «Мойсей» – один ізвершиннихтворівІ.Франка.2
12.Іван Франко.  Новела «Сойчине крило» – жіноча доля в новітній інтерпретації.2
 Українська література кінця  ХІХ – початку ХХ ст. 
13.Літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ століття2
14.Михайло Коцюбинський.Загальнийогляджиття і  творчостіписьменника.  2
15.Михайло Коцюбинський. Психологічна новела «Intermezzo».2
16.М. Коцюбинський. Повість «Тінізабутихпредків».2
17.Ольга Кобилянська.Загальнийогляджиття і  творчостіписьменниці. Новела «Іmpromtuphantasie».2
18.Ольга Кобилянська. Повість «Земля»: психологічнетрактуваннявічнихзагальнолюдських проблем на українськомуматеріалі.2
19.Василь Стефаник. Загальнийогляджиття і  творчостіписьменника. Новели «Каміннийхрест», «Новина».  2
20.Леся Українка (Лариса Косач). Життєвий і творчий шлях. Збіркапоезій «На крилахпісень».2
21.Леся Українка (Лариса Косач). Поезії «Contraspemspero», «І все-таки до тебе думка лине…», «Стояла я і слухала весну…»,  «Слово, чомути не твердая криця…», «Мріє, не зрадь».2
22.Леся Українка (Лариса Косач). Драма-феєрія «Лісовапісня».2
23.Леся Українка (Лариса Косач). Драма-феєрія «Лісовапісня».2
24.Микола Вороний. Загальнийоглядтворчостіпоета. Поезії «ІвановіФранкові», «Блакитна Панна», «Інфанта».2
25.Олександр Олесь (О.Кандиба). Загальнийоглядтворчостіписьменника. Поезії «Чариночі», «Зжурбоюрадість обнялась…»,  «О слово рідне! Орле скутий !..».2
26.Володимир Винниченко. Загальнийоглядтворчості, громадської та політичноїдіяльності. Новела «Момент».2
27.Теоріялітератури. Аналізлітературноготвору.2
28.Теоріялітератури.Художнізасоби.2
 Українська література 20-30-х років XX ст. 
29.Літературнийпроцес 20-30-х років ХХ ст.2
30.П.Тичина. Поезії «Арфами, арфами…», «О панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Пам’ятітридцяти».2
31.«Київськінеокласики».  М.Зеров. Поезії «Київ – традиція», «Класики2
32.М.Рильський. Загальнийогляджиття і творчості. Поезії «Молюсь і вірю…», «У тепліднізбирання винограду», «Запахла осіньв’ялим тютюном…», «Слово про ріднуматір» (уривки).2
33.Літературарідного краю.2
34.Узагальнення та систематизаціявивченого.  2
 Всього за І семестр68